2016-34_07_Nollet - Groene.superman (Medium)Elk jaar in augustus wordt er reikhalzend uitgekeken naar de publicatie in het Staatsblad van de lijst mandaten van politici. Wie wordt er de mandatenkampioen? Dit jaar was het een verrassing, de titel ging naar een jongeman van Groen. Geen oude krokodil, geen burgemeester of parlementair, maar een kerel van net geen dertig, Bram van Braeckevelt, gemeenteraadslid in Gent.

Zijn lijst mandaten is simpelweg indrukwekkend. Het zijn er niet minder dan zesenvijftig! Daarvan zijn er 14 bezoldigd; hoe hoog de vergoeding is staat er helaas niet bij. Zoals zoveel Gentse Groenen is hij een ingeweken West-Vlaming. De wortels van hardwerkende Bram liggen in Brugge. Af en toe wordt op het stadhuis een mondje Gents gesproken, bij Groen is het dan bijzonder stil, want zij hebben maar één gemeenteraadslid die Gents spreekt (de allochtone Zeneb Bensafia). Bram zette zijn allereerste stappen in de politiek bij Spirit, en in de intussen compleet vergeten SLP en L². Dat groepje (van Geert Lambert) ging op in Groen, en Bram ging mee, en maakte sindsdien een blitzcarrière: van nationaal voorzitter van Jong Groen tot lid van het partijbestuur, gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de Gentse fractie.

Wij durven zelfs niet schatten hoeveel vergaderingen hij voor die zesenvijftig mandaten moet bijwonen, met daarnaast de vele vergaderingen waar politieke partijen zo bedreven in zijn. Aan zoveel vergadertafels aanschuiven, niet als vijfde wiel aan de wagen maar als bestuurder, beheerder, lid van het directiecomité,… Farys, Finiwo, Havenbedrijf… Superman Bram… Wie doet het hem na? Gemeenteraadslid wordt op de lijst dan nog geteld als één mandaat. Maar in een stad als Gent is dat al goed voor minstens een avondje of acht per maand vergaderen en voor even zoveel zitpenningen, want elk gemeenteraadslid zetelt in verschillende raadscommissies en Bram heeft daarvan meer dan zijn deel. Daarmee komt hij in werkelijkheid vlot boven de zestig mandaten. Maar tot zijn verdediging moet gezegd dat hij niet enkel mandataris is voor Groen, ook zijn werk voor de liberale vakbond (ACLVB) brengt een hele resem zitjes mee in allerlei comités, die hij ook netjes mee heeft aangegeven. (Raar maar waar, een groene jongen die voor de liberalen werkt.) Hij heeft een mooi artikel gekregen in De Standaard om zijn vele mandaten uit te leggen. “Ik word er niet rijk van”, zegt hij, “een mandaat is geen goudmijn.” Dat zal wel niet, maar het is toch mooi meegenomen, zouden we hopen. Is de vraag niet eerder of het wel mogelijk is zoveel werk nog goed te doen? Of het nu voor de vakbond is of voor de politiek, betaald of niet, het blijft onvoorstelbaar dat één persoon dat allemaal kan opvolgen. Veel tijd voor een huiselijk leven zal hij niet overhouden.

De ambitieuze Bram moet zich de heisa allicht niet te veel aantrekken, hier past het gezegde: “negatieve reclame is ook reclame”. Hij heeft toch maar mooi in alle kranten gestaan. Wie had daarvoor ooit van hem gehoord?

Zijn tussenkomsten in de gemeenteraad breken geen potten en krijgen zelden aandacht in de pers. Als wij in zijn schoenen stonden, zouden we proberen volgend jaar opnieuw (mandaten)kampioen te spelen.

Eigen Turks eerst

Onze Turkse medelanders hebben een eigen tv-zender en webstek (belemturktv) met nieuws uit Turkije en van bij ons, uitsluitend in het Turks. Politici komen er regelmatig in beeld. Het zijn mensen van verschillende partijen, maar allemaal van Turkse afkomst. Ook de Gents-Turkse gemeenteraadsleden prijken er al eens op de foto, of plegen er opiniestukjes, in de taal van hun voorouders. Hoewel het dikwijls mensen zijn die hier zijn geboren, zijn ze toch eerst Turk en dan pas liberaal, of socialist. Op de webstek van de zender staat ook reclame. Meestal zijn dat Turkse winkels en eethuisjes. Maar daarbij staat ook, heel opvallend, reclame van de “Bond Moyson”. Ook het socialistische ziekenfonds voert reclame in het Turks: “Tatile mi….”. Daarmee ondersteunen ze financieel en moreel een initiatief dat volledig haaks staat op integratie. De boodschap is duidelijk: Nederlands leren is voor niets nodig, wij bedienen jullie wel in het Turks!

Mathildis