Eenzijdig comme toujours

Mevrouw de spierballenrolster,

Gij zijt het er helemaal niet mee eens dat de Antwerpse havenschepen, Marc van Peel, zijn excuses wil gaan aanbieden aan de Chinese ambassadeur voor de manier waarop het Eandisdossier is aangepakt. Hij is namelijk van mening dat de manier waarop de Chinezen zijn afgeschilderd denigrerend en zelfs xenofoob is. Dat in zijn partij, CD&V, daarover door sommigen enigszins anders gedacht wordt, is een ander verhaal, en dat kan hem niet deren. In Kasterlee, bijvoorbeeld, waar een absolute CD&V-meerderheid is, veranderde men zijn mening in de Eandisdeal door van uitgesproken ‘ja’ over te schakelen naar een ‘onthouding’. De motivatie was dat men toch op zijn hoede moet zijn om zaken te doen met regimes die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Het is ook mijn standpunt, zonder meer. Voor Van Peel is dat allemaal weinig van tel, want voor hem gaat het om de big business en de vette contracten. Hij heeft allang zijn ziel en zijn principes verkocht aan de mammon. Een mensenrechtje minder neemt hij er zonder verpinken oogluikend bij.

Uw reactie op Van Peel lijkt – ik zeg wel degelijk ‘lijkt’ – in dezelfde lijn te liggen: “Ik vind het werkelijk de wereld op zijn kop dat hij meent verontschuldigingen te moeten aanbieden voor het feit dat we opkomen voor onze burgers en onze eigen economie”, aldus uw ontboezemingen in VTM Nieuws. “Als je met China zaken wil doen, is het belangrijk duidelijk te maken waar je voor staat en respect af te dwingen. En je dwingt geen respect af met door de knieën te gaan en sorry te zeggen omdat we een democratie zijn.” En gij eindigde met volgend uitsmijter: “In China wordt dit soort zaken misschien beslist in het politbureau van de Communistische Partij, hier bij ons doen we dat niet. Wij zijn een democratie en daar zeg ik geen sorry voor.” Ontroering alom voor uw bevlogen zin voor democratie en mensenrechten. Gij probeerde uw spierballen te doen rollen. Maar niets is wat het lijkt.

Ik moest onwillekeurig denken aan uw fameuze reis naar Turkije zo’n kleine drie jaar geleden met een select clubje Open Vld’ers. Uw conclusie na uw terugkeer was toen dat men ‘in Vlaanderen nog iets kan leren van de openheid van geest in Turkije’. In een filmpje dat nog te bekijken is via het internet, bracht gij toen een goednieuwsshow zonder weerga, en uw conclusie was dat Turkije absoluut lid moet worden van de EU. Meer nog: Europa – niet Turkije – moest “dringend een tandje bijsteken in de relaties met Turkije”. De toen reeds talloze opgesloten journalisten hadt gij daar niet bezocht. En ook over de onderdrukte christelijke en andere niet-soennitische minderheden, het lot van de Koerden, de Turkse bezetting van Cyprus bleef het oorverdovend stil. Eenzijdiger kon het haast niet, want ondertussen heeft de autocratische chef van het steeds minder lekenstaat zijnde Turkije al ruimschoots aangetoond hoe open de AKP-geest is bij het bestuur van het land en het behandelen van andersdenkenden. Zijn opposant Gülen kan er over meespreken… Hallo, democratie?! Hallo, mensenrechten?!

Kijk, Gwendolyn, gij hebt het lastig aan het hoofd van uw partij, die het in de peilingen slecht blijft doen en op het peil zit van een herboren Vlaams Belang. Gij wilt dan ook geregeld straffe en principiële uitspraken doen die de mensen ‘pakken’ om te tonen dat gij iets van een ‘staatsman’ hebt en met grote principes boven het dagelijkse gekrakeel staat.

Niets is minder waar. En eigenlijk feitelijk zit gij gewoon op het niveau van Marcus Alcoholicus Van Peel: dat van de eenzijdige selectiviteit en het platte opportunisme als het u maar goed uitkomt. Uw geloofwaardigheid is geen sikkepit meer waard. Zelfs de oude krokodillen in de Melsensstraat lachen met u. Achter uw rug, natuurlijk.

‘t Pallieterke