“In bijlage kopie van de folder/affiche die momenteel in heel Antwerpen wordt verspreid om op te roepen om (uitgerekend op kerstdag) fondsen te mobiliseren via een benefiet voor een moskee in Berendrecht (5.400 m²)”. Aldus een bericht van Filip Dewinter, die alles wat met moskeeën te maken heeft van kortbij opvolgt. “Er moet 450.000 euro ingezameld worden en dat zal niet alleen komen van de verkoop van muntthee en oosterse tapijten”, gaat het verder. Dewinter stelt ook dat er een tv-zender bij betrokken is: “AlMawada.tv is een fundamentalistische zender gesteund vanuit Saoedi-Arabië die meestal dit soort ‘benefiets’ ondersteunt en publiciteit geeft.”

“Wie komt preken en lezingen geven op de benefiet in Borgerhout, is (nog) niet duidelijk. Zogezegd wordt er geijverd voor een islamitisch cultureel centrum te Berendrecht, maar in de praktijk zal de Bosschool uiteraard als moskee dienstdoen. Het is de bedoeling om via deze moskee ook de Polder te islamiseren en moslims te bewegen om in het Polderdistrict te komen wonen. Dat zal zeker gebeuren, want moslims willen nu eenmaal in de onmiddellijke omgeving van hun moskee wonen en leven. Een bewuste strategie dus ter verspreiding van de islam in de polder”, aldus Filip Dewinter.

Het is lang stil geweest rond de Bosschool. Eind vorig jaar werd de verkoopovereenkomst tussen de islamitische stichting “Gezin” en de vzw Katholiek Schoolcomité Antwerpen getekend. De vzw haalde toen nog het nieuws, omdat de omstreden salafistische prediker Tarik Ibn Ali op een vorige benefiet voor de vzw werd uitgenodigd. Tarik Ibn Ali staat bekend als haatprediker. Na de mediaheisa besloot vzw Het Gezin om de uitnodiging van Ibn Ali in te trekken. De benefiet werd gehouden (buren werden als naar gewoonte uitgenodigd) en bracht waarschijnlijk genoeg op om de vroegere school aan te kopen. Mounir Tazi, bestuurslid van Het Gezin, zei toen aan de kranten: “Nu kunnen we verder werken om deze plek te laten uitgroeien tot een volwaardig islamitisch cultureel centrum. Dat moet een plaats worden voor jong en oud, vrouw en man, islamiet en niet-islamiet. En natuurlijk richten we ook sportactiviteiten, vrijetijdsmomenten en lezingen in. Iedereen is altijd welkom op onze theeavonden en op de buurtsamenkomsten. Als gelovigen vinden we het belangrijk dat het gebedshuis een centrale plaats inneemt.”

Het wordt dus niet meer ontkend: er komt een moskee in de bossen van Berendrecht. In 2006 was er voor het eerst sprake van een islamitisch centrum. Er werd nochtans altijd ontkend dat er een moskee zou komen. Tijdens een weekend werden plots op de gevel van de school allerlei opschriften en runetekens gespoten. Aan de achterzijde verschenen swastika’s en SS-tekens. Er werden ook slogans aangetroffen in een zeer eigenaardig taaltje: “Hitler kom bac”, “Val alemaal dood”, “Ga naar u eigen land”, “Eigen volk eerst” en “White power”. Van wie die kwamen, of wie de schilders waren, is nooit met zekerheid vastgesteld. In ieder geval: de gebouwen werden door de toenmalige eigenaars (de vzw Vrije Katholieke Scholen) verder ter beschikking gesteld van de islamitische vzw “Ons Gezin”. Korte tijd later ging de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo er op bezoek, toen nog onder leiding van de socialistische burgemeester Marcel Bartholomeeussen. Hoewel iedereen verplicht werd zijn schoenen uit te trekken voor het betreden van de grootste ruimte, die vol tapijten lag, werd door de verantwoordelijken ten stelligste ontkend dat hier een moskee was ondergebracht. In 2010 is de Bosschool tijdens een nacht grotendeels afgebrand; hoe het vuur ontstond, is niet geweten.

Pagadder