2016-46_16_maarten-sint-pieten-mediumHey Pally,

ge stelt me toch een beetje teleur. Ik had verwacht dat gij de eerste zoudt zijn om mij te komen bezoeken in de Tower, maar ge hebt Nigel voor laten gaan. Niet getreurd, uitgesteld is nog niet verloren. Tot binnenkort.

The Donald

Vrienden in de zwartigheid,

ik heb nog altijd een goed hart, weze het een rood, en ik laat het graag zien. Daarom verwittig ik u nu al: aangezien het mij niet lukt de dictatuur van het proletariaat te vestigen, zal het de dictatuur van de minderheden worden. Maar zo kunt ge toch nog op tijd gaan lopen. Naar Zuid-Amerika of zo. Daar hebt ge al enige vertrouwdheid mee.

Wouter – Zeurpiet van professie en passie

Pallieterke,

kunt ge al die kluchtzangers daar bij u eens leren hoe een democratie werkt? Er zijn er in Europa precies veel die dat niet meer begrijpen.

Baam – Aftreder

Mijnheer de hoofdredacteur,

ik snap er niks meer van! Ik los een probleem op dat er nog niet is ten onzent, ik vermijd daardoor dat het probleem zich voordoet en nu maakt iedereen dat tot een probleem. Waarom mag het alleen de Sint zijn die goeds over de mensen uitstort en ik niet?

Wim – Opperbuur

Medezwarteriken,

wilt ge nu eens vragen aan al die betweters om hun mond te houden over mijn huidskleur, mijn lippen, mijn haar en mijn kleren. Het begint ambetant te worden.

Piet – Slachtoffer

Pallieterke,

man, ik zit er ook serieus mee gewrongen dat die van de VRT mij sinds vorig jaar van die koffie-met-melkpieten hebben opgedrongen. Ik kan er niks aan veranderen, hoe graag ik dat ook zou willen. Ziet ge wel dat de N-VA niet almachtig is!

Bart – Burgervader

Mijnheren en mevrouwen,

ik heb allemaal geen probleem met die zwarte pieten en hun kleurtje, mijn eigen problemen zijn veel groter: ik zit met een enorm zwart gat, middenin de begroting. Als de Sint mij een portie opvulsel kan bezorgen, zou mij dat zeer verheugen

Charles – De kleinste Michel

Geachte,

wij wensen onze vurige dank uit te drukken voor het verschijnsel Zwarte Piet. Jaar en dag verdedigen wij al de afro, het befaamde krullenkapsel. Er is maar één donkere mens die daar al decennia standvastig mee opduikt en dat is niemand minder dan Piet. Wij zijn hem dankbaar. Niet ontkrullen!

Het Verenigd Front voor het Afrokapsel

Dames en heren van de redactie,

kaartersclub de Lustige Leggers dreigt uiteen te vallen door een discussie die het bestuur parten speelt. Onze specialiteit is het zwartepieten, maar sommigen willen nu de naam van dat spel wijzigen wegens racistisch. De helft van ons bestuur, toevallig degenen met Afrikaans bloed in de aderen, is tegen de wijziging. De andere helft, de witten, zijn voor. Help!

Rosa – Kaartlegster-generaal

Achtbare vrienden,

ons Hillary is de laatste dagen echt niet meer te doen. Ik heb dringend enige afleiding nodig. Kan ik bij u ten kantore geen sigaartje komen roken? Ge weet wel. Met mijn groeten aan de lieftallige secretaresses.

Bill – Variabel toegewijde Hillary-man

Pallieterke,

wij zijn voor de kracht van verandering. Eerst dacht onze manager dat wij moesten denken dat we prinsen moesten zijn, maar dat is veranderd. Nu denken we dat we echt biggetjes moeten zijn. We overwegen dan ook een operatie. Gij steunt ons toch?

K3 – Aanpassers/overlevers