2016-23_04_Jancart - Rode Duivelsgekte breekt los (Medium)Hoogspanning

Het was lang geleden dat er in de Kamer nog eens echte hoogspanning te voelen was waarbij meerderheid en oppositie elkaar de volle laag gaven. De stakingen en het langer openhouden van de kerncentrales waren ‘gefundeness Fressen’ om er een fameuze lap op te geven, waarbij straffe taal en figuurlijke kletsen om de oren niet gespaard werden. Voorzitter Siegfried Bracke was dan ook behoorlijk nerveus en hij lag aanhoudend op vinkenslag om iedereen te kalmeren of op zijn minst op een wat keurige manier bij de les te houden. En het werd een lange dag, want de taptoe werd pas iets voor middernacht geblazen.

Gespeeld

Donderdag verrees ook Di Rupo uit zijn as. Het was niet de doorgaans krijsende en tempeestende Onkelinx die namens de fractie kwam schelden en tieren. Neen, het was de gestrikte die toen hij het woord nam opriep tot kalmte inzake de sociale onrust en aan premier Michel vroeg zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Hij veroordeelde elke vorm van geweld, elke aanslag op de fysieke integriteit van mensen en elke actie die personen viseert in plaats van ideeën. Dat gespeelde staatsmangedoe kwam allemaal niet erg geloofwaardig over, na wekenlange stakingen die gedirigeerd werden vanuit de Keizerslaan en die allesbehalve keurig en geweldloos verliepen. Onthutst kreeg hij fors de wind van voren van Open Vld’er Patje Dewael: “Mevrouw Onkelinx, eerst bedient men zich gretig van syndicale acties om het oppositiewerk in het Parlement te kunnen kruiden en wanneer men dan ziet dat de syndicale acties ongecontroleerd en wansmakelijk worden, degoutant worden op het marktplein van Mons, mijnheer Di Rupo, probeert men daarvan afstand te nemen. Wie heeft het zover laten komen?” Een oorverdovend applaus volgde. De premier hield het hoofd koel en liet zich niet in een welles-nietesspelletje meesleuren.

Splinterbom

Ook Peter de Roover van N-VA haalde zwaar uit naar de PS: “Collega Dewael heeft daarnet de wet van Onkelinx uit de doeken gedaan, namelijk hoe meer men de waarheid spreekt, hoe meer zij begint te roepen en te tieren. Als dat klopt, dan denk ik dat er een manier is om haar stil te krijgen. Laten wij een pamflet van de FGTB voorlezen, daar staat zeer weinig waarheid in en dat zal haar zeker tot rust en kalmte brengen.” Alstublieft! Het was een splinterbom die kon tellen, want Onkelinx zat erbij en keek ernaar, met een tronie vol spanning en boosheid. Ze besefte wellicht net op tijd dat elk woord dat ze nog zou uitbrengen, een stortvloed aan uithalen zou opwekken. Dat gold overigens voor de ganse PS, die maar al te goed wist dat zij met het stakingswapen van de voorbije dagen haar hand heeft overspeeld en alleen nog op onbegrip bij de gewone man kan rekenen.

Nederlands = horror

Daarna kwam de PS opnieuw in de vuurlijn te liggen, maar dan over het dossier van de afgesprongen toenadering tussen bpost en PostNL, dat door PS’er en oud-minister Labille, lid van de raad van bestuur, gekelderd was door het voortijdig lekken van belangrijke informatie, op een cruciaal moment, wanneer de vergevorderde onderhandelingen ten einde liepen. Onkelinx zei letterlijk: “Il a bien fait.” Zij is er heel trots op dat hij dat heeft gedaan. Het wijst op het crapuleuze van de PS die maar één ding op het oog heeft en dat is de economische sabotage en stokken in de wielen van deze regering steken. Barbara Pas (VB) vroeg in de marge van haar tussenkomst of er in de bijna afgeronde deal met PostNL garanties bedongen waren inzake de taalverplichtingen. Zij wilde weten of er bij eventuele toekomstige deals over gewaakt zal worden dat in Vlaanderen de Nederlandstalige dienstverlening verzekerd is en in Brussel de tweetalige dienstverlening. Ze kreeg geen antwoord op haar vraag. Ze zei in haar conclusie nog dat de PS liever massaal banen ziet sneuvelen dan de horror te moeten meemaken dat een bedrijf modern en efficiënt zou worden, of, erger nog, dat men Nederlands zou horen spreken in de minder gepolitiseerde raden van bestuur. Die zat!

Bitsig debat

De Kamer heeft net voor middernacht, na nog fors wat politiek gekrakeel, uiteindelijk ingestemd met het de levensduurverlening van de kerncentrales Doel 1 en 2. Het wetsontwerp dat dat moet regelen botste al eens op de Raad van State. Tijdens het debat daarover haalden die van Groen plots een document naar boven van het internationaal atoomagentschap. Daarin staat dat de kerncentrales in goede staat zijn, maar dat er toch een tiental verbeterpunten nodig zijn op met het oog op de levensduurverlenging. Kristof Calvo van de Groenen deed nog een poging om een spelletje te spelen over de vertrouwelijkheid van het document, dat door de bevoegde minister zou achtergehouden zijn, maar het baatte niet. De meerderheid is het gedaas en het geblaas van de groene zeloot ondertussen zat, zeker als hij de regering de onveiligheid van de burger in de schoenen begon te schuiven. Het werd een bitsig debat dat flink wat tijd in beslag nam en waarbij zowat alle partijen aan het woord kwamen om hun standpunten over kernenergie uiteen te zetten.

Afwezig

Bij de late stemmingen was lang niet iedereen meer op post. Bij de laatste stemmingen waren nog 133 van de 150 parlementsleden aanwezig. Dat wil zeggen dat zo’n 12 procent niet op zijn job aanwezig was. Het kan allemaal in de mislukte staat België. Sommigen moeten hier hun werk niet of maar half doen. Nog anderen mogen het land lamleggen en gewelddadige stakingen organiseren. En de gewone man die dat allemaal lijdzaam mag ondergaan, mag harder en langer gaan werken. Gelukkig werd er dezer dagen een piepkleine panda geboren en krijgt de man van Laken een slordige 39.000 euro meer belastinggeld toegestopt dan vorig jaar. Zucht…

Neutraliteit!

Siegfried Bracke, Kamervoorzitter en eerste burger van het land, zegt op Twitter: “Ik wens alle Vlaamse moslims een heilzame vastenperiode toe. Mabrouk Ramadan.” Mogen we nu verwachten dat hij voortaan ook de Vlaamse katholieken hetzelfde toewenst? Of de Vlaamse joden tijdens hun vastendagen? De eerste burger zou er beter aan doen zich daar niet over uit te spreken. De scheiding van kerk en staat is een basisprincipe van de verlichte, democratische, neutrale rechtsstaat. Mannen en vrouwen met topposities in zo’n staat houden zich daar dan ook best aan. Want zoals hij het nu laat uitschijnen, lijkt het echt op dhimmitude…