Deze week

Graag heldere taal over Vlaamse en Waalse toekomst De communautaire invriesperiode loopt stilaan af. In een opiniestuk in Knack stelde Robert Stouthuysen, erevoorzitter van Voka, dat federaal België krom staat van constructiefouten, grendels en niet-homogene bevoegdheidspakketten. Hij pleit voor een

Read More

Graag heldere taal over Vlaamse en Waalse toekomst

De communautaire invriesperiode loopt stilaan af. In een opiniestuk in Knack stelde Robert Stouthuysen, erevoorzitter van Voka, dat federaal België krom staat van constructiefouten, grendels en niet-homogene bevoegdheidspakketten. Hij pleit voor een communautair pact, niet voor de opdeling van België.

Read More

Onthullen nationaliteit van criminele migranten ter discussie in Duitsland

In Duitsland ontwikkelt zich sinds enkele dagen een publieke discussie omtrent de bewuste censuur in de berichtgeving over criminele feiten begaan door migranten. De gebeurtenissen rond de jaarwisseling in Keulen en andere Duitse steden liggen nog vers in het geheugen,

Read More

Welke toekomst voor de handelspolitiek?

De CETA-saga doet vragen rijzen over de hangende handelsakkoorden tussen de Europese Unie en onder andere de Verenigde Staten, Japan, de Mercosur-landen en India. De kans dat er hier nog een akkoord kan worden afgesloten, is klein. Al is dat

Read More

Zij trokken het spoor

In het kader van 100 jaar WO I richten de VVB en het Verbond VOS dit jaar opnieuw de focus op personen en gebeurtenissen die tijdens de tumultueuze en helse periode aan het IJzerfront onmiskenbaar hun stempel hebben gedrukt op

Read More

Brief aan Ben Weyts

Minister van halve mobiliteit en verkeer Mijnheer de gefrustreerde, De zesde staatshervorming waartegen gij als Kamerlid hebt geknokt in de vorige legislatuur, wordt door de regeringen waarvan uw partij deel uitmaakt – de Vlaamse en de federale dus – braafjes

Read More

FBI dropt atoombom

Juist toen iedereen dacht dat het voorbij was, ontplofte het internet vrijdagavond. Hillary Clinton, de Democratische presidentskandidaat en tot voor kort naar een massieve overwinning aan het stomen na het lekken van de seksistische NBC-tape van Trump, zit nu in

Read More

1956

Het regent artikels en documentaires over de gebeurtenissen van juist zestig jaar geleden. Wat kreeg een kind van twaalf daar indertijd van mee? Zes maand salaris Veel, zelfs heel veel. De belangrijkste bron was de televisie. We hadden het niet

Read More

Roddels uit de Wetstraat

Karikatuur van zichzelf Patje “Brillantine” Dewael doet altijd pogingen om te speechen met pathos en gedrevenheid. Het is een tactiek als een andere om te proberen op een hoogdravende wijze op het gevoel en de emotie te spelen. Breed gesticulerend

Read More