Slaagt Van Gaever met een nieuwe VLM?

Op het ogenblik dat dit nummer op de drukpers ligt, geeft Freddy Van Gaever, in 1992 stichter van de Vlaamse Luchttransport Maatschappij (VLM) zijn plannen bekend omtrent de overname van de failliete maatschappij. Maandag had hij nog een gesprek met de drie curatoren. Dinsdag bepleitte hij zijn plannen bij het Bestuur van de Luchtvaart. Mogelijk maakt hij met de vernieuwde VLM op de feestdag van 11 juli een eerste vlucht over Vlaanderen.

Over zijn besprekingen wilde Van Gaever niets loslaten. Hij hield het nieuws voor diegenen die woensdag zoals wij op zijn persconferentie waren. Maar de tijdslijn voor het drukken is onverbiddelijk. Wij hopen dat de stichter van VLM slaagt, samen met Carl Legein die baas is van chartermaatschappij Aviation Factory. En dat een deel van de ontslagen 160 werknemers van VLM Airlines (onder wie dochter Kristien Van Gaever, die vanaf het begin bij VLM aan de slag was) weer in dienst kan genomen worden.


Tags assigned to this article:
2016-26Actueel

Related Articles

Buitenlands spervuur

Liegen door weglating Drie gewapende mannen drongen binnen in het appartement van een jong joods koppel in Créteil, een randstad

De dikke monnik die Duitsland kneedde

Gans 2017 zal u in verslagen, artikelen en documentaires over Duitsland het paffige gelaat van Martin Luther zien opduiken. Duitsland

Fout in kruiswoordraadsel: rechtzetting

Aandachtige lezers merkten het al. In het nummer van 7 september staan enkele blokjes verkeerd in het kruiswoordraadsel, waardoor het