Scherpslijpers

Heren ‘debaters’,

Vlaanderen heeft jullie zondag op ‘De Zeve(re)nde Dag’ van onze teerbeminde en onberispelijk objectieve staatsomroep zien bekvechten. Veel Vlaams-nationalisten kregen krampen van zoveel pogingen tot vliegen afvangen, zoveel slagen onder de gordel en zoveel pogingen tot uppercut om de ander genadeloos weg te vegen. De belgicisten en de uitgesproken anti-Vlaams-nationalisten hebben bij zoveel verbaal vuurwerk van ‘geestesgenoten’ zonder de minste twijfel urenlang in een deuk gelegen en zijn wellicht pas tegen zonsondergang weer bij hun positieven gekomen.

Mannen, vrienden zelfs, ik heb mijzelf tot driemaal toe op de kaken moeten kletsen om mij ervan te vergewissen dat ik wel goed wakker was en ik mij geen begoochelingen maakte. Jullie spektakel tartte immers alle verbeelding. Komaan zeg, jullie zijn beiden gepokt en gemazeld in de militante en bijzonder strijdbare Vlaamse Beweging en jullie hebben een Vlaams-nationale pedigree om u tegen te zeggen, jullie hebben jarenlang schouder aan schouder gestaan en hebben klappen van ‘gendarmes’ geïncasseerd, en dan…, dan laten jullie zich vangen door de sluwe bloeddorstigaards van de rode vrt om een duel uit te vechten dat in wezen en in essentie tot een ‘interne discussie’ binnen de Vlaamse Beweging moet horen; en die beslist mag gevoerd worden. Ze is nodig zelfs! Maar toch niet in ‘de arena van het oikofobe misprijzen’!

Het ging van: “Het is de taak van een partij om haar hoofdproduct te promoten naar de kiezer toe, en ik vrees dat de N-VA haar taak als topverkoper totaal verwaarloost”, (gij, Bart) over: “De Vlaamse Volksbeweging is vandaag niet echt de luis in de pels van de N-VA, maar speelt gewoon de rol van “blaffer”, (gij, Peter) tot: “Welke partij geeft haar corebusiness af?” (gij, Bart) en “Wie zich vandaag wil voeden aan de ideeën van de Vlaamse Volksbeweging, dreigt om te komen van de honger”, (gij, Peter). En dat voor een gewezen voorzitter van de VVB (gij, Peter) die in tempore non suspecto heel andere woorden sprak, die overigens vandaag klakkeloos kunnen overgenomen worden door de huidige (gij, Bart).

Hebben jullie zich gerealiseerd dat op dat eigenste moment niet alleen belgicisten zich zaten vrolijk te maken, maar dat er op jullie eigen Vlaams-nationale speelveld een lachende derde vanop het Brusselse Madouplein zat te grijnzen? Niet geheel zonder reden…

Afgezien van het onderwerp, Vlaamse onafhankelijkheid – door de enen gemuteerd tot confederalisme en door de anderen principieel verstaan als separatisme -, waarover wij het allemaal eens zijn en waaromtrent diverse principiële strategieën te verdedigen zijn, was jullie kemphanengevecht een schoolvoorbeeld van hoe nochtans niet de meest onverstandige strijders voor ‘het Vloms’ zichzelf in de voeten weten te schieten voor kijkend Vlaanderen, dat hierdoor alleen maar nog meer afwijzend gaat kijken naar ons aller strijdmotief en beweegreden: België opdoeken en Vlaanderen opstuwen in de vaart der volkeren.

Jullie hadden een positief verhaal kunnen brengen, bijvoorbeeld over hoe partijpolitiek en bewegingsstrijd hand in hand kunnen gaan om te zoeken naar de grootst mogelijke consensus, om met zoveel mogelijk Vlamingen van verschillende obediënties en signatuur te komen tot een Vlaamse republiek. Jullie hebben een unieke kans laten liggen en jullie geloofwaardigheid zo goed als te grabbel gegooid. Godsvrede? Eenheid in verscheidenheid?

Neen. Broedertwist en schande. Ik ga er nog aan denken als wij nog eens het ‘Gebed voor het Vaderland’ staan te zingen. Mag ik even kwaad zijn, alstublieft?!

‘t Pallieterke