Het was ergens midden november dat ik een telefoontje kreeg van mijn medewerker TdW, schrijver van de wekelijkse rubriek ‘Op het Noorderterras’ op bladzijde 16. Het was even slikken, toen hij meedeelde dat hij eind december met zijn rubriek ging stoppen. De inspiratie was wat zoek, de leeftijd begint zijn tol te eisen, en de gezondheid begint een rol te spelen. Tdw is één van mijn oudste medewerkers, de 80 voorbij.

U leest vandaag zijn laatste bijdrage, waarin hij afscheid neemt van de lezers. En ik weet dat heel veel lezers elke week eerst “Op het Noorderterras” lazen vooraleer een andere bladzijde open te slaan. Ik ben er dus zeker van dat zijn rubriek zal gemist worden.

Tdw werd op 28 januari 1934 in Antwerpen geboren. Achttien jaar later is hij de jongste onderwijzer in Vlaanderen en begint hij een lange loopbaan. Hij schrijft voor zijn eigen leerlingen allerlei verhaaltjes… Het weekblad Zonnekind bestaat nog niet. Vanaf 1965 wordt hij regelmatig medewerker aan Zonnekind. Vier jaar later volgen twee Vlaamse Filmpjes, één Historisch Verhaal en een eerste eigen jeugdboek.

En er volgen er nog. In totaal schrijft hij 24 kinderboeken, 44 jeugdboeken, 20 Vlaamse Filmpjes, 10 Historische Verhalen en 52 leesboeken voor beginnende lezertjes. In totaal 150 titels.

In 1988 mag hij van een welverdiend pensioen gaan genieten als onderwijzer, maar stilzitten is niet aan de orde. Hetzelfde jaar “mag” hij voor ’t Pallieterke enkele bescheiden bijdragen leveren. Pas in 1995 krijgt hij van Jan Nuyts, toenmalig hoofdredacteur, zijn vaste rubriek ‘Op het Noorderterras’, al was dat in het begin ‘Op het Zuiderterras’.

Wie kan rekenen, beseft onmiddellijk dat TdW meer dan 1.000 bijdragen heeft afgeleverd in al die jaren (alleen al voor het Noorderterras’). Maar hij schreef ook jarenlang de rubriek “Kroongetuige”, met in de hoofdrollen Wiske van het Falconplein, Fik de gepensioneerde, Ivo de reisleider en Pieter de onderwijzer,.

Twee jaar geleden selecteerde hij, op mijn vraag, 52 verhalen van ‘Op het Noorderterras’ en die werden in boekvorm uitgegeven door ’t Pallieterke. Het goede nieuws is dat we, naar aanleiding van dit afscheid, beslist hebben een nieuw boekje samen te stellen en uit te geven, met opnieuw 52 verhalen. Ergens in het voorjaar zal dat boekje van de persen rollen.

Ingewijden hebben aan de hand van bovenstaande informatie allang kunnen achterhalen wie achter die TdW schuilgaat. En ik mag met zijn toelating zijn naam onthullen: Jo Briels.

Jo is niet alleen een begenadigd schrijver, hij was bovenal een enthousiaste medewerker die elke week stipt zijn kopij binnenleverde; ik kon er letterlijk mijn uurwerk op gelijkzetten.

Laat me dus eindigen met een welgemeende “dank u wel, Jo” voor die jarenlange samenwerking en die honderden leuke teksten. Duizendmaal dank.

Karl van Camp

Hoofdredacteur ‘t Pallieterke

PS: wie meer over Jo Briels wil weten, verwijs ik graag naar zijn webstek: www.jobriels.be