Smal en hypocriet

Jan Jambon kreeg de ondankbare taak het regeringsstandpunt te verkondigen over de absurde politiezones in Brussel: fusies van politiezones zullen aangemoedigd worden, maar niet verplicht. De MR bleef dwarsliggen en die partij kon zich beroepen op het regeerakkoord. Ondanks die “aanmoedigingen” zal er van fusies waarschijnlijk niets in huis komen, en van een eengemaakte politiezone zeker niet. Zelfs niet nu is gebleken dat IS bolwerken kon uitbouwen in hartje Brussel. Het is politiek op zijn smalst. Maar het is evengoed politiek op zijn smalst dat de socialist Hans Bonte nu met een beschuldigende vinger naar de N-VA wijst. Zijn socialistische partij heeft van 1988 tot 2014 onafgebroken mee in de regering gezeten. Waarom heeft zij die eengemaakte politiezone dan nooit doorgevoerd?

Paars Gent

Socialisten en Groen gaan in Gent in 2018 opnieuw in kartel naar de kiezer. Dat kondigde afscheidnemend burgemeester Daniël Termont aan als “niet meer dan logisch”, nadat de beide Gentse afdelingen daarmee instemden. Tom Balthazar wordt de nieuwe lijsttrekker van sp.a, Elke Decruynaere van Groen krijgt plaats twee. Termont duwt. Het kartel gaat voor een “sociaal-ecologische stad”. Eén van de thema’s wordt het veelbesproken en omstreden mobiliteitsplan. De absolute meerderheid halen, wordt voor het kartel dit keer geen sinecure. Alles hangt af van de resultaten van Open Vld – in de huidige coalitie partner van rood-groen, en N-VA en VB en CD&V. Bracke reageerde meteen: “Tja, Termont heeft eigenlijk gelijk. Het is of de N-VA of het linkse kartel. Het is Verandering of Meer van het Zelfde”.

Manipulatie met titels

Het schijnt dat titels in kranten almaar meer moeten suggereren, manipuleren en dubbelzinniger moeten klinken dan ooit.

Neem nu de “grote kop” in Het Nieuwsblad van afgelopen vrijdag: “Nieuwe vreemdelingentaks levert De Wever miljoenen op”.

Zelden zijn we in een krant zo’n leugenachtige titel tegengekomen. Want waar gaat het over: nieuwe vreemdelingen die een tijdelijke verblijfskaart aanvragen moeten daarvoor 50 euro extra voor betalen. Die prijsstijging is nodig om alle administratieve kosten te dekken.

Het is dus duidelijk: de meeropbrengsten komen in de stadskas terecht. Niet de burgemeester in eigen persoon wordt er beter van, wel de financiën van de stad. Meer nog: alle steden en gemeenten “profiteren” van de prijsverhoging. Waarom titelt dan Het Nieuwsblad dat het “De Wever miljoenen oplevert”, precies of alleen hij er baat bij heeft. Alle andere burgemeesters, ook de socialistische, halen er voordeel uit, maar daarvoor moet je heel het artikel lezen. De titel suggereert duidelijk dat De Wever zich verrijkt. Wie doet hier nu aan antipolitiek met zo’n titel te gebruiken.

Bovendien is de benaming “Vreemdelingentaks” een foutieve en eigengereide omschrijving van de Nieuwsblad-journalist. In De Tijd meldt men het veel juister: “Gemeenten kunnen maximaal 50 euro vragen aan vreemdelingen voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van hun tijdelijke verblijfskaart.”

Wachtdienst? Comprend pas…

Enkele Nederlandstalige huisartsen dagvaarden de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) in kortgeding om de doorstart van de zogenaamde tweetalige wachtdienst te verhinderen. In het kader van deze ‘tweetalige wachtdienst’  wordt de wachtdienst georganiseerd door de Grade Bruxelloise-Brussel Wachtdienst (GBBW). De GBBW zou voornamelijk bestaan uit Franstalige huisartsen, waardoor de Nederlandstalige huisartsen vrezen dat Nederlandstalige patiënten in Brussel niet meer kunnen rekenen op zorg in het Nederlands op momenten dat ze niet terecht kunnen bij hun eigen huisarts, zoals in het weekend of op feestdagen “Wij zijn niet tegen een samen­werking met de Franstalige huisartsen, maar alleen als er een garantie is op een écht tweetalige organisatie van de wachtdienst”, stellen de Nederlandstalige huisartsen. Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene vindt dat Vlaams-Brusselse meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en sp.a de Nederlandstalige patiënten aan hun lot overlaten, net zoals bevoegde ministers De Block (Open Vld) en Vandeurzen (CD&V). Het gebrek aan Nederlandstalige zorg kan volgens Dhaene in ernstige situaties zelfs levensbedreigend zijn. “De wet vereist dat de wachtdienst georganiseerd wordt door een erkende huisartsenkring. De GBBW is dit niet. Naast politieke onwil overtreedt men dus ook de wet”, aldus Dhaene.

