Roze zak

De Vlaamse volksvertegenwoordiging buigt zich niet alleen over trivialiteiten, maar maakt ook ernstig werk van zoiets als vuilnisophaling. Het mag niet verbazen dat zelfs op dit vlak Vlaanderen alweer een topregio blijkt te zijn met een puik rapport voor afvalrecyclage. Maar “plus est en vous”, er moet nog iets worden gedaan aan overblijvend plastic. Mogelijkheden worden onderzocht, waaronder de invoering van een roze vuilniszak. Dat laatste kennelijk tot groot enthousiasme van minister Schauvliege die daar iets te vroeg publieke verklaringen over aflegde. Gwenny de Vroe (Open Vld) en Bart Nevens (N-VA) peilden naar de stand van zak(k)en. Minister Crevits, die inviel voor Schauvliege, verzekerde dat geen overhaaste beslissingen worden genomen en dat keurig wordt gewacht op de evaluatie van een en ander. Nevens waarschuwde toch voor het nog verder ingewikkeld maken van het afval sorteren. Vreemd genoeg was het Wouter van Besien (Groen) die nog de gezondste visie had. Hij vond dat de mensen zo al genoeg worden lastiggevallen – dus geen nieuwe zak en laat de producenten het restplastic maar, letterlijk, uitzoeken.

Non-debat

Tom van Grieken (VB) zag graag het Minderhedenforum en aanverwanten ook in een zak verdwijnen. Geen roze, maar wel die van Sinterklaas. Hij was de onzin over Pietenpacten en dergelijke grondig beu en verheugde zich over het voornemen om alvast geen Vlaamse subsidies meer te geven aan de verspreiders van dit soort dwaasheden. Een volkomen non-debat voor minister Homans, maar wat met het geld? Twee miljoen euro wordt tegen dat Minderhedenforum aangegooid. Homans stelde subtiel dat ze “geen geld geeft om onzin over Zwarte Piet uit te kramen”, maar dat dat niet betekende dat ze de overige prachtwerking niet meer zou ondersteunen. Niet naar de zin van Van Grieken, die vond dat er wel eens mag worden bezuinigd op “linkse hobbyclubs”.

Stamboek-Vlamingen

Al jarenlang niet aan het feest zijn de Vlaamse kindjes in Brussel. Er geldt wel enige inschrijvingsvoorrang voor Nederlandstaligen in de Brusselse scholen, maar dat verandert weinig aan een zekere demografische druk. Elke van den Brandt (Groen) zou graag elke beperking weghalen en alle kinderen verwelkomen in het Nederlandstalig onderwijs. Om er een karikatuur van te maken, stelde ze het voor alsof anderstalige kinderen die uit het Nederlandstalig lager onderwijs komen plotseling uit de middelbare scholen zouden worden geweerd – zo kennen we die enge, bekrompen Vlaamse Gemeenschap weer. Van den Brandt werd flink op haar nummer gezet door Koen Daniëls (N-VA), die zich afvroeg waarom al die ouders die het Nederlandstalig onderwijs toch zo fantastisch voor hun kinderen vinden, zelf niet een beetje Nederlands leren. De groene idealiste kon het belang daarvan niet ontkennen, maar ging door op haar elan door te zeggen dat we ons onderwijs niet mogen voorbehouden aan “stamboek-Vlamingen”. Waarschijnlijk heeft deze dame nog nooit een Brusselse school vanbinnen gezien.

Karl Vanlouwe (N-VA) kreeg het ook op zijn heupen van het betoog van Van den Brandt. Het Vlaams onderwijs is open en inclusief, maar mag er misschien wat bescheiden voorrang worden gegeven aan Vlaamse kinderen? Als Groen het voor het zeggen had, zouden we overigens binnen de kortste keren een puinhoop hebben zoals in het Franstalig Brussels onderwijs.

Universeel

Er schijnt weer een klimaatpalaver gaande te zijn, ditmaal in het Marokkaanse Marrakech, waar het trotse Vlaanderen aanwezig is in de aanminnige persoon van Joke Schauvliege. Volgende week zou er zelfs een heuse eigen Vlaamse “klimaattop” zijn. Van zoveel bedrijvigheid kregen die van Groen het warm, en ze vonden de gelegenheid geschikt om met het Vlaams Parlement een “signaal” te geven over de ratificatie van het Parijse VN-verdrag dat de aarde zal redden. Dat Groen daar tuk op is, is begrijpelijk, maar dat ook alle anderen zonder uitzondering dezelfde gebakken lucht verkopen, stemt tot verwondering. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) verklaarde hoogdravend dat Vlaanderen met de ratificatie van het klimaatverdrag “aan de wereld toont” hoe ernstig we hier wel begaan zijn met het “universeel klimaatbeleid”. Andermaal ontbrak een sceptische stem, zodat het ergste moet worden gevreesd.