Anderstaligen

Een interessant vraagje van Vera Celis (N-VA) ging over het stijgende aantal niet-Nederlandstalige kinderen in onze scholen. Het hoogste cijfer wordt opgetekend in Vlaams-Brabant, waar het over een indrukwekkende 21,7 procent gaat, dat is dus meer dan één op vijf. Celis gaf ook nog mee dat het fenomeen uitdijt naar de kleinere steden.

Minister Crevits gaf nog maar eens een overzicht van de maatregelen die ze hiervoor treft, daaronder natuurlijk verbetering van het onthaal, versterkte ondersteuning van scholen en leerkrachten en vanzelfsprekend en het fraaiste van alles: verhoging van de middelen. In de marge konden we daar een voorbeeldje van vernemen: geconfronteerd met de vluchtelingencrisis gooide de Vlaamse overheid er per bijkomende kleuter nog eens 950 euro tegenaan. Crevits zei ook nog even hoe leuk ze diversiteit wel niet vindt. En daarom mag dat kennelijk wel wat kosten. Je moet zelfs niet eens hard tussen de regels lezen om te weten hoe laat het is.

Thuislozen

Om in vrolijke sferen te blijven, over het probleem van mensen die op straat komen te staan door uithuiszettingen werd omstandig bericht. De te verwachten vragen bleven dan ook niet uit. De cijfers zijn confronterend. Eén op drie van die thuislozen zijn kinderen, en per jaar komen er daar achthonderd bij. Toch is het cijfermateriaal nogal ruw op geografisch en sociologisch vlak. Vraagstelster Katrien Partyka (CD&V) merkte terecht op dat in Vlaanderen het aantal honden en katten wordt geteld, maar dat de statistieken over uithuiszettingen minder accuraat zijn.

Het spul is een gedeelde bevoegdheid van ministers Vandeurzen en Homans. Vandeurzen nam de honneurs waar en sprak over de diverse actieplannen, maatregelen en actoren. Overigens, sinds de laatste staatshervorming is de bevoegdheid “wonen” helemaal Vlaams geworden, wat toch een zekere slagkracht zou moeten geven. Zoals gebruikelijk werd het globaal plan van aanpak van Vandeurzen door de meerderheid positief onthaald en door Groen en sp.a afgebrand als “te weinig en te laat”. Warm of arm Vlaanderen?

Transmigranten

Nog meer zegeningen van de diversiteit. Eindelijk is het onze zuiderburen te gortig geworden en zou de “jungle” van Calais nu toch worden ontruimd. In onze vaderlandse kwaliteits- en andere pers sijpelt niet of heel zuinigjes door wat voor een smerige bende dat daar is. Een hellegat van criminaliteit en van morele en algehele viezigheid. Het is niet verwonderlijk dat wie wel een beetje geïnformeerd is met verontrusting kijkt naar de noordwaartse stroom die op gang dreigt te komen wanneer de Fransen hun voornemen uitvoeren. Stefaan Sintobin (VB) vond dat de Vlaamse overheid stilaan in actie mag beginnen te komen. Volgens Liesbeth Homans zit Vlaanderen niet stil en is er permanent overleg met de West-Vlaamse en andere gouverneurs, de federale overheid en met onze Franse vrienden. Vlaanderen zorgt onder meer voor privébewaking op de gevoelige autosnelwegparkings. Homans maakte duidelijk dat deze “transmigranten” niet moeten denken dat ze in Vlaanderen een toekomst hebben. Allemaal heel goed, aldus Sintobin, maar het mag nog wat kordater. Matthias Diependaele (N-VA) leek er ook niet helemaal gerust op, Vlaanderen doet al het nodige, maar er is nog meer overleg nodig met de andere veiligheidsniveaus.

Een vraag: zouden de Fransen het zo erg vinden om wat “vluchtelingen” bij ons te lozen? Zeebrugge mag zijn borst natmaken.