Sophie barones

Het was nog maar eens tijd voor een aanvulling van het lijstje van bezitters van adellijke titels en burgerlijke eretekens. Een job voor de minister van Buitenlandse Zaken. Ze worden bekrachtigd door de koning. Onder de acht gelukkigen vier Vlamingen, waaronder historica Sophie de Schaepdrijver en Antwerps havenbaas Eddy Bruyninckx. Goed nieuws: hiermee is het aantal ‘adellijke gunsten’ tegenover 2012 – toen 22 – meer dan gehalveerd. Dit jaar bovendien ook geen “graven” meer (voorbije twee jaren ondernemer Paul Buysse en politicus Herman van Rompuy), maar ook geen ridders, burggraven of jonkvrouwen meer op de lijst. Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders werden dit jaar ook dertien burgerlijke eretekens (commandeur in de Leopoldsorde en in de Kroonorde) uitgereikt aan academici, ondernemers en cultuurfiguren. Altijd een communautair geladen oefening. Alleen al om die reden wordt ze beter afgeschaft.

Jongeren armer dan ouders? (1)

Waarmee onze kranten zoal worden gevuld… Zelfs in volle komkommertijd doen de soldeniers van het doemdenken hun werk. Of wat dacht je van titels als “Jongeren voor het eerst armer dan hun ouders”? “Wat velen vreesden, is nu zwart op wit becijferd. Voor het eerst lopen jongeren het risico om minder welvarend te zijn dan hun ouders”, klinkt Johan Rasking zorgwekkend in De Standaard. De bron van zijn verdriet is een internationaal inkomensonderzoek door het consultancybedrijf McKinsey over de periode 2005-2014. Och, McKinsey, is dat niet een van die schandalig dure consultancybedrijven, die schrijven wat de opdrachtgevers wereldwijd graag horen? Het bedrijf dat goed tien jaar geleden in een Prospero-studie pleitte voor een Belgisch samenwerkingsfederalisme? Of op een donkere dag haar Vlaamsgezinde “managing partner” Herman de Bode de deur uitjoeg omdat hij het Warandemanifest had ondertekend?

Jongeren armer dan ouders? (2)

Hoewel het McKinsey-rapport geen aparte Belgische cijfers bevat, werd het voor de Vlaamse lezer gegooid: de bankencrisis van 2008 zorgde voor minder jobs, meer werkloosheid, lagere lonen en… “vooral jonge generaties betalen de prijs”. Een alarmbericht over crisis en de generatiekloof. Nochtans hadden onze kwaliteitskranten uit recente cijfers van Eurostat kunnen aflezen dat de werkloosheid in de EU alweer is gedaald tot 9,1 procent, het niveau van juli 2009. Ze hadden iets duidelijker kunnen uitleggen waarom het ene telraam het andere niet is. Zo schommelt de werkloosheid nog tussen pakweg Duitsland (4,5 procent) en Tsjechië (4,6) aan de ene kant en Griekenland (24,6 procent) en Spanje (21,4 procent) aan de overkant. Ze hadden kunnen opmerken dat de verschillen tussen de Belgische gewesten nog groter zijn. Ze hadden kunnen uitvlooien wat de impact is van de komst van honderdduizenden nieuwkomers op een mogelijke kleine dip in onze sociale statistieken. Maar ja, ’t is zomer zeker…

