Stalins MGB

Poetin gaat het “Ministerie van Staatsveiligheid”, de MGB van Stalin, heroprichten, met dezelfde naam, dezelfde bundeling van inlichtingendiensten en dezelfde uitgebreide bevoegdheden. Stel u voor dat de Duitsers een nieuwe SS in het leven zouden roepen, of een nieuwe Gestapo, met dezelfde naam… De MGB was de voorloper van de KGB. Poetin zelf werkte jarenlang voor de KGB. Na de val van de Sovjet-Unie werd die opgesplitst in verschillende diensten, waaronder de geheime dienst FSB, waar Poetin zijn carrière voortzette, tot hij in de politiek ging. Die splitsing wordt nu ongedaan gemaakt. De MGB-bis zal de drie huidige spionage- en inlichtingendiensten omvatten. Stalin zal vanuit de hel goedkeurend grijnzen. Zelfs als die samenvoeging van diensten organisatorisch nuttig zou kunnen zijn, het hernemen van de benamingen uit Stalins tijd is een nutteloze provocatie tegenover de gewone Russen, tegenover de kwijnende oppositie en tegenover het Westen. Het is het zoveelste symptoom van één van Poetins psychische problemen: hij doet stelselmatig aan “re-enactment”. Als gewone mensen zich verkleden als middeleeuwse ridders of als fuseliers van Wellington of Napoleon om oude veldslagen na te spelen, dan is dat een onschuldig historisch en folkloristisch tijdverdrijf. Maar als politici krampachtig proberen het verleden te doen herleven, dan is dat het recept voor een ramp. Zeker als dat het verleden is van het grote “empire of evil” van Lenin, Stalin en Brezjnev. Ja, als Rusland bestuurd werd door een leider die in de éénentwintigste eeuw leefde, zou het een natuurlijke bondgenoot zijn in onze strijd tegen de islam en de opkomende macht van China. Maar helaas, Poetin leeft nog steeds in het verwrongen wereldbeeld van de oude Sovjetleiders, waarin de islam slechts een bijrolletje speelde als instrument ter verzwakking van het Westen.

Gebed en massamoord

Omar Mateen was de massamoordenaar die in een nachtclub in Orlando meer dan honderd homo’s doodde of verwondde. Tot nu had de FBI alleen gecensureerde fragmenten vrijgegeven van de telefoongesprekken die tijdens die gijzelingsactie met Mateen waren gevoerd. Dat paste in de krampachtige pogingen om die terreurdaad toe te schrijven aan individuele frustraties en psychologische problemen, en de islamitische factor buiten beeld te houden. Maar tenslotte moesten de volledige opnamen wel vrijgegeven worden. Daaruit blijkt duidelijk dat Mateen inderdaad islamitische motieven had. Hij noemt zichzelf een “mujahideen” en “a soldier of God”. Buiten het kringetje van professionele negationisten zal dat niemand verbazen. Het nieuwe element in die opnamen is van een andere orde. Mateen noemt de slachting in Orlando een vergeldingsactie voor de liquidatie van Abu Wahib, een relatief onbekend kaderlid van IS. Enkele weken tevoren was die samen met drie medeplichtigen gedood bij aanval met een drone. Abu Wahib was alleen bekend bij insiders die de organisatiestructuren van IS bestuderen en bij de liefhebbers van onthoofdingsvideo’s. Hij was een gevreesde beul, die vaak op zulke filmpjes voorkwam. Mateen was echt geen eenzame wolf. Hij had een hechte emotionele band met IS. Dat is echter slechts het ene uiteinde van het islamitische spectrum. Hij had ook een religieuze band met de “gewone” islam. Uit een opname van een beveiligingscamera in een moskee in Florida blijkt dat hij daar kort voor de massamoord was komen bidden. Dat had ook niets met de islam te maken, zeker? Typisch voor de politiek correcte censuur: de naam van die moskee werd niet eens bekendgemaakt. Het bericht werd wel bevestigd door een woordvoerder van de American Muslim Leadership Council.

