2016-44_05_debels_mad-polygamie-1-mediumGraag heldere taal over Vlaamse en Waalse toekomst

De communautaire invriesperiode loopt stilaan af. In een opiniestuk in Knack stelde Robert Stouthuysen, erevoorzitter van Voka, dat federaal België krom staat van constructiefouten, grendels en niet-homogene bevoegdheidspakketten. Hij pleit voor een communautair pact, niet voor de opdeling van België. Kan het een zonder het ander? Lees meer…

Onthullen nationaliteit van criminele migranten ter discussie in Duitsland

In Duitsland ontwikkelt zich sinds enkele dagen een publieke discussie omtrent de bewuste censuur in de berichtgeving over criminele feiten begaan door migranten. De gebeurtenissen rond de jaarwisseling in Keulen en andere Duitse steden liggen nog vers in het geheugen, maar maakten blijkbaar weinig indruk op perslui. Informatie verlenen over de herkomst van criminelen is niet relevant, klinkt het. Veel Duitsers liggen er niet echt van wakker, maar toch neemt het onveiligheidsgevoel toe. In 2015 verliet een recordaantal Duitsers de grote stedelijke centra of vertrok gewoon naar het buitenland. Lees meer…

België erkent polygamie

Het Hof van Cassatie sprak zich een tijdje terug uit over een Belgisch-Marokkaanse situatie van een overlevingspensioen bij een polygaam huwelijk. Het Hof van Cassatie verbrak meer bepaald een arrest van het Arbeidshof dat de Rijksdienst voor Pensioenen veroordeelde tot het betalen van het gehele overlevingspensioen aan de eerste echtgenote van een polygame echtgenoot. Lees meer…

Een Afrikaanse Brexit

Dat verschillende Afrikaanse landen het Internationaal Strafhof de rug toekeren, is geen verrassing. Al enige jaren klinkt steeds scherper het verwijt dat het hof zich vooral keert tegen Afrikanen. Sommigen hadden het zelfs over een instrument van neokolonialisme. En vandaag worden de gevolgen van dat gemor geplukt. Op een pijnlijke manier komen ook de structurele zwaktes van het Strafhof aan het licht. Lees meer…

Praten met Koenraad Elst: “Ook de islam zal verdwijnen, maar met een knal”

Koenraad Elst actualiseert een boeiend boek uit 1997 over de islam. Wat hij zag en leerde in zijn geestelijke vaderland India – de eeuwenlange strijd tussen moslims en hindoes, met vernielingen, doodslag, stilstand in Pakistan en Bangladesh – bolstert zijn kritische visie op de zogenaamde godsdienst van de vrede en de massa-immigratie van vandaag in Europa. Lees meer…

Europa is vertrouwen burger (definitief) kwijt

Bij de publicatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over 2015 stelde Klaus-Heiner Lehne, de nieuwe president van de Europese Rekenkamer, dat de “EU het vertrouwen van de burgers moet terugwinnen”. De Europese Rekenkamer is de instelling die de controle van de financiën van de Europese Unie verricht. Thierry Debels haalt voor ’t Pallieterke 16 opvallende voorbeelden van Europese verspilling aan uit het verslag. Lees meer…

 

abonneer-nu