Enkele maanden geleden hebben we een oproep gedaan om ‘t Pallieterke financieel te helpen om alle oude jaargangen van ons blad te laten inscannen. 70 jaar ‘t Pallieterke is een enorme schat aan informatie, maar die blijft nu voor de buitenwereld onbereikbaar. Dat inscannen is een immens werk, want we spreken toch over 54.000 bladzijden A3. Bovendien, het betreft kwetsbaar krantenpapier dat gemakkelijk beschadigd geraakt.

Maar inscannen, digitaliseren en archiveren, dat kost handenvol geld. Gelukkig kan ik rekenen op de gulheid van onze lezers: op 1 augustus overschreden we de kaap van 20.000 euro. Daarmee is onze doelstelling gehaald. Mijn welgemeende dank aan u, aan alle lezers die reeds een bijdrage overschreven op onze rekening. Binnenkort starten we met de praktische uitwerking van de opdracht en dan hoop ik nog voor het jaareinde u het eindresultaat te kunnen aanbieden.

Karl van Camp