2016-25_04_Miel de Bolle - Voetbalgekte (Medium)Op de blaren zitten

Socialisten en geld, het heeft nooit goed samengegaan. Denk maar aan de Agusta- en Dassault-smeergeldaffaires, de geldverbrandingen van Frank Vandenbroucke,… Ook de grote inhaligheid en graaicultuur van socialistische kopstukken is legendarisch. In raden van bestuur waren en zijn zij steevast – we schreven bijna Stevaert – goed vertegenwoordigd en niet vies van flink wat zit- en andere penningen. Wie daar een bijzondere sport van heeft gemaakt na zijn officiële politieke carrière, is Luc van den Bossche. Nu, bij het failliet van de Optima Bank blijkt dat hij ook daar met handen en voeten aan de vetpotten zat, tot hij net op tijd van de kar sprong. Zijn rol in het faillissement moet nu blijken uit gerechtelijk onderzoek. Ere echter wie ere toekomt, Kamerlid Peter Vanvelthoven van de sp.a spreekt duidelijke taal. “Bij het gerechtelijk onderzoek moet de onderste steen boven komen. Als Luc van den Bossche of anderen daarbij betrokken zijn, heb ik daar geen enkel probleem mee. Als iemand over de schreef is gegaan, moet hij maar op de blaren zitten.” Zo hoort het. Ook John Crombez spreekt in die zin, maar velen vragen zich af of hier geen ander manoeuvre achter zit; een rookgordijn optrekken bijvoorbeeld. Want Open Vld-Kamerlid Luc van Biesen vond het vreemd dat de belastinginspectie een onderzoek startte naar een zaak met zwart geld bij Optima, maar dat na een bezoek van Crombez – toen als staatssecretaris – aan het bedrijf het gerechtelijk onderzoek in de soep draaide. Wat ervan aan is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Maar dat het sp.a-potje stinkt, is overduidelijk.

Berispt

De Kamercommissie Verkiezingsuitgaven heeft minister van Financiën Johan van Overtveldt (N-VA) vorige week formeel op de vingers getikt voor de brief over de taxshift die hij liet meesturen met de belastingaangiften. De minister kreeg de laagste ‘sanctie’: een berisping. Ja, ook de N-VA stemde hierin mee. Alleen Groen en sp.a onthielden zich, want zij wilden (natuurlijk) een zwaardere ‘straf’. In die brief steekt de minister de loftrompet over de taxshift, die hij omschrijft als de grootste fiscale hervorming van de jongste decennia. Meer nog: hij deelt mee dat de positieve effecten ervan snel merkbaar zullen zijn. En hij ondertekende de brief. Natuurlijk schiet zoiets bij de oppositie altijd in het verkeerde keelgat en zijn beschuldigingen als ‘persoonlijke propaganda’ niet van de lucht. Johan van Overtveldt kon niet anders dan door het stof kruipen, want er zijn regels ter zake en die waren overtreden. Het was allemaal niet expres, zo wist hij, en hij bood zijn verontschuldigingen aan en aanvaardde de berisping. Ondertussen is het kwaad wel geschied…

Waarheen?

En hoe zou het ondertussen zijn met de onderzoekscommissie ‘Terroristische aanslagen’? Het is er vrij stil rond, en ze krijgt lang niet de aandacht die destijds de onderzoekscommissie Dutroux kreeg. De bevolking ligt er ook niet bijster van wakker; er leeft zo’n sfeertje van: ‘Wat zal het allemaal weer uithalen?’ De samenstelling van de commissie doet daar niet veel goed aan. Naar verluidt passeert er een plejade aan ‘getuigen’ uit diverse hulp- en andere diensten. De ene hoorzitting volgt de andere op. Wordt het wachten op kruisverhoren zoals twintig jaar geleden? Het lijkt er niet erg op. De commissie zal in ieder geval  een dik eindrapport afleveren waarover commissievoorzitter Patje Dewael met een uitgestreken gezicht weer heel gewichtig zal kunnen komen doen. Om het nadien te klasseren in de bibliotheek van de ongelezen boeken.

Protocol van Londen

Het kwam in de Kamer vorige donderdag tot een fikse aanvaring tussen N-VA en VB. Toen het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie’ ter stemming kwam, nam Barbara Pas van VB het woord, want zij had in de artikelen 22, 48 en 60 van dit wetsontwerp gelezen dat het protocol van Londen wordt goedgekeurd. Het gaat er over dat het Europees Octrooibureau drie officiële talen hanteert voor het examineren en verlenen van octrooien, namelijk het Engels, het Duits en het Frans. Maar via de implementatie van het protocol van Londen wil men onder meer de verdragsafsluitende staten minstens gedeeltelijk afstand laten doen van de vereiste van vertaling in één van hun officiële talen. Dat heeft een negatief gevolg voor Vlaanderen, wist Barbara Pas, want het Nederlands zit voor vertalingen in een dubbel regime. Landen die één van de drie officiële talen als landstaal hebben, kunnen geen verdere vertaling vragen. Dat geldt onder meer voor Frankrijk, Duitsland, Ierland en België. Landen als Nederland kunnen voor de conclusies van de octrooien wél een Nederlandse vertaling eisen, maar in België is het perverse gevolg dat men geen vertaling in het Nederlands zal kunnen eisen, omdat het Frans al een officiële taal van het Europees Octrooibureau is. Daarmee zijn de Vlamingen, de meerderheid van dit land, de enige taalgroep in Europa die in het eigen land geldende octrooien niet in de eigen taal vertaald kan krijgen. En dat kan niet kunnen, vindt ze.

Hallo, Hendrik en Veerle?!

Dat dat nu in een wetsontwerp van de regering staat, is verbazingwekkend, vindt Pas, omdat er een regeringspartij is die zich in 2008 samen met haar partij daartegen verzette, en niet zo maar een klein beetje, maar op alle niveaus, zowel op het Vlaamse, het Europese als het federale niveau. Op Vlaams niveau zei toenmalig minister Bourgeois dat hij in het Vlaams Parlement zelfs een belangenconflict zou inroepen tegen die beslissing. Ook toenmalig Europarlementslid Frieda Brepoels van N-VA ging daar toen zwaar tegen tekeer. En de huidige staatssecretaris Francken op het federale niveau! Barbara Pas herinnerde hem aan een persmededeling van hem uit 2008: “De N-VA verzet zich fel tegen het protocol van Londen. Voor het Nederlands is er geen plaats meer. Toch stelt de regering vandaag aan het Parlement voor om dit verdrag goed te keuren. De N-VA belooft weerwerk, tot en met een eventueel belangenconflict in het Vlaams Parlement, indien dat nodig zou blijken.” Pas vond dat een uitstekende persmededeling die aan actualiteitswaarde niet heeft ingeboet. Ze deelde hem fijntjes mee dat haar partij alvast dezelfde houding als in 2008 zal aannemen, in tegenstelling tot de N-VA, en tegen zou stemmen. En jawel, N-VA keurde het wetsontwerp ongegeneerd goed… Zelfs de communautaire scherpslijpers Hendrik Vuye en Veerle Wouters stemden kritiekloos mee… Hallo?! De tol van de regeringsdeelname weegt zwaar. Het kan verkeren.