De ondergang van Zweden

In een recent rapport geeft de Zweedse politie toe dat in de buitenwijken van de grote steden meer dan 55 “no-gozones” zijn ontstaan waar de politie niet meer kan of durft optreden. Het aantal gevallen van diefstal, seksuele misdrijven, geweldpleging in bende en brandstichting in auto’s is angstwekkend toegenomen en het rapport wijst er heel discreet en heel voorzichtig op dat deze toename parallel loop met de toename van het aantal immigranten. Uit een ander rapport blijkt dat 80 procent van de Zweedse politiemensen overweegt het korps te verlaten omdat hun job te gevaarlijk geworden is. Nu al nemen gemiddeld elke week drie agenten ontslag. Zo begint de langzame ineenstorting van wet en orde. Zo begint de “déconfiture” van een land dat ooit veilig en welvarend was. Zo zinkt een Europees land naar derdewereldtoestanden. En dat gebeurt momenteel echt niet alleen in Zweden. Daar gebeurt het alleen vlugger.

Oorlog

“Het is zoals in een oorlogsgebied. We weten niet wie neergeschoten gaat worden. Ge kunt overal door een kogel getroffen worden. Er zijn hier nu meer wapens en drugs in omloop dan ooit. Er is meer onveiligheid. Iedereen is bang. […] Nu zien we iedere week moorden. We hebben aanvallen met automatische wapens op een restaurant gezien, waarbij mensen doodgeschoten werden. We hebben gezien hoe granaten door de vensters van huizen werden gegooid en kinderen werden gedood. De mensen zijn wanhopig en geterroriseerd. Zij krijgen maagpijn van angst telkens ze bij hun woonplaats het parkeerterrein oprijden. We zijn in oorlog, met overal wapens en drugs. Ze hebben het woonblok waar wij wonen overgenomen. Dit kan zo niet blijven doorgaan. Vele mensen zijn hier al met hun kinderen weggevlucht.” Dit is een getuigenis van de Somaliër Mohammed Dame, maar het gaat niet over Mogadishu of een andere Somalische stad. Dit gebeurt in de Zweedse stad Gothenburg. Mohammed Dame is twintig jaar geleden naar Zweden geïmmigreerd, maar nu noemt hij het land onomwonden een “oorlogsgebied”. Door de alomtegenwoordige censuur- en doofpotpolitiek in de media blijft dat allemaal buiten beeld, maar Zweden staat op de rand van dezelfde chaos als Somalië of Kosovo. Mohammed Dame zelf overweegt terug te gaan naar zijn oude vaderland. “Maar ik ga zeker niet naar een andere plaats in Zweden verhuizen. Ik wil mij veilig voelen.” En toch zijn er nog altijd mensen die beweren dat wat IS en de moslims nu in Europa doen géén oorlog is, maar gewoon een beetje terrorisme en een beetje problemen met “vluchtelingen”. Ach, men kan natuurlijk ook zeggen dat de Stille Oceaan alleen een beetje vochtig is…

Megadeal

Vorige week schreven onze medewerkers over de hernieuwde militaire steun die de VS aan Israël hebben toegezegd. Een hernieuwing van de bestaande overeenkomst, en zelfs een stijging met 4,4 procent. Voor Obama is dit een soort verkiezingsstunt, waarmee hij hoopt nog een aantal twijfelende pro-Israëlische kiezers in het Democratische kamp te krijgen, of te houden. Nadat hij jarenlang schaamteloos de ergste vijanden van Israël heeft gesteund – vooral de Iraniërs – zal dat hard nodig zijn. Maar zoals bij alle verkiezingsbeloften, moet men zich afvragen wat er na de verkiezingen van zal komen. Niet dat wij geloven dat die miljardensteun ingetrokken of bevroren zal worden. De hamvraag is niet of Israël nog steeds Amerikaanse wapens zal kunnen aankopen, maar wel wélke wapens dat zullen zijn. De voorbije jaren heeft de Obama-administratie bijvoorbeeld systematisch geweigerd de zwaarste types “bunker busters” aan Israël te leveren, bommen waarmee de ondergrondse productiecentra voor nucleaire wapens in Iran uitgeschakeld zouden kunnen worden. In het kader van het conventionele machtsevenwicht tussen Israël en zijn Arabische buren is voor 38 miljard EURO OF DOLLAR aan militaire hulp heel veel. Maar de Arabische landen zijn niet meer de enige machtsfactor in de regio, en zelfs niet de gevaarlijkste: de Russen hebben nu luchtmachteenheden en permanente bases in Syrië, in de achtertuin van Israël, en Obama heeft toegelaten dat Iran verder kan werken aan de uitbouw van een arsenaal dat zowel kernwapens als langeafstandsraketten omvat. Hij heeft zelfs de noodzakelijke fondsen daarvoor gedeblokkeerd. Als men de diplomatieke leugens en eufemismen afschraapt, is dat de kern van zijn rampzalige akkoord met Iran. Een blunder – of een vorm van medeplichtigheid? – die niet met geld goedgemaakt kan worden. Tegenover de nucleaire dreiging van Iran is zelfs 3,8 miljard EURO OF DOLLAR per jaar voor de ontwikkeling en de aankoop van conventionele wapens slechts een schaamlapje.

