“Terroristen zijn de armen van vandaag.” We moeten ze dus aanpakken met deradicaliseringsprogramma’s, stadsvernieuwing, meer jobs, beter onderwijs, betere huisvesting, betere gevangenissen… Dat vindt men toch ter linkerzijde, waar commentaren op terreur zich vaak beperken  tot “begrip”, op de grens van gedogen of relativering.

“Terroristen grijpen naar dit soort geweld om betekenis te geven aan hun leven”, aldus hoogleraar psychologie en filosofie Damiaan Denys na de terreur in Nice. “Ach, er sneuvelen meer mensen in het verkeer dan door terreur”…

Dergelijke verhalen van links, alleen heersend in de eigen media (De Morgen, De Wereld Morgen, Humo, Apache) of daarbuiten waar links de toon zet (de VRT, De Standaard, maar ook organisaties als het Minderhedenforum…) kloppen niet. Dat moeten ze daar nu zelf toch wel voelen?

Te vaak verdoezelt men er dat de terreur eigenlijk maar uit één hoek komt. Die komt niet van zwarte Afrikanen, hindoes, Joden,…). Zelfs niet van gematigde moslims, want ook die zijn niet gewelddadig.

Te vaak wordt het terrorisme verklaard met een al te makkelijke verwijzing naar “ons” (westerse) verleden, van de kruistochten tot de foute interventie van Bush en Blair in Irak. Voor Ludo de Brabander (Vrede vzw) zijn de aanslagen “de bittere oogst van decennialange koloniale en neokoloniale oorlogspolitiek in de Arabische wereld”. Als dat zo eenvoudig is, waarom zien we die “bittere oogst” dan niet in andere ooit gekoloniseerde continenten? Het geweld situeert zich in eeuwenoude kernconflicten in het Midden-Oosten (soennieten-sjiieten/Turken-Koerden/ Arabieren-Perzen/ Joden-Palestijnen, etc.). Het gaat vaak ook om etnisch en nationalistisch fanatisme, maar nog veel meer om religieuze razernij.

Pacifisme

Het is maar de vraag of je zoiets bestrijdt met een vreemdsoortig pacifisme. “Een ideologie bombardeer je niet weg, maar dreig je zo integendeel sterker te maken… We moeten het geweer in de kast opbergen”, klinkt het bij De Brabander. Al een geluk dat de Engelsen en de Amerikanen daar in de vroege jaren 1940 even anders over dachten. Moet het democratische Westen dan de andere kant opkijken bij het massale geweld en het opdringende extremisme van Syrië tot Afghanistan, van Nigeria tot Somalië? Toekijken hoe terreur ginder en hier en een vluchtelingencrisis zonder einde onze contreien destabiliseren?

Geef ons dan maar de analyse van Rudi Vranckx, die weet dat het gaat om “een strijd tussen criminelen en maffiaclans, die religie gebruiken als voorwendsel”, die weet dat het niet het Westen is dat je kunt betrappen op een vuile oorlog. “Neen, we mogen het kwaad niet laten bestaan… Ik ben geen pacifist”, aldus de VRT-reporter.

“We hebben het gevaar van de islam absoluut onderschat”, geeft voormalig secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes toe. Jihadexpert Montasser AlDe’emeh zegt het nog scherper: “De islamitische geschiedenis was altijd bloeddorstig”.

Afgeleiden

Er zijn wel meer zaken waar links weinig overtuigend is. Te vaak worden een strikt veiligheidsbeleid en strenge bestraffing weggezet als strijdig met onze democratische waarden. Maar gingen de daders van Charlie Hebdo niet tekeer nadat ze in een vlaag van naïviteit te vroeg waren vrijgelaten?

Te vaak wordt alle heil verwacht van symbolische dossiers zoals dat van een verbod op wapenverkoop. Helaas hebben terroristen genoeg aan een vrachtwagen, of een bijl of een mes, leerden we de voorbije dagen…

Ten slotte lijkt links ook niet in staat om in te zien dat de recente massamigratie uit islamlanden problematisch is. Een irritante stem in dit debat is die van Wouter van Bellingen van het Minderhedenforum. Natuurlijk moet een democratische maatschappij ook zorg dragen voor achtergestelden. Maar als nieuwkomers uit arme gebieden naar het Westen emigreren dan is het voorspelbaar dat ze hier onder de armoedegrens terechtkomen. Op een terrein waar onderwijs, zorg, huisvesting en werk schaarse goederen zijn.