Wallonië blokkeert Vlaamse handel

Europa staat op het punt om het nieuwe vrijhandelsakkoord met Canada (het Ceta-verdrag) te bekrachtigen. Dat zou de handel met Canada met een vijfde doen stijgen, tot 26 miljard euro. Voor Vlaanderen zou dat 400 miljoen euro extra kunnen inhouden. De nationale parlementen/regeringen moeten Ceta goedkeuren, maar links (partijen, vakbonden, ngo’s, middenveld) stribbelt tegen uit vrees dat Europese normen (sociale en milieunormen) op de helling zouden komen te staan. Op 20 september vindt in de Europese wijk in Brussel een betoging plaats tegen de nieuwe handelsakkoorden. Ceta zou een duw in de rug zijn voor de Vlaamse export (chemie, farma, voeding, fruittelers en baggeraars…), maar… in België is Buitenlandse Handel geregionaliseerd en moeten “alle” regio’s groen licht geven. In april keurde een grote meerderheid in het Waals Parlement (alle partijen behalve de MR) een resolutie goed tégen Ceta. In Brussel gebeurde begin juli hetzelfde, met steun van de sp.a. Vlaams minister-president, Geert Bourgeois (N-VA) hekelde in zijn recente 11 julispeech nog de “Waalse blokkade”.

Vooral nieuw in Vlaanderen

In de eerste zes maanden van 2016 zijn er in ons land bijna 50.000 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat zijn er 4,6 procent méér dan vorig jaar – nochtans al een recordjaar op vlak van starters. Verbazend zal het niet zijn, maar de stijging is opnieuw het grootst in Vlaanderen (+5 procent). Wallonië (+ 2 procent) en Brussel (+ 1,4 procent) moeten vrede nemen met een veel kleinere opbloei.

Walen omzeilen witte kassa

Sinds 1 januari zijn witte kassa’s in de horeca verplicht om zo het zwartwerk uit de sector te bannen. Dan toch in horecazaken die jaarlijks meer dan 25.000 euro omzet uit maaltijden halen. Nu blijkt dat zeven op de tien witte kassa’s in Vlaanderen  staan, terwijl Vlaanderen maar 58 procent van het aantal horecazaken telt die verplicht zijn zo’n kassa te gebruiken. En omgekeerd? In slechts 19 procent van de Waalse etablissementen staan witte kassa’s, terwijl het gewest goed is voor 28 procent van de horecazaken. “Een derde van de horecazaken in Brussel en Wallonië overtreedt dus de wet… Het kan niet dat dit land voor de horeca een land met twee en zelfs drie snelheden wordt”, zegt Vlaams Parlementslid Jan van Esbroeck (N-VA) in een persmededeling op basis van cijfers van de FOD Financiën. Hij rekent erop dat de sociale en fiscale inspectiediensten snel en “bij voorrang” die zaken gaan controleren die nog niet in orde zijn.

Waals verzet tegen pensioenhervorming

Afhankelijk van wanneer parlementsleden voor het eerst verkozen raakten, kunnen ze vandaag op 55 (de anciens) of 62 jaar (de nieuwe) met pensioen. Als iedereen langer moet werken, de volksvertegenwoordigers dan ook? De voorzitters de zes parlementen leken het erover eens te zijn om de pensioenleeftijd van 62 (ingevoerd door de regering-Di Rupo) nu ook op te trekken naar 67 jaar en een carrière van 36 jaar. De meeste huidige parlementsleden kunnen nog op 55 afzwaaien (verworven rechten). Maar uiteindelijk koppelde Waals Parlementsvoorzitter André Antoine het goedkeuren van een nieuwe pensioenregeling aan eisen over de cumulregeling. Dat laatste hebben de Franstaligen zichzelf aangedaan (zie verder). Voor Peter de Roover (N-VA) is dit “overladen van de kar” niet meer dan uitstelgedrag. De verschillende parlementen kunnen een eigen regeling invoeren. Wordt vervolgd op 14 september.

Verkeersdoden

In 2015 vielen op de Belgische wegen 732 verkeersdoden. De daling die er was sinds 2005 viel vorig jaar stil. Het aantal zwaar- (4.201) en lichtgewonden (47.638) daalde in 2015 met respectievelijk 6,7 en 2,3 procent tegenover 2014. Het aantal verkeersdoden per gewest lag in Vlaanderen (378) nauwelijks hoger dan in Wallonië (326), waar de helft minder volk woont. Ook dat is een merkelijk verschil tussen Vlaanderen en Wallonië.