Sneltreinvaart

In de Kamer is de spreektijd strak gereglementeerd. Soms is dat nodig, om al te lange uitweidingen en beschouwingen tot een redelijk minimum te beperken. Maar soms is het ook potsierlijk, omdat op die wijze sommige dingen gewoonweg niet fatsoenlijk kunnen gezegd worden. Zo werd minister van Werk Kris Peeters ondervraagd door Johan Klaps van N-VA over de wet-Major. In zijn antwoord dreef de minister plots zijn leessnelheid erg op, want Kamervoorzitter Bracke begon al teken te doen dat hij moest gaan afronden. Daardoor ging de essentie van zijn verhaal wat verloren. Bracke heeft er echt een handje van weg om zich als slechte strenge schoolmeester op te stellen en meer met de klok bezig te zijn dan met de boodschap die men brengt. Soms gaat hij zelfs zover dat hij de micro prompt laat afsluiten. Op die manier wordt er een karikatuur gemaakt van het vragenuurtje.

Naar sint-juttemis?

Bij de aanvang van de legislatuur liet Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) verstaan dat hij wel zou willen dat mensen met zijn functie op de protocollaire lader zouden stijgen tot net na de eerste minister. Toen einde 2014 Barbara Pas van Vlaams Belang aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (ook N-VA) vroeg wat hij daartoe ging ondernemen, beloofde hij dat hij een werkgroep zou oprichten en die laten samenzitten met de deelstaten om de desiderata te bundelen. Meer nog, hij beloofde dat even te regelen voor 21 juli 2015. Toen die datum voorbij ging zonder teken van leven, vroeg Barbara Pas in november 2015 naar de stand van zaken. Jambon zei dat een en ander dat najaar nog zou geregeld zijn, na overleg in de regering. Toen het 2016 werd, vroeg Pas in februari 2016 nogmaals hoe het nu zat met die kwestie. Het zou voorjaar 2016 worden, zei Jan Jambon een tikkeltje verveeld. Vorige week woensdag klopte Pas nogmaals bij hem aan met een mondelinge vraag in de commissie, waarin ze hem vroeg of dat misschien nog voor 21 juli van dit jaar rond zou zijn. Het antwoord was ontluisterend en zorgde voor enige hilariteit: “Alleszins vóór 21 juli, maar ik weet niet van welk jaar!” Er is immers binnen de schoot van de regering nog geen akkoord… Het antwoord van Barbara Pas mocht er ook zijn: “Ik zal u nog regelmatig herinneren aan dit dossier, al is het maar om tegemoet te komen aan de prangende vraag van de minister-president van Vlaanderen.” Jan stond erbij en keer ernaar… Leuk is anders. Barbara Pas: “Andermaal blijkt uit dit banale voorval dat de N-VA in de federale regering er niet eens in slaagt een deuk in een pak boter te slaan als het om enigszins communautair getinte aangelegenheden gaat. Zelfs een louter symbolische zaak zoals de protocollaire rangorde krijgen de N-VA-ministers niet geregeld.”

Et pour les Flamands…

Marie-Christine Marghem, minister van Energie, slaagt er na twee jaar nog steeds niet in een antwoord in het Nederlands te geven, na een vraag van een parlementslid. We konden het donderdag tijdens het vragenuurtje vaststellen. Zelfs Daniel Bacquelaine, de minister van Pensioenen, doet tenminste een poging in die zin, zelfs al kraken sommige zinnen en klanken. Alle Vlaamse ministers en staatssecretarissen daarentegen, zelfs Theo Francken, staan hun Franstalige collega’s in het Frans te woord. En zo hoort het. Gewoon uit beleefdheid. Slagen sommige Franstaligen er dan echt niet in om zelfs maar elementair Nederlands te leren? Of zou het dan toch zijn omdat ze dat gewoon niet willen? Een mens zou dat nog gaan geloven ook!

Tricolore

Minister Alexander de Croo heeft een voorzet gegeven door te pleiten voor het herfederaliseren van bevoegdheden. Dat was duidelijk een reactie tegen de 11 julitoespraak van Geert Bourgeois gericht, die had aangekondigd in 2019 het communautaire programma weer uit de diepvries te halen. Zonder twijfel vertolkt hij daarmee een zekere belgicistische onderstroom in zijn partij, die daar altijd sluimerend aanwezig is gebleven. Herinner u de PVV van vroeger. De ‘Pest voor Vlaanderen’… Kamerlid Tim Vandenput, burgemeester in Hoeilaart en zijn MR-collega-buurman uit Terhulpen, net over de taalgrens, gaan in augustus een tegenbeweging tegen verdere regionalisering opzetten onder de welluidende naam: PLAN BE. Je moet er maar opkomen. Zij vinden dat de ‘ontmanteling van de federale staat zijn limieten heeft bereikt’. In de Kamer was er vorige week al iets van te merken, want een flink aantal Open Vld-medewerkers had het zwarte lint van hun officiële toegangsbadge rond de nek al vervangen door een tricolore lint met daarop de letters ‘.be’… Zelfs een aantal ambtenaren van de Kamer ‘sierden’ zich aldus. We gaan zien wat het zal worden, maar dat het binnen de verschillende stromingen in de Open Vld tot flink wat discussie gaat leiden, staat als een paal boven water.

Selectief geheugen

Kristof Calvo van Groen ondervroeg minister Sophie Wilmès over de rapporten van het Monitoringcomité. Hij wilde daarover eigenlijk de premier ondervragen, maar die was er niet. In zijn inleiding zei hij plots: “Ik kijk uit naar uw antwoord, mevrouw de minister. U weet dat ik u graag heb.” Er klonk gegniffel in het halfrond. Waarop Calvo: “Dat komt omdat minister Wilmès bijvoorbeeld iemand is die niet voortdurend ruzie maakt, die niet voortdurend het conflict zoekt, die zelfs als voormalig schepen van Sint-Genesius-Rode zo vriendelijk was om naar de Vlaamse feestdag af te zakken en te luisteren naar de discours van de heren Bourgeois en Peumans. Zo sympathiek is mevrouw Wilmès.” Daarmee gaf hij een flinke sneer naar N-VA. Wat hij (bewust) leek te vergeten, was dat Wilmès een pion is van de Franstalige arrogantie in de Randgemeenten, zelfs al spreekt ze vloeiend Nederlands… Calvo zou moeten weten dat zij mee zorgt voor de instandhouding van de taalconflicten in die gemeenten, want uit haar mond konden we al horen dat haar partij – de MR – de balorige Damien Thiéry uit Linkebeek volledig steunt. Als voormalig schepen van haar gemeente stond zij overigens bekend als Franstalige hardliner die heel dicht bij het FDF aanleunt. Geen conflict opzoeken, Kristof? Niet voortdurend ruziën, Kristof? Ge hebt een selectief geheugen, Kristof!