“Iedereen gelijke kansen” is een al te makkelijke slogan. Van Bellingen stelt zich bovendien bijna vijandig op tegenover verplichtingen voor nieuwkomers (taalkennis bijvoorbeeld) en maakt van de minste vliegenscheet een racistische donderslag. “Weg met het racisme”, we zeggen het hem zelfs graag voor, maar ook “weg met open grenzen en hypermigratie”.

Tegengeluiden

“Onze samenleving reageert met medelijden, emoties, bloemen, tweets… Maar we moeten de haat van deze mensen vernietigen of wij zullen zelf worden vernietigd”, zegt de filosoof Pascal Bruckner in de Franse krant Le Figaro. Daar valt iets voor te zeggen, maar laat het dan met verstand gebeuren…

Met principiële kordaatheid liefst. Nog eens Rudi Vranckx… “Je zal de wereld niet veranderen als je de Koran verbiedt of verbrandt. Het probleem is niet de islam of de Koran, maar een extreme lezing van de Koran… Ik vind dat we geen millimeter mogen toegeven op onze eigen normen en waarden…” Dat gebeurt op sommige terreinen nu wel: slachthuizen, zwembaden, schoolrefters, homo’s, vrouwen…

Met meer waakzaamheid misschien? “Een journaliste als Hind Fraihi is door links uitgespuwd na haar reeks over de radicalisering van Molenbeek… want ze strooide roet in het optimistische verhaal van de multiculturele samenleving… Maar ze had wel gelijk, weten we nu”, zegt oud-journalist Geert van Istendael in Humo.

Met strenge, maar doordachte en vooral consequente straffen misschien? Nieuwe “interneringskampen à la Guantanamo” hoeven we niet, al was het maar omdat dat misschien efficiënt kan zijn voor criminelen, maar niet voor twijfelgevallen die nog voor de poort van de vergissing staan.

Met een algemene, verstrengde migratiepolitiek? Ook hier past nuchterheid. “Stop de migratie” is een onbeheerste en onhoudbare slogan. “Beperk de immigratie”, lijkt er een betere… “De Schengenzone is goed is voor de handel, maar erg slecht voor onze veiligheid”, aldus Bruckner. Hij heeft gelijk. Bart de Wever zei iets gelijkaardigs in Gent en kreeg heel weldenkend, maar kromdenkend Vlaanderen op zijn kap… “Het is niet correct om dat af te doen als populisme”, verdedigde professor Bruno de Wever onlangs zijn broer.

Interessant

Tegenover onberedeneerd, ontwrichtend en vaag internationalisme ontwikkelt zich weer nationalisme en patriottisme. Land en cultuur zijn de moeite waard om beschermd te worden. “Het gevoel dat mensen een identiteit, normen en een geschiedenis delen, is meestal een bron van vertrouwen… Massale migratie tast die zekerheid aan… Wie het verzet tegen migranten als banaal racisme afdoet, is blind voor belangrijke inzichten van de morele psychologie in de algemene menselijke behoefte om in een stabiele, coherente morele orde te leven”, schreef sociaal psycholoog Jonathan Haidt in een interessant essay (‘Nationalisme vs. globalisme’, DM)

De globalistische elite leek vorig jaar een menselijke vloedgolf aan te moedigen… “Als je een hart hebt, zet je de poorten open, en wie dat niet doet is een racist”, weet je wel… “Was die reactie niet van die aard om zelfs relatief redelijke mensen woedend te maken?”, vraagt Haidt… “Mensen haten anderen niet zomaar omdat ze een donkere huid of een andere vorm van neus hebben”, wel omdat ze denken dat sommigen staan voor waarden die haaks staan op de onze of omdat ze zich hier misdragen.

Compromis?

In de onrust van vandaag dreigt het fanatisme van zowel links als rechts aan te zwellen. Dat is verontrustend. Misschien moeten verstandig links, voor wie het sociale prioritair is, en verstandig rechts (vooral de “status quo-conservatieven”, die goede dingen willen behouden), toch maar op zoek gaan naar een serener debat.

De principes van verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid zijn vooral in het Westen bepalend geworden voor de samenleving. We moeten ze koesteren, maar geen van die waarden kan absoluut zijn. Conservatief denkende burgers voegden daar andere waarden aan toe: die van het respect voor en het behoud van identiteit, traditie, cultuur, zekere vormen van gezag… Als de extremen de zaak naar zich toetrekken, is daar geen beginnen meer aan.

Pallieterke