Deze week

Niets lukt zonder bondgenoten We hebben een bewogen week achter de rug. De beweging bewoog. Redelijk intens. Overhaast misschien? Dat de media in tegenstelling tot de voorbije jaren plots wel verdacht driftig op zoek gingen naar critici van de N-VA

Read More

Niets lukt zonder bondgenoten

We hebben een bewogen week achter de rug.  De beweging bewoog. Redelijk intens. Overhaast misschien? Dat de media in tegenstelling tot de voorbije jaren plots wel verdacht driftig op zoek gingen naar critici van de N-VA en zelfs naar tegenstanders

Read More

Omzet van militaire ondernemers blijft dalen

In de Verenigde Staten werd door Defense News de top 100 bekendgemaakt van de bedrijven die in 2015 wereldwijd het meest actief waren in de wapenindustrie. Verrassend is dat, ondanks de vele oorlogshaarden, de omzet van die bedrijven voor het

Read More

De schijnvertoning voor het begrotingsconclaaf

De begrotingsopmaak 2017 wordt een moeilijke klus. Niet zozeer omdat er plots 4,2 miljard euro moet worden gevonden in plaats van de voorziene 2,4 miljard. Wel omdat het hele begrotingsconclaaf past in een strategie ‘beschadig N-VA’ door CD&V, met vicepremier

Read More

Brief aan Hilde Crevits

Zacht gekookt ei Mevrouw de verblinde, Ik ben van mijn stoel gevallen toen ik het idiote en compleet van de pot gerukte voorstel van u las waarin gij per decreet kwaamt verordenen dat bij de rectorverkiezing van de Universiteit van

Read More

Info over leefloon stilletjes over communautaire en migratie

Als we de jongste “berichtgeving” mogen geloven, is de toename van het aantal leefloners vooral een Vlaams probleem. Berichtgeving, schrijven we, want niet één krant of blad heeft zich de moeite getroost die “mededeling” van de overheid eens na te

Read More

Zuur & Zoet

Heilige Wieg Mocht er ooit iemand aan getwijfeld hebben: de Saoedi’s zijn niet van plan hun zandpaleis open te stellen voor andere religies dan de islam. Het was de Saoedische minister van Justitie die – op visite in Brussel –

Read More

Roddels uit de Wetstraat

Weggemoffeld Het verkleinen van de N-VA-Kamerfractie met twee eenheden, door het ontslag van Hendrik Vuye en Veerle Wouters, zorgde ook voor wat wisselingen in het halfrond. Achter N-VA zit steevast het Vlaams Belang. Maar men wilde klaarblijkelijk de Vlaams-nationale oppositie

Read More

De derde industriële revolutie

Vorige week grossierde CD&V-eurocommissaris Thyssen nog maar eens in clichés. “We maken een nieuwe industriële revolutie mee met ingrijpende ontwikkelingen”, oreerde het wicht, maar een oplossing heeft ze ook niet. De eerste revolutie We denken misschien dat we in de

Read More