2016-22_04_Jancart - Extras van Koen Geens voor gevangenen in ruil voor stakingen (Medium)Van haar stoel gevallen

Barbara Pas (VB) interpelleerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het feit dat vier op de tien politieagenten in Brussel niet tweetalig is. Het is een situatie die steeds verergert, ook onder deze minister… Zij was benieuwd welke maatregelen de Vlaams-nationale minister gaat nemen om ‘een en ander te verfijnen en eindelijk opnieuw de wettelijkheid te laten regeren in plaats van de onwettigheid, door bijvoorbeeld alleen nog agenten aan te werven met een tweetaligheidsattest of de aanwervingen van politieagenten in de Brusselse politiezones opnieuw onder de controle van de vicegouverneur te brengen’. Zij verwees daarbij naar de Brusselse N-VA-senator Karl Vanlouwe die zich daar klaarblijkelijk ook zorgen over maakt. Jan Jambon erkende dat er een scheefgetrokken situatie bestaat in de Brusselse politiezones en zei dat ook de taalwetten moeten nageleefd worden. Meer nog: tweetaligheid moet aangemoedigd worden. Hoewel hij toezegde zich daartoe te willen engageren, zei hij dat de veiligheidssituatie momenteel voorrang heeft. Barbara Pas toonde wel begrip voor de bijzondere situatie inzake veiligheid, maar meende toch dat de inspanningen voor de tweetaligheid van de politiemensen moeten opgevoerd worden. Daarom diende ze een motie van aanbeveling in waarin zij de minister een aantal voorstellen suggereerde om de scheefgelopen situatie aan te pakken. Het bleek immers dat zij en Jan Jambon op dezelfde lijn zaten. Mooi zo! Hoewel… Zij viel echter van haar stoel toen Koen Metsu, een partijgenoot van de N-VA-minister, een eenvoudige motie – die voorrang heeft bij de stemming – indiende om haar motie van aanbeveling te… kelderen. Begrijpe wie kan.

Spelletje?

Bij heel die motie zat er nog een vuil addertje onder het gras. Barbara Pas had in mei 2015 en in maart 2016 al eens schriftelijke vragen ingediend over de taalkennis bij de Brusselse politie. Zij bleven onbeantwoord. Op 4 mei jongstleden kwam echter senator Vanlouwe met persberichten af dat vier op de tien Brusselse politieagenten niet tweetalig zijn en… dat hij de cijfers had gekregen van minister Jambon. Op 9 mei diende Barbara Pas hierop haar interpellatieverzoek in en plots waren op 11 mei de antwoorden op haar schriftelijke vragen ter beschikking… Barbara vraagt zich nu af op welke basis Karl Vanlouwe aan zijn informatie is gekomen, zeker omdat hij er zelf geen parlementaire vraag over heeft gesteld. Zit er een spelletje achter waarbij de antwoorden op de vragen van Pas zijn doorgespeeld aan Vanlouwe om zo het gras voor haar voeten weg te maaien en dus eerst het nieuws te halen? Ze heeft naar verluidt alvast opheldering gevraagd bij Kamervoorzitter Bracke, want dergelijke capriolen zijn voor haar absoluut onaanvaardbaar.

Spokenjager

Natuurlijk stonden de vakbondsacties centraal tijdens het vragenuurtje vorige donderdag. Het geweld en de minimale dienstverlening – die in het regeerakkoord staat ingeschreven – stonden centraal. En tussen alle voors en tegens sprong Vlamingenhater Olivier Maingain van het vroegere FDF markant in het oog: “Je voudrais être très clair en ce qui concerne mon parti: il n’est nullement question d’admettre les incidents qui sont d’ailleurs plutôt dus à une poignée de gens d’extrême droite à la fin de la manifestation des syndicats.” Je moet niet al te veel Frans kennen om het te begrijpen: de incidenten aan het einde van de betoging waren het werk van ‘extreemrechts’. Jawel! Hij zei het letterlijk! Om je te bescheuren! Geen mens in de Kamer ging daar dan ook op in. Spokenjager Maingain kwijlde van genot…

Tempeestende Laurette

Egbert Lachaert van Open Vld was er duidelijk op uit Laurette Onkelinx eens flink in de gordijnen te jagen. Het lukte hem probleemloos, want ze trapte opgejaagd in de open val. Lachaert smeet haar voor de voeten dat het grote probleem voor haar en haar partij is dat ze niet meer in de regering zit(ten). Hij vroeg haar om mee te werken aan de hervormingen, want er zijn er heel wat die ook in het regeerakkoord-Di Rupo stonden, bijvoorbeeld de flexibilisering van de 38 urenweek. Onkelinx kookte en de stoom kwam uit haar oren. Lachaert ging nog een stapje verder en overhandigde haar prompt dat regeerakkoord, ‘voor het geval ze ooit nog eens minister wordt’. Laurette Mitraillette tempeestte en stak van op haar bank een tirade af. Bracke moest haar smeken haar kalmte te bewaren: “Je vous en prie, madame Onkelinx…” Het applaus dat Lachaert kreeg, was dan ook oorverdovend.

Wrang

Zonder grote trom is ze teruggekomen om in stilte haar zetel te bezetten. Annemie Turtelboom is terug afgezakt naar de Kamer om netjes te komen stemmen. Voor het overige hebben we haar nog niet gehoord. Of dat ooit nog zal gebeuren, is maar de vraag. Ingewijden fluisteren ons toe dat haar terugkeer naar de Kamerfractie aldaar geen grote vreugdekreten heeft ontlokt. Integendeel. Een wrange situatie is het in ieder geval.

Nieuwe volkstribuun

Raoul Hedebouw van de Franstalige PTB (PVDA) is een man die we in de gaten gaan moeten houden. Niet alleen blinkt hij uit in een quasi perfecte tweetaligheid, hij is ook een echte volkstribuun met een eloquentie die zelfs gehaaide praatbarakkkers in ademnood kan brengen. De gedrevenheid waarmee hij op het spreekgestoelte staat, is merkwaardig en wervelend. Zeker nu de recente peilingen hem en zijn partij naar ongekende hoogten jagen, en zowaar de PS bedreigen, neemt men de man ernstig, ook in de straten en tijdens de betogingen. Daarmee is men in Wallonië nog een linkse familie rijker: na de cdH, de PS en Ecolo, is er nu ook de PTB die hoge ogen gooit. Ter (gematigde) rechterzijde bevindt zich eenzaam en alleen de MR…