Lotto en Gilbert

Vorige week kondigde Philippe Gilbert aan dat hij aan zijn laatste maanden bij BMC bezig is. Een terugkeer naar het Belgische Lotto is een denkpiste. Gilbert reed van 2009 tot 2011 voor Lotto en liet zich vorig jaar op een onbewaakt moment ontvallen dat hij een nieuw Belgisch avontuur niet ongenegen was. “Kan Gilbert, een Waal, het communautaire evenwicht herstellen? Het valt te denken van niet”, schreef Het Laatste Nieuws, dat een pertinente vraag stelt over Gilbert en het “nationale belang”. Hoeveel Belg zit er nog in Gilbert, die al jaren in Monaco woont en in België geen belastingen meer betaalt? Bij BMC verdient hij ruim 3 miljoen euro per jaar, en dat kan en wil Lotto niet betalen, zei manager Marc Sergeant. “Voor ons staat de terugkeer van Gilbert niet op de agenda. Gilbert heeft ons nog niet gebeld en wij hebben hem niet gebeld.”

Toch maar in de gaten houden? We herinneren ons hoe Gilbert zich enkele jaren geleden al profileerde als tegenstander van de N-VA. “We zijn allemaal Belgen en ik begrijp niet dat er in de 21ste eeuw nog zo’n extremisten bestaan. Dat zijn mensen met een mentaliteit van vijfhonderd jaar geleden, mentaal niet geëvolueerd… nooit gereisd, altijd in hun kleine dorpje gebleven.” Hij noemde de N-VA een extremistische partij en haar kiezers dom.

Asielopvang communautair

Nu de instroom van asielzoekers (tijdelijk?) daalt, schrapte de regering-Michel 10.000 opvangplaatsen, maar voorziet nog een buffercapaciteit van 7.500 plaatsen. Volgens Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA), is de instroom teruggevallen tot op het laagste niveau in acht jaar.

De centra zaten voor 98 procent vol, vandaag nog voor 81 procent.  In Vlaanderen zouden meer plaatsen verdwijnen dan in Wallonië.  Zowat alle centra die het Rode Kruis uitbaat, worden gesloten. De ngo en Vluchtelingenwerk Vlaanderen klagen over een “slechte communautaire verdeling”. De asielcrisis heeft jobs gecreëerd, maar die moeten nu opnieuw worden afgebouwd. Door de sluiting verliezen zo’n driehonderd tijdelijke medewerkers hun job. Dat wekt bij de “dienstverstrekkers” altijd wrevel op.

Nieuw slachthuis voor rituele slachtingen

Gazet van Antwerpen bood een bladzijde aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, om te zeggen dat dieren geen pakjes snacks zijn die men uit winkelrekken haalt. Een bladzijde verder juichte de onvoorwaardelijke islamfan Sacha van Wiele dat Antwerpen een nieuw erkend slachthuis krijgt. “Met een capaciteit van 2.800 schapen die er tijdens het offerfeest ritueel onverdoofd geslacht kunnen worden naar geijkte islamtraditie”, aldus Sacha in vermoedelijke trance. “Het is een initiatief van enkele Antwerpenaars die zich in een burgerplatform verenigden”, wist het schrijvelaartje opgetogen te duiden.

Slecht nieuws

Voor de anekdotiek: slecht nieuws voor Christian van Eyken (UF) die alweer zijn onschendbaarheid opgeheven ziet. Nu door een nieuw feit in verband met valsheid in geschrifte bij de aanwerving van zijn medewerkster. Van Eyken zelf houdt het op een afrekening vanuit gerechtelijke hoek. Grappig is dat hij vindt dat de Vlaamse collega’s hem altijd voortreffelijk bejegend hebben en dat de ellende die nu over hem wordt uitgestort het werk is van Franstalige vijanden. Immanente rechtvaardigheid, misschien?

Jongeren

De voorbije dagen werden in Nederland lijnbussen bekogeld met stenen. In Haarlem sneuvelden twee ramen van een autobus toen er stoeptegels naar binnen werden gegooid. Daarbij werd een passagier aan het hoofd gewond. De daders, vier à vijf “jongeren”, konden ontsnappen.

Ook op andere routes werden bussen bekogeld. In Heemskerk werden sinds november al een twaalftal bussen het doelwit van vandalen. In Zaandam gebeurde hetzelfde, daar werd de route zelfs aangepast. In Nieuw-Gennep werd in november 2015 een “jongere” opgepakt nadat hij een lijnbus had bekogeld.

