“Een vleermuis kan hier in Vlaanderen de bouw van een windmolen tegenhouden. In Nederland kan dat niet.” Dat zei minister Bart Tommelein (Open Vld) bij zijn bezoek vorige week aan de haven van Antwerpen. Hij was er aanwezig op het project van de Vlaams-Antwerpse windenergie-onderneming Vleemo.

Tommelein deed nog meer opmerkelijke uitspraken. Onder meer betreffende de talloze actiegroepen, waaronder er zijn die zich tegen windmolens kanten. Hun argumenten? Vogels zouden hun vlerken kunnen stoten tegen de wieken. Het geluid van de wieken is onuitstaanbaar. En in een bepaalde stand veroorzaken ze zonneflitsen. Veel succes heeft het gekrijs van die “groepen” niet, want Tommelein merkt op: “In Vlaanderen is 65 procent van de bevolking voor de bouw van windturbines in de eigen gemeente. Dat blijkt uit enquêtes. Slechts 7 procent is tegen. De actiegroepen vertegenwoordigen dus een minderheid.”

Windmolens overal

De minister sprak net niet over “drie man en een paardenkop” die tot nog toe vaak alleen maar negatief ingesteld zijn. Hij had wel de moed om vrank en vrij op te komen voor windenergie in plaats van energie uit atoomcentrales. “Als we willen komen tot een vervanging van de kernenergie in Vlaanderen, dan mag niets de ontwikkeling van windenergie nog in de weg staan”, zei hij. “Zoals in Nederland moeten we komen tot de oprichting van windmolens, zelfs in bepaalde natuurgebieden en op landbouwgronden, met een billijke vergoeding aan boeren.”

Wij denken dat de oren van de zogenaamde specialisten (o.m. van Natuurpunt) nogal zullen gefloten hebben. Zij die tot nu toe de haven en bepaalde bedrijven in een wurggreep hielden. Hun sabotage heeft ertoe geleid dat honderden hectaren van de beste landbouwgrond zullen worden opgeofferd aan kunstmatige natuurgebieden. En inderdaad, als we zien wat er onder meer in de haven van Antwerpen gepland is aan windmolens, dan stelt zich de vraag waar die moeten geplaatst worden als het van de slakkenvangers en vleermuisfanaten afhangt.

Op de Rechteroever bouwt Vleemo 19 turbines van de klasse van 3 megawatt; een investering van 110 miljoen euro. De windmolen die Tommelein vorige week bezocht, heeft een tiphoogte van bijna 200 meter en een rotordiameter van liefst 115 meter.

Op de plaats waar gebouwd wordt, treedt geen hinder op voor bewoners, vermits er alleen maar havenbedrijven gevestigd zijn. Overigens, de wieken van de huidige windturbines hebben een soort veren (afgekeken van vogels) die storend geluid tegengaan. Ze worden volgens een van de projectleiders “fluistermolens” genoemd. Je hoort ze nauwelijks draaien.

Pagadder