Deze week

Radicalen proberen deuren open te wringen Wie de voorbije week de internationale en nationale politiek heeft gevolgd, zal vooral hebben vastgesteld dat de ontwikkelingen complex zijn. De Italiaanse politieke klasse kreeg een dreun. In Oostenrijk verloor extreemrechts de strijd van

Read More

Radicalen proberen deuren open te wringen

Wie de voorbije week de internationale en nationale politiek heeft gevolgd, zal vooral hebben vastgesteld dat de ontwikkelingen complex zijn. De Italiaanse politieke klasse kreeg een dreun. In Oostenrijk verloor extreemrechts de strijd van één tegen allen, maar scoorde al

Read More

Zuur & Zoet

Waalse tiener schrijft handboek Nederlands Pauline Nissen (16) uit Namen wil Wallonië, en voorop haar leeftijdsgenoten, Nederlands leren. Mooi. Ze schreef een handboek Nederlands voor het eerste middelbaar dat intussen op 3.000 exemplaren is gedrukt. Slechts 40 procent van de

Read More

Brussels toerismeagentschap kampt met vervallen belastingschulden

We hoorden het onlangs van een Vlaming die een tijdje terug langsging in het onthaalkantoor van het Brusselse agentschap voor toerisme op de Grote Markt. Volgens die persoon was er op dat ogenblik niemand aanwezig die hem van dienst kon

Read More

Leidt de stijgende rente naar economische chaos?

De verkiezing van Donald Trump tot president van de VS, het recente neen van het referendum in Italië en de politieke onzekerheid in tal van landen lijken de rentevoeten stilaan omhoog te duwen. Beleggers vinden het opnieuw wat risicovoller om

Read More

Brief aan Kurt de Loor

Dictatorvriend Mijnheer de oogkleppendrager, Niettegenstaande gij al dik twaalf jaar zetelt in het Vlaams Parlement, zijt gij nog steeds een grote onbekende. Maar wie u toch wat kent, weet dat gij een donkerrode jongen zijt die in allerlei pro-Cubaanse groupuscules

Read More

Vlaanderen is vol

Vorige week keurde de Vlaamse regering haar Witboek “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen” goed. Hiermee worden de krijtlijnen getrokken van een nieuw beleid inzake ruimtelijke ordening, waarmee de omslag wordt gemaakt naar het behoud van open ruimte en de herwaardering van de

Read More

Roddels uit de Wetstraat

Oeps, Yoleen! Yoleen van Camp (N-VA) kon niet lachen met ons stukje over haar vorige week. We hadden gesuggereerd dat ze haar ritme zou kwijt zijn omdat ze sinds september nog maar vier mondelinge vragen zou gesteld hebben in de

Read More

Nasser of de mislukking van de eerste Arabische Lente (deel 2)

Nasser sterft in september 1970. Op dat ogenblik heeft hij al de kiemen gezaaid voor de islamitische ellende die vandaag het Midden-Oosten en de rest van de wereld teistert. Het mohammedaans-Arabische wereldrijk Tijdens de korte invasie van Franse en Britse

Read More