Oude regimekrokodil

Mijnheer de tussenpersoon,

Gij behoort als geen ander tot de oude politieke klasse die stilaan het voortoneel aan het verlaten is. Niemand is daar rouwig om en niemand zal u echt missen. Gij waande u alleen al door uw strakke, hautaine houding altijd hoogverheven boven het plebs, en als weinig anderen waart en zijt gij de geïncarneerde arrogantie tegenover hen die er nog maar aan zouden denken eventueel tegen u een opmerking te maken. Vanuit een fenomenale eigenwaan keekt gij altijd op anderen neer en zeker toen gij Senaatsvoorzitter waart geworden, meende gij op vorstelijke hoogten terecht te zijn gekomen. Gij werdt daardoor de verzinnebeelding van het Belgique à papa dat ondanks maatschappelijke en politieke evoluties overeind bleef. Het koningshuis, de burgerlijke elites, het leger, de adel, de diplomatie,… Het waren allemaal kringen waar gij als regimekrokodil zeer graag uw opwachting maakte. Als verfranste Vlaming in Brussel raakte gij bovendien alle banden met uw ‘roots’ kwijt.

Parlementslid, advocaat, burgemeester, Senaatsvoorzitter, minister… Gij werdt het allemaal, en met een leger van slaafse ondergeschikten kondt gij dat allemaal combineren. En ook uw bankrekening werd er almaar beter van. De wijze waarop gij voortschrijdt, weerspiegelt de allure die gij uzelf aanmeet. En precies vanuit al die hoge posities hebt gij gemeend dat zowat alles gepermitteerd was en dat er genoeg achterpoortjes waren om een aantal zaken weg te halen uit het daglicht en ‘te regelen’. Normvervaging noemt men dat ook wel eens…

Zo barstte onlangs de zaak rond de Belgisch-Kazachse zakenman Patokh Chodiev los, die met uw hulp de uitbreiding van de zogenoemde ‘afkoopwet’ sneller tot stand heeft laten komen. Het objectief van die man was duidelijk: door die wet zou de zakenman een fraudeproces kunnen ontlopen door slechts een boete te betalen. In een mail van een oud-adviseur van de Franse president Nicolas Sarkozy werd immers bevestigd dat gij destijds in uw hoedanigheid van ondervoorzitter van de Senaat, maar ook ‘toevallig’ opererend als advocaat, betrokken waart bij de goedkeuring van de ‘afkoopwet’, leidend tot de verruimde minnelijke schikking voor Chodiev. Gij zoudt toen zelfs drie toenmalige ministers hebben ‘gesensibiliseerd’ om de stemming van die wet in een hogere versnelling te krijgen: Stefaan de Clerck (CD&V), Didier Reynders (MR) en Steven Vanackere (CD&V). Meer nog: volgens een aantal bronnen zoudt gij ook rechtstreeks hebben geprobeerd om via de minister een minnelijke schikking bij het parket-generaal te bekomen… En de wet kwam er vrij snel – binnen de twee maanden -, in het voorjaar van 2011, ook al vertoonde die nog flink wat mankementen… In ieder geval, het bracht allemaal ook goed op, want uw ‘bemoeienissen’ leverden u als dank ruim 740.000 euro op voor slechts 350 gepresteerde uren.

Hoe de vork precies aan de steel zit, in heel die affaire wordt nu het onderwerp van een parlementaire onderzoekscommissie, waar ook gij zult moeten gehoord worden. Uw eigen partij zit met heel die zaak erg verveeld en wist u alvast te bewegen om uit al uw partijfuncties ‘verlof’ te nemen. Alleen uw burgemeesterssjerp in Ukkel weigert gij voorlopig af te geven.

Hopelijk brengt heel dit onfrisse dossier de nodige klaarheid en zal men erin slagen u eens terug met uw twee voeten op de grond te plaatsen en aantonen wat gij in werkelijkheid zijt: een omhooggevallen blaaskaak en graaiende poenpakker. Nederigheid is een schone deugd. Begin alvast maar te oefenen en eraan te wennen.

‘t Pallieterke