Minister, naar verluidt

Mijnheer de al te tolerante,

Ja, wij kennen u in Vlaanderen haast niet, maar toch zijt gij de big boss van de NMBS, een ‘Belgische’ overheidsdienst waarvan ook Vlaanderen de geneugten, capriolen en strapatsen mag ‘genieten’. Vertragingen, stakingen, technische defecten, stroeve dienstverlening… We weten er alles van. Bovendien spreekt gij maar enkele woorden Nederlands, waardoor een vlotte communicatie met Vlaamse gesprekspartners niet vanzelfsprekend is.

Dus proberen ijverige parlementsleden – ja, ja, ze bestaan! – dan maar via schriftelijke vragen van alles van u te weten te komen. Dan is het antwoord altijd tweetalig en dus ook in het Nederlands… Zo ontlokte Barbara Pas van het Vlaams Belang u zopas een antwoord over het aantal zwartrijders op ‘den IJzeren Weg’ en het aantal daarvan dat zijn boete daarvoor ook effectief betaalde. Het antwoord deed de ogen knipperen, de wenkbrauwen fronsen en in het haar krabben. Van de 334.134 geïdentificeerde zwartrijders die vorig jaar een boete kregen van de NMBS, betaalden er slechts 73.187. Met andere woorden: om en bij de vier op de vijf zwartrijders betaalt zijn boete gewoonweg niet. Slechts drie miljoen euro worden geïncasseerd en 20 miljoen euro per jaar ziet men nooit.

Terwijl pendelaars – en hun werkgevers -, brave dagjestoeristen en occasionele reizigers stipt hun abonnementen of treinkaartjes betalen, halen dagelijks een pak onverlaten, waaronder flink wat ‘jongeren’, alle trucs uit de kast om het boordpersoneel te slim af te zijn, controles te ontwijken, of zelfs verbaal agressief van zich af te bijten zodat de kaartjesknipper (m/v) zich wijselijk uit de voeten maakt. In het beste geval belt deze de spoorwegpolitie alsnog op om het rapaille bij aankomst in het volgende station te laten aan- of oppakken. En degenen die dus wel een boete aan hun been krijgen van een onverschrokken en doortastende treinbegeleider, vertikken het in 80 procent van de gevallen om te betalen. Jammer dat we niet te weten zijn gekomen hoe de verdeling per taalgemeenschap is…

Dat dit fenomeen zich voordoet, wijst op een te grote straffeloosheid, waardoor er heel veel recidivisten zijn. Als het vandaag lukt, misschien morgen ook wel, redeneert men dan. De VB-politica kwam zo ook te weten dat maar liefst 8.260 zwartrijders die vorig jaar werden beboet, mensen zijn die al meer dan vijf keer betrapt werden. We kunnen ons voorstellen dat bij De Lijn het probleem minstens even groot is. Misschien moet dat ook maar eens gevraagd worden aan de Vlaamse minister Ben Weyts.

Gij moet toch eens de moeite doen om hier paal en perk aan te stellen. Want als de ene niet moet betalen, waarom de andere dan wel?! Misschien kunt gij uw collega, de minister van Justitie, eens aan zijn mouw trekken om dit soort overtredingen prioritair te gaan aanpakken en dus een daadwerkelijk vervolgingsbeleid te voeren. Met andere woorden: lik op stuk geven.

Realiseer u ook maar dat gij met die verloren 20 miljoen heel wat zoudt kunnen doen om de brave en serieuze treinreizigers wat meer reiscomfort en voldoening te geven.

Waar wacht gij eigenlijk feitelijk op? Is er iets dat u tegenhoudt? In Vlaanderen zoudt gij alvast op applaus kunnen rekenen. Of haalt gij daar uw Waalse neus voor op?

‘t Pallieterke