Franstalig België heeft de voorbije jaren te veel studenten toegelaten tot de opleiding geneeskunde en dat leidt tegen 2017 tot een overschot van zo’n 1.400 artsen, die geen RIZIV-nummer zouden krijgen en dus niet aan het werk kunnen gaan. De Vlamingen zijn daar het slachtoffer van.

De federale planningscommissie voor het medisch aanbod, met afgevaardigden van overheid, universiteiten en ziekenfondsen, bepaalt de quota. Vlaanderen selecteert de geneeskundestudenten via een toegangsexamen, de Franstaligen voeren pas na het einde van het eerste jaar een schifting door, met overschotten en aanpassingen tot gevolg.

De commissie wil de wettelijk vastgelegde 60/40-verdeling tussen Nederlandstaligen en Franstaligen veranderen in het voordeel van de Franstaligen, naar 56,4/43,5. Concreet: vanaf 2022 mogen jaarlijks 745 Vlaamse artsen worden toegelaten tot het beroep, zeven meer dan in de jaren daarvoor. Het aantal Franstalige artsen zou daarentegen oplopen tot 575, zo’n 83 meer. Hiermee zouden alle Franstalige artsen op overschot toch patiënten kunnen behandelen. In ruil hiervoor zouden de Franstalige universiteiten vanaf september wel minder studenten mogen toelaten tot het eerste jaar.

VGV

De Franstaligen worden volgens het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) nu dus beloond, terwijl de Vlaamse Gemeenschap, die haar medisch aanbod correct heeft gepland, als straf minder artsen krijgt toegewezen.

Voor het VGV is dit een onrechtvaardig en onaanvaardbaar voorstel. “Het is een kaakslag  voor de duizenden Vlaamse studenten die gedwongen geweest zijn om af te zien van hun wens om de artsenstudie aan te vangen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar.”

Als het goed is, zeggen we het ook. De Morgen besteedde een volle pagina aan die problematiek (Remy Amkreutz, ‘Communautaire rel over surplus aan Franstalige artsen’).

Volgens de krant zou minister Maggy De Block wel degelijk toegeven (“een knieval doen”) aan de Franstaligen, zou blijken uit een vertrouwelijke nota. De Block wil beslissen voor de zomervakantie, omdat nieuwe studenten moeten weten wat in 2022 voor hen kan of niet.

Het VGV verwacht stellig van De Block dat zij dit advies van de planningscommissie niet zou volgen.

Splitsing

Valerie van Peel (N-VA) spreekt van een communautaire Scudraket richting federale regering en een slag in het gezicht van alle Vlaamse studenten die niet aan de opleiding konden beginnen omdat wij ons wel aan de regels hebben gehouden. “Er komt geen generaal pardon op de kap van de Vlamingen die hebben gedaan wat ze moesten… Als men aan Waalse zijde toch zo graag zijn zin wil doen, maar wel vindt dat we federaal de rekening moeten betalen, splits dan maar de gezondheidszorg. Wij houden ons eraan om deze legislatuur geen communautaire voorstellen op tafel te leggen. Dat was de afspraak. Maar dit hebben wij er niet gelegd.”

Ook CD&V reageert afwijzend en vindt dat het voorstel te vroeg komt. CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle wil eerst duidelijkheid of er niet te veel Franstalige studenten overgaan naar het tweede jaar. “Als de Franstaligen zich niet aan de afspraken zouden houden, hebben we een fundamenteel probleem”.

“Wie zich aan de regels houdt, krijgt niets. Wie ze heeft overtreden, ontvangt een pardon”, daar komt de artsenkwestie, die momenteel voorligt binnen de federale regering, op neer, besluit Remy Amkreutz.

Anja Pieters