Ongesluierd

Het licht blijft uit het Oosten komen. Niet uit Azië, wel uit Oost-Europa. Het Bulgaarse parlement heeft een wet goedgekeurd waardoor boerka’s verboden worden, samen met sluiers en andere kledingstukken die het gezicht bedekken. Het verbod geldt in administratieve gebouwen, scholen, culturele centra, openbare ruimten waar aan sport of recreatie wordt gedaan en in gebouwen die voor erediensten gebruikt worden. Moskeeën dus, al staat dat er niet. Maar het grappigste venijn zit in het staartje: overtreders zullen een boete krijgen van omgerekend 760 euro, en ze zullen hun uitkeringen verliezen. Een arm land als Bulgarije biedt heel weinig mogelijkheden voor sociaal parasitisme, maar het heeft een duidelijke symboolwaarde. De meeste moslims in Bulgarije zijn geen recente immigranten, wel afstammelingen van de Turkse bezetters uit de Ottomaanse tijd, toen Bulgarije net als de andere Balkanlanden onder de terreur van het toenmalige kalifaat zuchtte. Een terreur die als twee druppels bloed leek op die in de huidige IS-staat.

Referendum

We geven het toe: wij waren verbaasd toen we hoorden dat het Hongaarse referendum ongeldig was omdat de opkomst slechts 45 procent bedroeg. Waren de Hongaren te zeker van hun overwinning? Maar het resultaat is duidelijk: 95 procent van de deelnemers kantte zich tegen het verplichte spreidingsplan van de EU. Dat was een balsem op de wonde. De reacties op het Hongaarse referendum in de rest van de EU waren even voorspelbaar als hypocriet: “Het land is niet solidair bij de opvang van asielzoekers, hoewel het zoveel EU-fondsen krijgt.” Hoezo, solidair? Merkel veegt alle verdragen over asiel en immigratie van tafel en nodigt eenzijdig één miljoen moslims en Afrikanen uit. Dat veroorzaakte een misdaadgolf, massale chaos en grote economische schade. En nu zouden diezelfde kleine landen “uit solidariteit” nog een deel van die indringers moeten opnemen? Kan het nog cynischer? In een normaal functionerend Europa zouden Hongarije en alle landen op de Balkanroute – behalve Griekenland natuurlijk – massale Duitse of Europese herstelbetalingen moeten krijgen als compensatie voor de ellende die Merkel over hen heeft afgeroepen, en een tegemoetkoming voor de kosten die zij hebben moeten maken om grensversperringen te bouwen. De Duitsers en de Grieken moeten die “asielzoekers” nu maar zelf opnemen. Zij hebben ze uitgenodigd en binnengelaten. Zij moeten de ellende nu niet op anderen afschuiven.

Psychopaten met atoombommen

Het Indiase deel van Kasjmir wordt al jaren geterroriseerd door guerrilla- en terreuraanslagen, die gepleegd worden door moslims die opereren vanuit het door Pakistan bezette deel van Kasjmir. India heeft onlangs enkele luchtaanvallen uitgevoerd op bases van die terreurgroepen aan de Pakistaanse kant van de bestandslijn. Daarbij werden negen Pakistaanse militairen en een veertigtal terroristen gedood. Zoals altijd beschouwen moslims het als een gruwelijke misdaad als de ongelovigen terugschieten. Hatif Saeed, een bekende religieuze leider in Pakistan, riep op tot een jihad, die zou moeten leiden tot de “volledige vernietiging” van India. Men zou dat kunnen wegwuiven als grootspraak en retoriek. Maar Pakistan is een psychopathische terreurstaat, die in 1947 ontstaan is uit een massale genocide tegen hindoes en Sikhs, waarbij miljoenen mensen werden verkracht, uitgeplunderd en afgemaakt of op de vlucht gejaagd. En die massamoordenaars hebben nu atoombommen…

“Een ras van bastaarden”

Met een hersenkronkel die men soms ook bij gewone seriemoordenaars ziet, eiste Hatif Saeed ook dat #1971 gewroken zou worden. #1971 is de politieke codeterm voor de oorlog waarbij Bangladesh zich van Groot-Pakistan afscheurde. Het Pakistaanse leger pleegde toen – alweer! – een genocide tegen de hindoes en de separatistische moslims in Bangladesh. Er vielen zo’n drie miljoen burgerdoden. Dat werd gecombineerd met een campagne van massale verkrachtingen, met de openlijk en schaamteloos verkondigde bedoeling “een ras van bastaarden” achter te laten. Toen greep het Indiase leger in en Bangladesh werd van de totale vernietiging gered. Maar de Pakistaanse moslims vinden nu dat zij wraak moeten nemen voor die nederlaag. Waar gaat het naartoe als vrome moslims niet meer ongestraft ongelovigen mogen uitroeien en verkrachten, nietwaar?