VLAAMS HUIS BRUSSEL – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden Meervoud, TAK en de VVB ook dit jaar de Vlaamse feestdag in Brussel. Dit omwille van een standpuntinname – Brussel blijft (ook) de hoofdstad van Vlaanderen – en om logistieke redenen: Meervoud heeft een (Vlaams) huis in de Drukpersstraat. Dit jaar op het programma: 30 (!) vaten, aangeboden door een pluralistische verzameling van Vlaamse weldoeners, twee sprekers en nieuw dit jaar: twee folkmuziekgroepen (de Geuzen en Trio Dhoore).

De organisatoren konden tevreden zijn over de opkomst; al van bij aanvang was er een aanwezigheid die meer dan 250 koppen kon tellen. Toch hadden de muziekgroepen en de sprekers af te rekenen met de wat ongelukkige plaatsing van het podium, dat ook dit jaar op het einde van de Drukpersstraat stond, en niet bij de menigte aan de scheiding met de Congresstraat.

Bernard Daelemans mocht, na het optreden van De Geuzen, als eerste spreker de spits afbijten. Een eerste aandachtspunt van de voorzitter van Meervoud en VVB-ondervoorzitter was voor zijn recent overleden echtgenoot en medevoortrekker van Meervoud: Christian Dutoit. De Vlaamse vlag hing in dit kader halfstok. Al snel werd er op de actualiteit ingespeeld. N-VA kreeg complimenten maar ook vegen uit de pan: de oproep van minister-president Bourgeois om tot een herziening van de Grondwet over te gaan, werd positief onthaald, maar er werd direct afgevraagd of het niet over een retorische truc ging. Ook de regeringsdeelname werd in vraag gesteld: al die besparingen voor een communautaire koelkast? De nieuwe artsen-quota van Maggie de Block mochten op heel wat kritiek rekenen. Tot slot had Daelemans lof voor het lef van de Britse Brexit-stem maar tevens respect voor de Schotse wens om inde EU te blijven.

De tweede spreker zou Florian von Ach zijn, maar TAK deelde vorige week op haar Facebookpagina mee dat de spreker uit Zuid-Tirol werd vervangen door Michael Gray (Schotland). Die had duidelijk wat meer ervaring in spontaan spreken: zijn notities werden enkel gebruikt als geheugensteun, niet als voorleestekst. Gray sprak meteen zijn dank uit voor de (Vlaamse) gastvrijheid. Gray had het over solidariteit en wederzijds respect tussen vrije naties als bouwstenen voor een betere toekomst. Niet alleen voor de betrokken landen, maar voor heel de wereld. Al snel maakte de vertegenwoordiger uit Schotland duidelijk dat onafhankelijkheid niet het einde van de weg is, maar het begin. Hij maakte duidelijk dat, in het vacuüm van verantwoordelijkheid dat David Cameron en Boris Johnson achterlaten, de Schotten klaar staan om hun engagement in en voor de Europese Unie op te nemen. Verder zag Gray in de Schotse onafhankelijkheid ook een hefboom om economische ongelijkheid aan te pakken, klimaatverandering tegen te houden en te werken aan een toekomst zonder oorlog en kernwapens. Gray was verzekerd om binnen twee jaar in Vlaanderen te kunnen staan als burger van een onafhankelijk Schotland en rekent hierbij op de steun van Vlaanderen.

Al bij al: heel wat, zoals andere jaren, maar een groter accent op muziek(groepen) en met een groter publiek.

RN