Wapenaankopen

Welk land in het Nabije Oosten kocht de voorbije tien jaar de meeste Amerikaanse wapens? We wedden dat iedereen verkeerdelijk op Israël zal gokken. Maar de winnaars zijn… de Verenigde Arabische Emiraten, die voor bijna zeven miljard dollar Amerikaanse wapens kochten. De Saoedi’s waren een goede tweede met 5,6 miljard dollar. Pas dan kwam Israël met 3,3 miljard dollar, op de voet gevolgd door Turkije, Irak en Egypte, die elk iets boven 3 miljard dollar scoorden. Die bedragen staan los van eventuele Amerikaanse financiering voor militaire uitgaven. Een groot deel van deze wapenaankopen werd gewoon door de betrokken landen zelf betaald.

Islam, porno en terreur

Er zijn tien mannen in beschuldiging gesteld wegens het fabriceren van valse identiteitspapieren voor de terroristen die de aanslagen in Parijs en Brussel pleegden. De bekendste daarvan is Djamal Ouali. Hun “werkplaats” bevond zich – natuurlijk! – in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis. In de Duitse deelstaat Hessen staan momenteel twee Syrische broers terecht wegens een eremoord op hun zwangere zuster. Ze vinden dat zij niets verkeerd hebben gedaan. Wat hebben beide zaken met elkaar te maken? Het antwoord: islam en kinderporno. Minstens één van de vervalsers en één van de moordende broer hadden kinderporno op hun computers of hun gsm’s. Een toevallige samenloop van omstandigheden? Nee, een systematisch terugkerend verschijnsel. Alle westerse inlichtingendiensten die de computers, gsm’s en andere communicatieapparatuur van moslimterroristen doorzoeken, weten dat die heel dikwijls vol staan met porno en kinderporno. Zelfs Osama bin Laden, na Mohammed de beroemdste terrorist aller tijden, had in zijn laatste schuilplaats in Abbottabad een grote verzameling porno, al weten we niet of daar kinderporno bij was. En dat zijn dan dezelfde hypocrieten die beweren dat zomerjurkjes en shorts onzedig zijn, en die vinden dat vrouwen hoofddoeken, sluiers en boerka’s moeten dragen. Ja, het Westen is inderdaad decadent. Maar de moslims met hun sekslaven en hun kindhuwelijken zijn wel de laatsten die daar kritiek op mogen leveren.

Seks in de “jungle”

Mannelijke hulpverleners in de “jungle” bij Calais hebben zich ingelaten met prostitutie en seksueel misbruik. Vrouwelijke vrijwilligers hebben seksuele relaties gehad met mannelijke vluchtelingen. Als die vrouwen verkracht werden, dienden ze om ideologische redenen geen klacht in, om “rechts” en het racisme niet in de kaart te spelen. Dat is trouwens in vele landen en in vele opvangkampen en -centra gebeurd, niet alleen in Calais. Die hulpverleners waren collectief medeplichtig aan het doodzwijgen van de verkrachtingen, de pedofilie en de gedwongen prostitutie die zij in de opvangcentra zagen gebeuren bij de illegalen onderling. Het verbaast ons allerminst. Vele hulpverleners zijn van hetzelfde soort als de nuttige idioten die in de vredesbewegingen opmarcheerden en hand-en-spandiensten verleenden aan de Sovjets. Velen zijn gewoon extreemlinkse, antiblanke racisten voor wie iedere moslim en iedere Afrikaan die ze in Europa kunnen binnenloodsen een medestrijder is in de vernietigingsoorlog tegen het Westen. En dan zijn er bovenop dit alles nog een aantal duistere en perverse seksuele motieven. Desondanks worden de leugens, de propaganda en de desinformatie van dat soort geperverteerde “hulpverleners” over de vredelievende, zachtaardige en ongevaarlijke illegalen nog altijd gretig door de media verspreid.

Zoals de Pravda

Er gaat nauwelijks een dag voorbij of een moslim vermoordt met een hakmes of een geweer een aantal mensen in een winkelcentrum. Het is duidelijk een nieuwe tactiek. De man die vijf mensen neerschoot bij zo’n terreuraanval in de Cascade Mall in Burlington had via de sociale media foto’s met lovende commentaren verspreid van ayatollah Ali Khamenei en van Abou Bakr al-Bagdadi, het opperhoofd van IS. Hij was geen latino, zoals de media aanvankelijk hebben beweerd, maar een Turkse moslim. Hij had ook een soort internetkettingbrief ontworpen om de boodschap “Glorie aan Allah!” te verspreiden. Toch beweren de media en de politie in Burlington dat ze geen idee hebben van zijn motieven… Men wil het gewoon niet zien. Men blijft ons gewoon op een Pravda-achtige manier bedriegen en misleiden. De islamcollaborateurs zitten overal, in bijna alle grote redacties en nieuwsdiensten. De media verspreiden nog meer propaganda en vergif dan de ergste radicale moskeeën..