De dramaserie ‘The Crown’ is een van de duurste televisieprogramma’s tot dusver gemaakt. In tien afleveringen, van elk een uur, wordt een wondere inkijk gegeven in het leven van de Britse koninklijke familie. Specifiek handelt de biografische reeks over Queen Elizabeth II. Op 4 november vond de première plaats. Slechts weinig tv-programma’s hebben in de aanloop naar hun verschijningsdatum zoveel tongen losgemaakt als ‘The Crown’. Een zoveelste bewijs van hoezeer de Britten hun koninklijk huis aanhankelijk zijn.

Bijna vijfenzestig jaar zit Queen Elizabeth II op de troon. In 1952 kwam zij aan het hoofd te staan van het huis Windsor. Zestien soevereine staten vallen momenteel onder haar gezag. Naast het Verenigd Koninkrijk, zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland de voornaamste andere landen. Maar, velen weten niet dat Elizabeth ook de plak zwaait op plaatsen als Jamaica, Papua Nieuw-Guinea en Barbados. De Britse koninklijke familie had aanvankelijk een Duitse stamboom. Het Huis Windsor is een aftakking van Saksen-Coburg en Gotha.

Eeuwig koningshuis

De lauwe sfeer die er hangt rond die andere afstammelingen van Saksen-Coburg, het Belgische koningshuis, steekt schril af bij de populariteit van de Britse royals. Uit onderzoek van peilingbureau YouGov, dat vorig jaar werd uitgevoerd, blijkt het overgrote deel van de Britten positief te staan tegenover hun troonheersers. 68 procent van de ondervraagden stelt dat de monarchie een positieve institutie is. Slechts 9 procent is van mening dat het koningshuis een negatieve zaak is. De overige ondervraagden hebben geen mening. Misschien nog belangrijker, is het gegeven dat de Britten in groten getale geloven dat het koningshuis de tand des tijds zal kunnen doorstaan. 62 procent van de respondenten meent dat over honderd jaar het huis Windsor nog altijd aan de macht zal zijn in het Verenigd Koninkrijk. 23 procent denkt dat tegen dan er sprake zal zijn van een presidentschap.

Het gros van de Britse kiezers, ongeacht de partijachtergrond, is aanhanger van het koningshuis. Vooral de Conservatives zijn trouw aan Elizabeth II en haar familie. 88 procent van de Tories is liefhebber van het instituut. Ook bij de liberalen (LibDems) en rechtspopulisten (UKIP) zijn er gelijksoortige uitkomsten, met respectievelijk 77 en 67 procent. De enige significante uitschieter betreft Labour. Bij de sociaaldemocraten is ‘slechts’ 57 op 100 kiezers blij met het koningshuis. Als we het cijfermateriaal opdelen naargelang leeftijd, dan zien we dat zowel jong als oud in meerderheid pleitbezorger is van de dynastie. Toch blijken 18- tot 24-jarigen (61 procent) aanmerkelijk minder enthousiast te zijn dan de 60-plussers (79 procent). YouGov voert jaarlijks soortgelijke onderzoeken uit, en de cijfers zijn al lange tijd gelijklopend. Ook Ipsos-mori, een ander onderzoeksbureau, bevraagt al jaren de Britten over hun houding ten overstaan van het koninklijk huis. De resultaten bij Ipsos blijken te sporen met YouGov. Tussen 1993 en 2016 bleef de steun voor de dynastie nagenoeg gelijk. Gemiddeld is zo’n 75 procent liefhebber van de Windsor-familie.

Iedereen voor de buis

Gezien de volksliefde voor Elizabeth II en haar gevolg, is het voor de hand liggend dat de roddelpers er een nationale sport van heeft gemaakt om zoveel mogelijk te berichten over de royals. Roddels en sensatie verkopen nu eenmaal als zoete broodjes. Vooral de fratsen van Harry, prins van Wales (die enkele jaren geleden in nazi-outfit op een feestje arriveerde), en het sprookjeshuwelijk tussen prins William van Cambridge en Catherine Middleton zijn populair.

Dat een prachtige televisieserie over het wel en wee van staatshoofd Elizabeth II een schot in de roos zou zijn, lag eigenlijk voor de hand. Left Bank Pictures en Netflix sloegen de handen in elkaar voor ‘The Crown’. De tiendelige reeks werd op 4 november op het publiek losgelaten. De makers blaken van zelfvertrouwen, want van bij de start werd reeds bekendgemaakt dat volgend jaar een vervolgreeks zal verschijnen. Uiteindelijk zullen, volgens de huidige plannen, zes jaargangen (dus 60 afleveringen) geproduceerd gaan worden. De verhaallijn in het eerste seizoen vangt aan in 1947, het jaar waarin Elizabeth II in het huwelijksbootje trad met prins Philip, hertog van Edinburgh.

De televisiereeks heeft al 100 miljoen pond gekost, omgerekend zo’n 117 miljoen euro. Daarmee is zij zowat de duurste (mini)reeks die tot dusver werd geproduceerd. ‘The Crown’ wordt dan ook overladen met lovende recensies. Complimenten gaan naar zowel de acteurs, de decorbouwers als de schrijvers van de verhaallijn. Hoge bomen vangen veel wind. Dus valt ook ‘The Crown’ ten prooi aan minder goede kritieken. Aanhangers van het koningshuis vinden het namelijk bijzonder onkies dat een televisieserie het private leven van Elizabeth en haar gevolg op straat gooit. Zeker wanneer uit het programma onder andere naar voren komt dat prins Philip een vrouwenverslinder bleek te zijn. Wat voor de nodige spanningen binnen de dynastieke familie heeft gezorgd. Britse historici buigen zich vandaag massaal over hoezeer ‘The Crown’ geschiedkundig correct is. Ook Elizabeth gaat namelijk in de serie niet vrijuit.

LvS