Op uitnodiging van de fractie voor een Europa van Naties en Vrijheid (waartoe ook het Vlaams Belang behoort) van het Europees Parlement bracht Steve Hofmeyr, bekend Zuid-Afrikaans zanger en in zijn land activist ten bate van het Afrikaans, begin vorige week een kort bezoek aan ons land om daarna naar Nederland te reizen.

Steve sprak voor de Vlaams-Zuid-Afrikaanse Parlementaire Vereniging in het Vlaams Parlement, gaf dezelfde dag ‘s avonds commentaar bij de vertoning van de film “Treurgrond”, welke handelt over de plaasmoorde, de moorden op hoofdzakelijk blanke boeren in Zuid-Afrika, om de dag nadien, woensdag, ook in het Europees Parlement zijn visie weer te geven.

Gebeurde de bijeenkomst voor de Vlaams-Zuid-Afrikaanse Parlementaire Vereniging – mede door de stakingen die dag – voor een zeer beperkt publiek, dan kon men in Antwerpen van een succes spreken. Er waren honderden aanwezigen.

Steve Hofmeyr, een vlotte spreker met een eigen bewogen stijl, schetste een tragisch beeld van de toestanden in zijn land, inzonderheid de hoge criminaliteit waarbij hij de plaasmoorde centraal plaatste. Wat er dus van de zogenaamde idealen van De Klerk en Mandela – slogan waar we trouwens bedenkingen bij plaatsen – is geworden is meer dan een vraagteken.

“Treurgrond” (Afrikaans gesproken, Engels ondertiteld, met Steve Hofmeyr schitterend in de hoofdrol) is een beklijvende film die je niet onbewogen achterlaat (bij het einde van de film bleef het stil in de zaal). Critici zullen het ongetwijfeld hebben over een ongenuanceerde benadering en daar mag iets van zijn, het zal weinig indruk maken bij diegenen die de gruwelen in hun omgeving mochten ondervinden. Het is dan ook schrijnend dat een petitie ingediend in 2012 door Filip Claeys (VB) om die moorden aan de kaak te stellen toen enkel op de handtekening van 48 van de 751 Europarlementsleden mocht rekenen.

Enige wanklank bij het bezoek was ons inziens het sporadisch gebruik van het Engels voor een publiek dat duidelijk Nederlandstalig is. Kan men dit begrijpen in het Europees Parlement, dan bleek daar ook enkel een Franse vertaling te zijn voorzien. Om financiële redenen, antwoordde Gerolf Annemans op onze vraag. Of het, terloops, met het Nederlands in dat parlement goed gesteld is, is twijfelachtig. Naar Annemans ons meedeelde, is hij het enige Vlaams Parlementslid die bij een tussenkomst of toespraak onze taal gebruikt.

JVA