Het einde van de illusie

Het woord “hitleriaan” wordt al sinds de Sovjettijd door communisten en linksen gebruikt om mensen aan te duiden die zij, meestal ten onrechte, als nazi’s beschouwen. Voor één keer gaan we dat linkse voorbeeld volgen, en de term “erdoganiaan” gebruiken voor de aanhangers van Erdogan. Tot onze verbazing werd de erdoganiaanse socialist Ahmed Koç uit de sp.a gezet. Dat moet een moeilijke beslissing zijn geweest, want Koç was een echt stemmenkanon. In Limburg was hij na Peter Vanvelthoven en Ingrid Lieten de grootste stemmentrekker. Hij haalde zelfs meer stemmen dan Meryama Kitir, de socialistische fractieleidster in de Kamer. De erdoganiaanse Turken dreigen nu met wraak. Gaan ze een eigen partij oprichten? Massaal overstappen naar de Groenen? Naast hun duidelijke sympathie voor Erdogan kwam er nog een ander pijnpunt aan het licht: zij zijn woedend omdat de sp.a de Armeense genocide heeft erkend. Maar natuurlijk zit het echte probleem nog veel dieper. Hier stort het kaartenhuisje van zorgvuldig opgebouwde linkse leugens en illusies over immigratie in elkaar. De Turken in Limburg en elders in het land hebben wel een Belgisch paspoort gekregen, maar onder dat vernislaagje zijn ze zelfs na twee generaties nog steeds chauvinistische Turken en zelfs erdoganianen. Erger nog, ze zijn in meerderheid zelfs zo’n verblinde fanatici dat zij het niet over hun lippen kunnen krijgen dat het afslachten van anderhalf miljoen christenen een misdaad was. De sp.a wordt nu overvallen door die realiteit…

Failed state

De gemeente Zingem wordt al maanden geterroriseerd door een zekere Zoumana C., een  uitgeprocedeerde asielzoeker uit Mali. Het vroegere opvangcentrum voor asielzoekers moest gesloten worden, omdat Zoumana er herhaaldelijk vernielingen aanrichtte. Hij eist het gebouw nu op als woning! Intussen stroopt hij de gemeente af, gooit ruiten in, dringt in tuinen en op bouwwerven binnen. Hij is al ettelijke keren gearresteerd, maar hij moest telkens na enkele uren alweer vrijgelaten worden. Het Belgische uitwijzingsbeleid is zo’n kluwen van “beschermende” en “humanitaire” maatregelen – met dank aan de traditionele partijen en vooral de Groenen – dat hij niet eens opgesloten kan worden in een gesloten instelling. Eén ongewapende Malinees kan maandenlang een heel dorp terroriseren en de overheid staat machteloos. Pas nu, na vele maanden, wordt hij “ter beschikking gesteld van de regering.”

Het zegt iets over België als “failed state”. Maar het wijst evengoed op de laffe lammegoedzakmentaliteit van de gewone Vlamingen. En dan beschuldigt men ons nog van racisme…