2016-28_03_Nieuwsfeit van de week (Medium)Taal telt mee

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans koppelt een resultaatsverbintenis aan sociaal wonen. Hiermee gaat ze een stapje verder dan de taalbereidheidsvoorwaarde. “Wie in de toekomst een sociale woning huurt en geen Nederlands spreekt, zal binnen het jaar moeten aantonen dat hij dat wel kan.” “Daar waar de sociale huurder vroeger de bereidheid moest hebben om Nederlands te leren, willen we nu dat er ook effectief resultaat geboekt wordt”, aldus minister Homans. “Want te vaak bleef de bereidheid een dode letter.” Huurders moeten na het eerste jaar huur aantonen dat er “voldoende resultaat” is geboekt. Wie dan nog onvoldoende Nederlands kent, zal “de nodige inspanningen” moeten doen tot het juiste niveau is bereikt. “Aan het grondwettelijk recht op wonen wordt niet geraakt”, aldus Homans. “Niemand zal dus uit zijn woning kunnen worden gezet omdat hij of zij het Nederlands niet machtig is.” Wel kan er een boete worden opgelegd. Goed voor betrokkene, voor de medebewoners en voor de huisvestingsmaatschappij. Ook de eigendomsvoorwaarde voor wie sociaal huurt, werd intussen verstrengd. Huiseigenaarschap (zelfs 1 procent) combineren met sociale woning kan niet meer.