Rusland blijkt meer en meer een belangrijke rol te spelen op het internationale politieke forum. President-elect Donald Trump wil de relaties met dat land aanzienlijk verbeteren, maar ook vele politieke partijen in Europa, zowel links als rechts, wensen de banden met het land van Poetin aan te halen. Aan de andere kant, Rusland wordt beschuldigd van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en het actief voeren van anti-EU-propaganda.

2016-48_02_maarten-rusland-trojaans-paard-mediumIn het Europees Parlement werd vorige week woensdag een resolutie gestemd met de vraag om te reageren tegen de anti-EU-propaganda van sommige derde landen, en dan vooral van Rusland. Een studie gepubliceerd door de Atlantic Council, een organisatie die vooral de acties van de NAVO observeert en becommentarieert, heeft het dan weer over de Trojaanse paarden van het Kremlin in Europa.

Het valt moeilijk te ontkennen dat er pro-Russische krachten aan het werk zijn in Europa. Enkele weken geleden won de Russischgezinde Igor Dodon de presidentsverkiezingen in Moldavië. Na zeven jaar werken naar een kandidaat-lidmaatschap van de EU, wil hij nu een stap terug zetten. Ongeveer de helft van de Moldavische bevolking is meer te vinden voor een douane-unie met onder meer Rusland en Wit-Rusland.

Eveneens halfweg november, behaalde de socialistische oppositiekandidaat Rumen Radev, een voormalig luchtmachtofficier, de overwinning bij de presidentsverkiezingen in Bulgarije. Hij wil zich inzetten voor betere relaties met Rusland en pleit voor het opheffen van de Europese sancties naar aanleiding van de Oekraïne-crisis. En dan is er in Frankrijk de keuze voor François Fillon als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Ook hij wil de sancties tegen Rusland opheffen en bovendien staat hij bekend als een vriend van Poetin.

Desinformatie

Dat Europa niet gelukkig is met deze gang van zaken, bleek vorige week woensdag toen in het Europees Parlement een resolutie werd ingediend tegen de toenemende Russische propaganda; trouwens, ook tegen de propaganda van islamitische terroristische groepen als IS en Al-Qaida.

De resolutie vraagt een herziening van de Europese strategische communicatie en effectieve maatregelen tegen wat omschreven wordt als de desinformatie die voornamelijk door Rusland wordt verspreid. Volgens de EU heeft die propaganda enkel tot doel Europa te verdelen door gebruik te maken van alle mogelijke middelen.

Men viseert voornamelijk sociale media, internationale televisiezenders zoals RT (Russian Television) en nieuwsagentschappen zoals Spoetnik. De Europese parlementsleden dringen in de resolutie aan op een meer kritische ingesteldheid, nog betere informatiecampagnes en meer gebruik van lokale media om de Europese burgers objectief te kunnen informeren. Men pleit ook voor een betere samenwerking tussen de EU en de NAVO inzake communicatiestrategie. Verder betreurt men de (financiële) steun van Rusland aan populistische partijen in het Westen en aan anti-Europese bewegingen. O ja, wie betaalde die reis van Dewinter nu eigenlijk? De resolutie werd door de Europese parlementsleden op zijn zachtst uitgedrukt toch minstens met gemengde gevoelens onthaald. Ze werd aangenomen met 304 tegen 179 stemmen. Belangrijk zijn de 208 onthoudingen en een duidelijk verschil in visie tussen Noord- en Zuid-Europa. Van de 68 Italiaanse parlementsleden steunden er slechts 8 de resolutie. Slechts 3 Franse parlementsleden waren voor, en Griekenland leverde zelfs helemaal geen steun. Niet echt verrassend is de goedkeuring door de meeste West-Europese en Centraal-Europese landen. Voor het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de Scandinavische lidstaten lag het goedkeuringspercentage dan weer tussen dertig en vijftig procent. Duitsland stemde zeer verdeeld: de CDU van Merkel was enthousiast voorstander, de SPD steunde de resolutie niet.

