2016-32_01_Hoofdartikel (Medium)De onverdroten zoektocht naar racisme

Vergeet de jacht op Pokemons. Pers en politiek hebben een nieuw spelletje gevonden. Het heet “zoek de racisten”. Die zijn een stuk zeldzamer dan Pokemons. Maar de beloning bij een geslaagde vangst is veel groter: de genoegdoening van het etaleren van je morele superioriteit (het helpt als je gemakkelijk een lijkbiddersgezicht kan opzetten, zoals Wim de Vilder) en de kans om de politieke agenda naar je hand te zetten (het helpt als je een gebrek aan gêne hebt, zoals Kristof Calvo).

Nieuwe moskeeën: ook in brede Vlaamse Rand

De tijd dat de oprichting van nieuwe moskeeën alleen maar iets was voor de gettowijken van de steden, ligt al een tijdje achter ons. Ook in de brede Vlaamse Rand beginnen ze her en der op te duiken. Het is soms verbazend wie allemaal het voortouw neemt in het verzet hiertegen.

Mythes over allochtonen en arbeidsmarkt

Het aantal jobs stijgt, maar niet voor niet-EU-buitenlanders en allochtonen. In deze tijden waar overal in Vlaanderen racisten worden gezien, ligt de uitleg voor de hand: discriminatie maakt dat mensen van allochtone origine moeilijk aan een baan geraken. Dat klopt niet.

Het communautaire vuur toch opgepookt?

Barbara Pas van Vlaams Belang, recent door Bart Maddens ‘de koningin van de Vlaams-nationale vragen in het federale parlement’ genoemd, had in mei een schriftelijke vraag ingediend aan het adres van de eerste minister, waarop zij eerst onlangs een antwoord kreeg. Het was haar immers niet ontgaan dat in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van 17 februari 2016 een aantal vragen waren gesteld over de tweede universele periodieke doorlichting van België door de VN-Mensenrechtenraad. Op zich niets schokkends, ware het niet dat precies in dat kader door een aantal Franstaligen de ratificatie van het Minderhedenverdrag ter sprake werd gebracht…

PVDA: worstelen met de kiesdrempel

Het is een goed idee af en toe eens een stapje achteruit te zetten, om alles eens in een wat groter perspectief te bekijken. De zomer leent zich daar goed voor, wanneer het wat minder druk is dan gewoonlijk, en de komkommertijd – voor zover we daar dit jaar van kunnen spreken – ook wat meer ruimte geeft. Daarom brengen we de komende weken een zomerreeks, waarbij we voor elk van de Vlaamse partijen proberen te overlopen hoe ze ervoor staan, en wat de grote lijnen voor elk van hen zijn. We laten de partijen van links naar rechts de revue passeren, en vangen dus de reeks aan bij uiterst links, de PVDA.

Doofpot over Bataclan?

Een lezer maakte ons attent op berichten die in alternatieve media zijn verschenen over de terroristen in Bataclan die gijzelaars zouden hebben gecastreerd, de buik opengesneden en de ogen uitgestoken. Wij speuren voortdurend het internet af naar berichten die we tegen onze linkse en islamitische vijanden zouden kunnen gebruiken, en dat was niet aan onze aandacht ontsnapt.