Op 8 juni 2016 verschijnt een merkwaardige akte in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om de oprichtingsakte van de vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen.

De vereniging heeft tot doel ‘het organiseren van slachtingen volgens een religieuze ritus in een erkend slachthuis of een tijdelijke erkende slachtplaats waar commerciële slachtingen, particuliere slachtingen en slachtingen in het kader van de religieuze ritus kunnen plaatsvinden.’ De vzw kan ook subsidies verwerven.

Bij de eerste akte zijn er echter enkele vormfouten, en op 6 juli verschijnt een nieuwe akte in het Staatsblad.

Deze keer worden de oprichters wel vermeld. Het gaat om Ali Kaddouri uit Borgerhout, Housin Ben Haddach uit Berchem, Brahim Bairi uit Borgerhout én Tom Meeuws uit Antwerpen. Het adres van de vzw is ook het privéadres van Meeuws. Deze laatste is ook de secretaris van de nieuwe vzw.

Tom Meeuws

De naam Tom Meeuws zegt u misschien iets. Hij werd in 1970 in Roeselare geboren en liep school in het Klein Seminarie te Roeselare en studeerde vervolgens aan de KU Leuven. De man, die politiek nauw aanleunt bij de socialisten, was eerder directeur van De Lijn in Antwerpen. Hij werd in 2015 opzijgeschoven. De sp.a-Antwerpen wil de man als boegbeeld naar voren schuiven bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar (voorlopig) houdt Meeuws de boot af.

Doe Doe Klopgeest

Op hetzelfde adres van de vzw vinden we tevens de onderneming Doe Doe Klopgeest, die op 20 juli 2015 door Meeuws en Lieve Dumoulin werd opgericht.

De vennootschap heeft als maatschappelijk doel: ‘Het bijstaan van studie- en adviesbureaus, ondernemingen, verenigingen en overheden, door middel van het verlenen van knowhow, advies en bijstand enerzijds en het begeleiden van studies en ontsluiten van kennis anderzijds met betrekking tot planologie, stedenbouw en huisvesting, architectuur en engineering, verkeer en vervoer, landschapsplanning, projectontwikkeling en aanverwante activiteiten, alsook organisatieontwikkeling en sociaal beleid.’

Steunproject

Terug naar de nieuwe vzw. Ali Kaddouri vinden we ook terug een andere vzw, in de vzw Steunproject. De vzw houdt zich onledig met het opzetten van ontwikkelingsprojecten in het noorden van Marokko en organiseert Borgerhout Fietst. Houssin Ben Hadach is coördinator van de moskee in Berchem. En Brahim Bairi is verbonden aan de vzw Marobel.

Werkelijke bedoeling

Vraag is uiteraard wat de werkelijke bedoeling is van deze nieuwe vzw. Het dossier rond het onverdoofd slachten is zo gevoelig dat het oprichten van een vzw met als doel ‘het organiseren van slachtingen volgens een religieuze ritus’ niet neutraal kan zijn.

De aanwezigheid van Houssin Ben Hadach, coördinator van de moskee in Berchem, geeft wel een duidelijk signaal. De Antwerpse moskeeën willen zich immers verenigen in een coöperatie om zo een nieuw slachthuis te kunnen openen in Antwerpen. Schepen van Diversiteit Fons Duchateau (N-VA) heeft volgens de media zijn twijfels bij het initiatief. ‘We steken geen geld in een private onderneming’, aldus de schepen in 2015.

LMIOPA

Terwijl schepen Fons Duchateau met een experiment met elektronarcose de moslims wil overtuigen van verdoofd slachten, werkt de Liga Moskeeën, Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen (LMIOPA) aan een eigen initiatief. Zij hebben, volgens de media, hun oog laten vallen op een leegstaand slachthuis op de slachthuissite. Gazet van Antwerpen: ‘Als dat wordt erkend, kan daar ook onverdoofd ritueel worden geslacht tijdens het Offerfeest.’ Het slachthuis zou dan een capaciteit hebben van vierduizend dieren. In Antwerpen is nu één slachthuis waar schapen worden geslacht. Dat is onvoldoende om de toevloed verwerkt te krijgen voor het Offerfeest, begin september.

Beheer door Meeuws

Tom Meeuws zal de erkenning aanvragen voor dit nieuwe slachthuis. In een volgende fase zal hij instaan voor het beheer. Met de oprichting van de nieuwe vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen is het dossier in elk geval in een stroomversnelling gekomen. Olie op de golven, of olie op het vuur, aan u om te kiezen.

Thierry Debels