2016-25_03_Zuur & Zoet (Medium)Graaicultuur

De socialistische ex-minister Luc van den Bossche kan wel beweren dat hij niets te maken heeft met de frauduleuze praktijken van Optima, hij had tot 2014 wel de feitelijke leiding van die bank in handen, en ook toen waarschuwde de toezichthouder al dat er veel te veel geld werd weggesluisd naar andere takken van Optima en naar Jeroen Piqueur, hoofdaandeelhouder en oprichter van de bank. De wantoestanden bij Optima zijn geen recente ontsporingen: ze dateren al van jaren geleden, toen Van den Bossche er nog de plak zwaaide. De Nationale Bank heeft dat van in het begin aangeklaagd. Bovendien stapte Van den Bossche in 2014 wel uit de bank Optima, maar hij verhuisde gewoon naar Optima Global Estate, een afdeling van Optima die zich met vastgoed bezighield. Terloops, de schaamteloze graaizucht van Van den Bossche veroorzaakte al een schandaal toen hij in 2011 overstapte van Brussels Airport naar Optima. Hoewel dat zijn eigen initiatief was, eiste hij wel een ontslagpremie van 689.000 euro. Dat bedrag moest bovendien via zijn managementvennootschap uitbetaald worden, om zo de personenbelasting te ontwijken. Geloof dus maar niet dat zo’n geldwolf zich in Optima Bank eerlijker zou hebben gedragen. Of dat hij vies zou zijn geweest van een beetje gesjoemel…

Stevaert en de media

Als Mieke Vogels (Groen) vandaag nog eens het woord krijgt, spaart ze de socialisten niet. Zo herhaalde ze met stelligheid dat Steve Stevaert het ontslag van Johan Sauwens (toen VU, nu CD&V) heeft opgezet, omdat die als minister van Ambtenarenzaken tegenspartelde toen VLD en sp.a een inhaalbeweging wilden maken bij de topbenoemingen. “We waren met de hele regering op uitwaaiweekend, maar Sauwens moest vroeger weg, naar het Sint-Maartensfonds. Het is mijn intieme overtuiging dat Stevaert toen een paar bevriende journalisten heeft getipt: er zit een minister op een extreemrechts feestje”, verduidelijkt ze in De Morgen. Janssens ging overal verklaren dat hij met zo’n minister niet in de regering wilde zitten. Stevaert heeft toenmalig VU-voorzitter Bert Anciaux dus gedwongen om zijn minister te laten vallen en zo Sauwens politiek vermoord. Zoals Patrick Janssens Leona Detiège heeft afgemaakt met de Visa-crisis.”

Vogels en de poen

Mieke Vogels kan wel eens gelijk hebben. Kreeg ze in 2014 bij haar afscheid van de politiek een uittredingsvergoeding van 432.000 euro? Dat is niet meer dan een lelijke en kwalijke kwakkel van één journalist. Tot vandaag krijgt ze daar mails over. De journalist die het bedrag van 432.000 euro op de voorpagina van Het Nieuwsblad zette, heeft het brutobedrag van vier jaar uittredingsvergoeding opgeteld. Vogels had echter maar recht op twee jaar vergoeding en ze kreeg 88.000 euro als “een soort ‘brugpensioen”. Met reden ziet ze hierin een kwalijke ontwikkeling in de media. “Zo’n bericht publiceren zonder te checken: dat was vijf jaar geleden onmogelijk.”

Verknoping media en politiek

Volgens Vogels wordt de “verknoping” van media en politiek onder de stolp van de Wetstraat almaar intenser en beklemmender. Die snelheid, die druk om op elke tweet en elke uitspraak te moeten reageren… Wat heeft dat nog met het echte leven te maken? Daar zit een belangrijke reden voor het wantrouwen in politiek en media. Hoe komt het dat het Vlaams Belang of de PVDA nu weer zo opkomen? Omdat zij ook buiten de stolp communiceren, dingen zeggen die in de stolp ongehoord zijn. “Geen enkele politicus durft nog te zeggen wat hij denkt, ook bij Groen niet. Wie durft nog buiten de lijntjes te kleuren?”, aldus Vogels.

Van den Bossche en de poen

In De Morgen herinnert Rik van Cauwelaert ons even aan de mythe van de verbrande centen van de sp.a. Penningmeester Etienne Mangé moest toen veel financiële putten vullen, waaronder ook die van de verlieslatende SP-gezinde krant De Morgen. Enkele volkshuizen moesten worden verkocht om het hoofd boven water te houden. Toen bleek dat er ineens weer geld was, hadden de kopstukken zich moeten afvragen waar dat vandaan kwam. Dat hebben ze niet gedaan. “Alleen Luc van den Bossche, die toen voorzitter was in Gent, waar Etienne Mangé ook zat, was wellicht beter op de hoogte dan men vermoedt”, aldus Van Cauwelaert

Tamme pers, lamme pers

Twee VRT-journalisten die een boek over Vande Lanotte hadden geschreven (‘De keizer van Oostende’), werden nadien door ondertussen oud-hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen Luc Rademakers op non-actief gezet. “Een van de minder fraaie episodes uit de geschiedenis van de Vlaamse pers. Alle politieke journalisten hadden die twee auteurs moeten steunen. Maar het bleef akelig stil. Geen enkele journalist had dat boek gelezen, maar ze lieten zich wel wijsmaken door Vande Lanotte dat het vol fouten stond. Wat niet het geval is.” Vroeger was het wel anders, stelt Van Cauwelaert, verwijzend naar oud-VRT-journalist Daniël Buyle, die ooit een opmerking kreeg omdat hij te kritisch was geweest voor Wilfried Martens. Toen protesteerden zijn collega’s. Vandaag durven ze dat blijkbaar niet meer. Sommige journalisten zijn kwetsbaar en bang voor politici. Bang om niet langer informatie te krijgen. Partijwoordvoerders worden betaald om tegen journalisten te liegen. Vandaag is de verwevenheid en vriendschap tussen politici en journalisten soms groter dan in de periode van de grote Wetstraatjournalisten.

Een Catalaan in Kortrijk

Het Kortrijkse 11 julicomité heeft onder het motto “Vlaanderen staat in Europa” alvast een primeur voor Vlaanderen binnengehaald. Op de Guldensporenviering op 10 juli op de Groeningekouter zal, naast burgemeester Vincent van Quickenborne en minister-president Geert Bourgeois, ook een gastspreker uit Catalonië het woord voeren. Amadeu Altafaj, permanente vertegenwoordiger van Catalonië bij de Europese Unie, valt die eer te beurt. Nu wachten we af in welke taal de man zijn ‘strijdrede’ zal houden. Tevens zal er voor het eerst de Groeningeprijs aan een verdienstelijke vereniging uitgereikt worden. Daarna staan de Feesten met de Leeuw op het programma.