Nagenoeg elke asielzoeker die vanuit België naar zijn land wil terugkeren, komt in aanmerking voor vrijwillige terugkeer. De bus- of vliegreis naar hun land is gratis, ze krijgen administratieve begeleiding, een terugkeerpremie en een re-integratiepremie om ter plaatse een nieuw leven op te bouwen. Deze materiële hulp (geen cash geld) krijgen ze pas na aankomst in het thuisland.

Sinds 1 mei dit jaar krijgen Iraakse asielzoekers die vóór 2016 in ons land aankwamen en die voor vrijwillige terugkeer kiezen, een hogere terugkeerpremie. Elke volwassene die naar Irak terugkeert, zal op de luchthaven de ronde som van 500 euro ontvangen (in plaats van 250 euro) en elke begeleide minderjarige een som van 250 euro (in plaats van 125 euro).

Tijdelijke verdubbeling premie

Deze maatregel van staatssecretaris Theo Francken was voorlopig enkel geldig in mei en juni. De bedoeling was het vertrek van de vele Iraakse kandidaten voor vrijwillige terugkeer te vergemakkelijken. Sinds september 2015 zouden er volgens berichten in de media meer dan 200 Iraakse terugkeerders per maand zijn. Klopt dat wel? En vooral, wie zijn deze terugkeerders?

De cijfers over 2016 zijn uiteraard nog niet gekend. Die van 2015 wel. Vorig jaar keerden 1.023 personen vrijwillig terug naar Irak. Dat is een pak meer dan in 2014 (toen ging het slechts over 58 personen).

Hiervan hebben 1.013 personen een terugkeerpremie gekregen. Bijna iedereen dus. Het budget hiervoor bedroeg minstens 125.000 euro, maar wellicht eerder een kwart miljoen euro (ruim duizend keer 250 of 125 euro). Voor de meerderheid (564 personen) werd ook reïntegratiesteun in Irak voorzien. Een concreet bedrag hierop plakken, is niet mogelijk, wegens gebrek aan informatie. Voer voor een parlementaire vraag?

Vooral uitgeprocedeerde asielzoekers

Wie zijn deze Iraakse terugkeerders? Uit een antwoord van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken van 7 juli 2016 in de Kamer blijkt dat de grote meerderheid van die vrijwillige terugkeerders eigenlijk uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. Op basis van cijfers van de Kamer blijken er in 2015 zo’n 1.023 vrijwillige terugkeerders te zijn geweest. Daarvan zijn er 226 (22,1 procent) waarvan de procedure nog lopende is en 669 (65,4 procent) die uitgeprocedeerd zijn. Daarnaast keerden in 2015 ook 128 (12,5 procent) migranten terug die illegaal op het grondgebied verbleven.

Uit de gegevens van Francken kunnen we afleiden dat een groot deel van de migranten in illegaal verblijf eveneens deze terugkeerpremie gekregen hebben. Het zou rechtvaardiger zijn een hogere premie toe te kennen aan de asielzoekers die nog in een lopende procedure zitten en ervoor kiezen België vrijwillig te verlaten.

Thierry Debels