Niet-lineaire methodes

Draait de Russische propagandamachine dan zo goed in Europa? Volgens een studie van de Atlantic Council, getiteld The Kremlin’s Trojan Horses, gebruikt Rusland ‘indirecte en asymmetrische methodes’ om politieke en militaire doelstellingen in het Westen te bereiken. We kunnen dat zelf niet controleren, maar Valery Gerasimov, de chef van de Generale Staf van de Russische Federatie, zou volgens de deskundigen van de Atlantic Council spreken van zogenaamde ‘niet-lineaire methodes’ om de informatie en de politiek te manipuleren in westerse landen. Kortom, een andere manier van oorlog voeren.

Dit zou al sinds 2008 gebeuren, toen Rusland in de toenmalige economische crisis een opportuniteit zag om vooral de verzwakte EU-landen te beïnvloeden, rekening houdend met de historische en culturele context van iedere lidstaat. Of daar effectief bewijzen voor zijn, valt moeilijk op te maken.

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden elk afzonderlijk bekeken en geanalyseerd. Zowel rechtse als linkse partijen komen aan de beurt. Voor Frankrijk wordt verwezen naar de financiering van het Front national met het oog op de presidentsverkiezingen van 2017. Marine Le Pen heeft publiekelijk al diverse keren toegegeven dat zij steun ontvangt uit Oost-Europa. Moet wel, aangezien Franse banken haar blijkbaar niets willen lenen.

In 2014 zou Le Pen 9 miljoen euro ontvangen hebben. Begin 2016 zou ze bijkomend om 27 miljoen euro gevraagd hebben. Of Le Pen, of het FN, dit laatste bedrag effectief hebben binnengehaald staat in de studie niet vermeld. Ook de Republikeinen zijn verdacht, vooral François Fillon en zijn entourage. Zij worden voornamelijk genoemd in verband met hun sterk gematigde houding over de Russische annexatie van de Krim, maar ook in verband met belangrijke relaties van sommige CEO’s van Franse topbedrijven met het Kremlin. Men heeft het over Total, Gaz de France, Renault, de Société Générale… Een niet te verwaarlozen element is blijkbaar ook het feit dat Parijs de belangrijkste Europese vestiging is van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Netwerking

Of dit allemaal concrete bewijzen zijn, laten we in het midden. Voor Duitsland verwijst men opnieuw naar de energiesector en de mogelijke banden van enkele CEO’s met figuren uit het Kremlin. Het Duits-Russisch Forum, opgericht in 1993, en het Petersburg Dialoog, opgericht in 2001 door voormalig kanselier Gerhard Schröder en Vladimir Poetin, worden beschouwd als uitermate belangrijke instituten voor netwerking tussen Duitse en Russische zakenlui, en zijn bijgevolg verdacht! Men vindt het blijkbaar niet normaal dat zakenlui uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een netwerk hebben met Russische zakenlui en politici. Eerder genoemde organisaties worden echter op één rij gezet met Die Linke, Alternative für Deutschland en Pegida, om maar enkele partijen te noemen.

Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de conclusies niet anders. UKIP met Nigel Farage, Labour met Jeremy Corbyn en de British National Party hebben, volgens The Kremlin’s Trojan Horses, allemaal verdachte connecties met Russische politici en zakenlui.

Er wordt duidelijk geen onderscheid gemaakt tussen links en rechts. Het Russische gevaar schuilt blijkbaar overal. De studie besluit dan ook met gepaste aanbevelingen naar de politici die nog nooit met een Rus hebben gesproken. De focus ligt vooral op het onderzoek naar de geldmiddelen van bepaalde politieke partijen en ngo’s, het opnieuw propageren van de westerse waarden, wat deze ook moge zijn, en politieke actie om de desinformatie te stoppen.

Met het stemmen van de resolutie in het Europees Parlement schijnen sommige politici al meteen tot actie te zijn overgegaan. We mogen echter niet naïef zijn: beïnvloeding en spionage is van alle tijden en wordt door alle landen druk beoefend om de eigen belangen te vrijwaren. Ons komt het meer voor dat ‘het establishment’ met Poetin een nieuwe zondebok heeft gevonden voor de toenemende ruk naar rechts in het Westen.

RIRO