Niet bewegend

Dames en heren verantwoordelijken,

Vorige week woensdag schoot het Europees Hof van Justitie de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten af die in 2011 na de val van Dexia door de federale overheid in elkaar was gestoken. De regering-Leterme breidde toen de staatswaarborg tot maximum 100.000 euro voor klassieke spaarders uit tot de Arco-coöperanten. Daarmee ligt de bal op het eerste gezicht terug in de schoot van de regering, zeker omdat in het regeerakkoord van 2014 was afgesproken dat aan de gedupeerde Arco-spaarders op een of andere manier moest tegemoetgekomen worden.

Jaren geleden ging het toenmalige Dexia bij veel van uw leden – gewone mensen met niet al te veel centen – de boer op om geld in het bakje te krijgen. Men deed dat middels het aanbieden van een aantrekkelijke spaarmogelijkheid in zogenaamde Arco-aandelen. Er werd aan de mensen beloofd dat dat een ‘goudklompje’, een spaarpotje was dat altijd maar zou groeien en uiteindelijk flink wat extra centen zou opleveren. Er werd hen wijsgemaakt dat dat een vorm van veilig parkeren van spaargeld was. Het heette wel ‘een Arco-aandeel’, maar de Dexia-bankiers bleven spreken over spaargeld en spaarpot. En zo’n 800.000 mensen trapten erin. In heel wat gevallen kocht men zich voor elk gezinslid in, om zo voor ieder een betaalbaar appeltje voor de dorst opzij te leggen. Maar in feite en ongeweten belegden de argeloze kleine spaarders in echte aandelen bij Dexia. Zelfs toen de bankencrisis in 2008 uitbrak en ‘spaarders’ zich afvroegen hoe het met hun centen zat, stelde men deze mensen gerust alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Dat Dexia de centen ondertussen in risicovolle beleggingen had gestoken, werd stilgehouden. Toen in 2011 plots bleek dat Dexia over de kop ging, werd al het geld van de ‘spaarders’ geblokkeerd en kon men het niet meer afhalen. Het geld was er immers niet meer. Ondertussen gaf Arco-topvrouw Francine Swiggers, die nog steeds medevereffenaar van Arco is, op haar dooie gemakje en zonder scrupules prestigieuze en dure cursussen in ‘ethisch management’…

Het Europees Hof heeft nu echter definitief bepaald dat het wel degelijk om aandelen gaat en dat dat niet hetzelfde is als spaarboekjes. De regering moet op zoek naar een plan B. Aanvankelijk ging N-VA erg tekeer tegen de steun ‘op de kap van de belastingbetaler’ door de regering, maar dat wordt al enigszins genuanceerder nu ze ontdekt hebben dat veel van die Arco-gedupeerden vroeger CD&V stemden, maar nu N-VA… Terecht focust men vanuit die hoek nu op uw organisatie, gelet op uw torenhoge verantwoordelijkheid, niet alleen in het aantrekken van spaarders destijds, maar ook in het risicovol laten beleggen door Arco-vennootschappen. Beweging.net (ACW) stond toen mee aan het roer van Dexia. Naar verluidt zouden het ACV (vakbond) en de CM (ziekenfonds) al beloofd hebben om mee aan een oplossing te willen werken. Het zou dan ook niet meer dan logisch en billijk zijn dat jullie ook een meer dan flinke duit in het zakje doen. Potje breken, potje betalen. Zo simpel is dat. En er is zeker genoeg kapitaal opgebouwd en bezittingen verworven in het verleden.

Terecht vraagt men zich af waarom uw organisatie niet doet wat de Boerenbond in de jaren dertig deed, toen haar zogenaamde ‘Middenkredietkas’ over de kop ging. Niet alleen werd toen de beleidsverantwoordelijke gewipt, maar de gedupeerden werden toen vergoed door de Boerenbond die haar verantwoordelijkheid opnam voor de spaarders van wie ze het spaargeld had verkwanseld. Uw verantwoordelijkheid is verpletterend. De ontgoocheling en de woede bij de Arco-coöperanten zijn onmetelijk. Beseffen jullie wel goed dat heel eenvoudige mensen hun weinige – en in heel wat gevallen enige – zuurverdiende spaarcentjes gewoonweg afgepakt werden nadat zij die in volste vertrouwen aan jullie hadden gegeven? Diefstal is nog een redelijk propere term in dit verband…

Waar wacht gij op, alvorens uw leden massaal zullen afhaken? En meer nog: Belfius zullen verlaten! Jaren geleden had de christelijke werknemersbeweging volgende slogan: “Rechtvaardigheid is een kwestie van uw frank die valt.” Kijk dus eens goed in de spiegel en kom eens in ‘beweging’!

’t Pallieterke