Op het ogenblik dat dit nummer op de drukpers ligt, geeft Freddy Van Gaever, in 1992 stichter van de Vlaamse Luchttransport Maatschappij (VLM) zijn plannen bekend omtrent de overname van de failliete maatschappij. Maandag had hij nog een gesprek met de drie curatoren. Dinsdag bepleitte hij zijn plannen bij het Bestuur van de Luchtvaart. Mogelijk maakt hij met de vernieuwde VLM op de feestdag van 11 juli een eerste vlucht over Vlaanderen.

Over zijn besprekingen wilde Van Gaever niets loslaten. Hij hield het nieuws voor diegenen die woensdag zoals wij op zijn persconferentie waren. Maar de tijdslijn voor het drukken is onverbiddelijk. Wij hopen dat de stichter van VLM slaagt, samen met Carl Legein die baas is van chartermaatschappij Aviation Factory. En dat een deel van de ontslagen 160 werknemers van VLM Airlines (onder wie dochter Kristien Van Gaever, die vanaf het begin bij VLM aan de slag was) weer in dienst kan genomen worden.