In een interview met The Wall Street Journal verklaarde Patrick Calvar, chef van de Franse Binnenlandse Veiligheid, dat een confrontatie met de moslimgemeenschap in de nabije toekomst in Frankrijk vrijwel onvermijdelijk is. Hij vreest bovendien dat rechtse elementen zich nu reeds bewapenen om weerwerk te leveren mochten er nog meer aanslagen komen in Frankrijk. Dit schept een bijkomend probleem voor de veiligheidsdiensten.

Patrick Calvar runt sinds 2012 de Franse Binnenlandse Veiligheidsdienst (DGSI), vergelijkbaar met onze Staatsveiligheid. Op 24 mei stond hij achter gesloten deuren een Franse parlementaire onderzoekscommissie te woord over de aanslagen in Parijs. Onderzoekscommissies en lekken gaan evenwel goed samen. De transcriptie van zijn uiteenzetting vond daardoor al vlug een weg naar de buitenwereld. Daaruit bleek dat Calvar ook gesproken had over een mogelijke burgeroorlog in Frankrijk mochten er nog veel aanslagen komen. Hij bevestigde die vrees inmiddels voor diverse media.

“Europa is in groot gevaar. Het extremisme neemt overal toe. Ik ben zeer verontrust over de radicalisering in de samenleving en de grondbeweging die op gang komt. We zullen snel middelen moeten vrijmaken om ons met andere extremistische groepen bezig te houden, want de confrontatie met extreemrechts wordt onvermijdelijk. Nog één of twee aanslagen en het is zover. We moeten dus anticiperen en groeperingen blokkeren die erop uit zijn, op een bepaald moment, confrontaties tussen de verschillende gemeenschappen uit te lokken.”

Laatste scenario

Calvar voorspelt ook een nieuwe werkwijze van IS in Europa. Hij heeft het niet over zelfmoordaanslagen, maar over bomauto’s en bermbommen. De bevindingen van de chef van de Binnenlandse Veiligheid vonden tot dusver niet veel weerklank in onze ‘constructieve’ pers. De vrees lijkt nochtans terecht en gefundeerd. Calvar heeft het daarbij over de 15.000 radicale moslims die een belangrijk deel van de ongeveer 7 miljoen moslims in Frankrijk blijven beïnvloeden. Van die 15.000 hebben er ongeveer 600 gevechtservaring in Syrië, Irak of Libië. Op zich een minderheid, maar een minderheid die hoopt dat de zogenaamd ‘gematigde moslims’ zich bij hen zullen aansluiten, mocht het tot een gewapende etnische confrontatie komen.

Dit laatste is het slechtste scenario dat men zich kan indenken, maar blijkbaar is men zich tot op het hoogste niveau in Europa bewust dat dergelijke ontwikkeling niet meer uit te sluiten is. Het is bijgevolg niet toevallig dat ook de inlichtingdiensten van alle Europese lidstaten, Zwitserland en Noorwegen elkaar reeds een hele tijd wekelijks ontmoeten op een geheime locatie in Nederland. Volgens de Volkskrant nam de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) daartoe het initiatief en blijven de Nederlanders deze bijeenkomsten organiseren, aangezien er blijkbaar geen interesse is van het Slovaakse EU-voorzitterschap (sinds 1 juli) om de zaak over te nemen.

Toenemende islamisering

Dat een verregaande linkse ‘naïviteit’ (cf. John Crombez) en tolerantie ten aanzien van de islam in het algemeen een rechtse tegenstroom initieert, lijkt normaal. Het ontgaat een groot deel van de autochtone bevolking in de Europese lidstaten niet dat de islamisering verder toeneemt, niet het minst door de voortdurende vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten en de migratie uit Afrika. Olympische Spelen en andere sportgebeurtenissen houden de cijfers al dan niet bewust uit de media, maar ondertussen loopt Italië vol en worden dagelijks migranten op de Middellandse Zee gered en nadien geïmporteerd in Europa. Over stijgende criminaliteitscijfers, illegalen en ondergedoken asielzoekers hadden wij het al in eerdere bijdragen. Wereldwijd zijn er bovendien vrijwel dagelijks aanslagen, of worden ernstige aanslagen voorkomen, zoals in Canada vorige week.

Verontrustend echter is dat de zogenaamd ‘gematigde’ moslimorganisaties in Frankrijk nu ook zonder schroom hun uiteindelijke doelstelling verkondigen. L’Union des organisations islamiques de France (UOIF) zegt openlijk dat het langzaam maar zeker de Franse maatschappij wil ‘veranderen’. Dalil Boubakeur, rector van de grote moskee in Parijs, vraagt een verdubbeling van het aantal moskeeën in Frankrijk. Hij stelt voor om de lege katholieke kerken om te bouwen tot moskeeën. En dan is er nog Tariq Ramadan, kleinzoon van Hassan al-Banna, stichter van de Moslimbroeders, die begin dit jaar voor 3.000 gelovigen in Rijsel weliswaar pleitte voor een geweldloze politieke islam, maar Frankrijk nu al een moslimcultuur noemde. “Islam is een Franse religie en de Franse taal is nu ook een taal van de islam.”

Ramadan is een regelmatig bezoeker van België en geeft ook les in Oxford (St. Anthony College) dat vorig jaar door de Qatarese koninklijke familie gesponsord werd met een bedrag van 11 miljoen Britse pond. Qatar heeft trouwens de intentie om 65 miljoen Amerikaanse dollar te investeren in enkele Parijse voorsteden waar veel moslims wonen. Wat zou daarvan de onderliggende bedoeling kunnen zijn? Dezelfde als Saoedi-Arabië dat in Duitsland 200 nieuwe moskeeën wil financieren? En wat dan met de meer dan 85 shariarechtbanken die in Groot-Brittannië actief zijn en al grotendeels de interne aangelegenheden van de moslimgemeenschappen aan het Britse gerecht onttrekken?

Geruisloze overname

Volgens Patrick Calvar hoopt IS met aanslagen in Europa een blinde rechtse repressie tegen moslims te creëren waardoor ook de zogenaamde ‘gematigden’ uiteindelijk hun revolutie zullen steunen. Volgens hem betekent dit onvermijdelijk een burgeroorlog. De Italiaanse journalist Giollio Meotti ziet eerder een geruisloze overname en vat in de centrumrechtse krant Il Foglio de heersende mentaliteit bij de moslims als volgt samen: “Beste Europeanen, ga verder met het eisen van kortere werkweken, van langere vakanties en van vervroegd pensioen… Ga verder met feestjes bouwen en het organiseren van allerlei evenementen. Met jullie wetten zullen wij jullie overwinnen. Met onze wetten zullen wij jullie bekeren.”

RIRO