In Almere besloot de busmaatschappij te stoppen met rijden door de Kruidenwijk, nadat zowel op vrijdagavond, zaterdagavond als zondagavond de bussen met stenen bekogeld werden. Twee veiligheidsmedewerkers werden belaagd door een grote groep “jongeren”; dertig tot veertig personen. Eerder dit jaar staakten de buschauffeurs in Almere om extra veiligheidsmaatregelen af te dwingen. Volgens buurtbewoners gaat het om “niet-Nederlandse jongens”, voornamelijk van Marokkaanse afkomst.

Discriminerende potten?

De Gentse schepen van Feestelijkheden Christophe Peeters, die er nochtans niet dwazer uitziet dan de andere schepenen, heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt door te poseren op een toiletpot. Gelukkig met zijn broek aan; zelfs aan het belachelijke zijn er grenzen. Dat was bedoeld als blikvanger om de “genderneutrale” toiletten op de Gentse Feesten voor te stellen. “Aangezien alle toiletten intussen gratis zijn, heeft het geen nut meer om die toiletten enkel voor vrouwen open te stellen. Daarom maken we al onze toiletten nu genderneutraal. Iedereen kan elke pot gebruiken zonder onderscheid naar geslacht te maken.” Daarmee zijn de feestvierders verlost van een gruwelijke discriminatie die al jaren aan hen knaagde en hun feestvreugde vergalde. Voor de liefhebbers zal er op de Gentse Feesten ook drinkwater te krijgen zijn dat gedistilleerd is uit urine – misschien van de genderneutrale toiletten? – en bier dat met afvalwater is gebrouwen. Allen daarheen! We smachten al van verlangen.

Ze leren het nooit

Volgens de VRT gooide een jongeman molotovcocktails in politiewagens waarop die uitbrandden. Een zevende verdachte van de aanslagen in Zaventem en Brussel is opgepakt. Het ging om Ali E.H.A. (31). VRT en VTM vertikten het om die info te geven. Ze hadden het over “een man”. Aan de politiek correcte Reyerslaan en in dito Vilvoorde leren ze blijkbaar nooit waarop de goegemeente recht heeft in de berichtgeving. Kranten weten dat al iets beter, zij het nog altijd pamperend. Allicht “om niet onnodig te provoceren”. Bewijs de vergoelijkende “conclusie” in Het Laatste Nieuws op het bericht van in brand gestoken politiewagens. Geniet mee: “Afgelopen maandag ging de ramadan van start. Bij het begin van de vastenperiode voor moslims zit er altijd wat extra spanning in de lucht. Maar van echte rellen in Molenbeek is voorlopig geen sprake”. Onze ongetwijfeld naïeve en intolerante vraag: zijn er dan pas echt rellen als “jongeren” een volledig politiewagenpark in de fik steken?

GRUP

GRUP staat voor Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dat bepaalt welke zones groen of landbouwgebied blijven, waar er gebouwd mag worden, waar industrie zich mag vestigen en waar de recreatieterreinen komen. Zo’n plan heeft Club Brugge dringend nodig indien blauwzwart tegen seizoen 2019-2020 op het nieuwe terrein langs de Blankenbergse Steenweg wil spelen. Na goedkeuring van het milieueffectenrapport door de bevoegde minister moet er een openbaar onderzoek lopen en krijgt de Vlaamse regering 180 dagen om te beslissen inzake voormeld gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Optimisten dromen, ze doen het eigenlijk al jaren, van 2017 als datum voor het indienen en verkrijgen van een bouwvergunning, maar daarvoor zullen ze heel wat kaarsjes moeten branden. Voor de Lieve Vrouwen van Blindekens of de Potterie? Misschien ook voor Joke Schauvliege!

Homofobe uitspraken

Met vrolijke stoerheid je spontaanste antwoord geven op de vraag: “Wat zou u doen als uw kind zegt dat hij of zij holebi is?” Het overkwam vele, vooral migrantenjongeren, die aangesproken werden door YouTube-sensatie Ergin Arslanbas. Het ging van “Ik gooi die buiten”, en “ik sla hem of haar met de riem”. De toon was gezet, en toch vielen de antwoorden op het filmpje nog reuze mee. Zeker als men de beelden bekijkt uit het Midden-Oosten waar het iets gewelddadiger aan toe gaat als de rechten van holebi’s ter sprake komen. Nu hebben wij niemand horen en zien zeggen dat de holebi’s moesten gestenigd worden, van het dak gegooid of best verder konden zonder hoofd. Toch raakten sp.a-volksvertegenwoordigers Els Robeyns en Rob Beenders danig geschokt door de vele homofobe uitspraken. De maker van het filmpje Ergin Arslanbas dacht er iets genuanceerder over: “Het is een cultureel verschil. Je mag allochtone jongeren niet verplichten om hun mening te veranderen. Ze zijn gewoon anders opgevoed.” De buikpijn van de andersgeaarde volksvertegenwoordigers zal hiermee niet verdwijnen, vrezen wij. Als men de problemen niet wil zien, helpt verontwaardiging niets.