Het verhaal van het Eurostadion is in een nieuwe fase aanbeland. Op 15 november werd bij de gemeente Grimbergen de bouwaanvraag ingediend en bij de provincie Vlaams-Brabant de milieuvergunningsaanvraag. Beide instanties hebben de dossiers inmiddels ‘volledig verklaard’ en hebben het openbaar onderzoek in gang gezet. Dit betekent dat iedere Vlaming, waar hij of zij ook woont, zowel tegen de bouwaanvraag als de milieuvergunning bezwaren kan indienen.

Ook u kan uw stem laten horen. Als u bijvoorbeeld van oordeel bent dat de Ring rond Brussel nu reeds oververzadigd is, dan heeft u voldoende reden om tegen beide vergunningen een bezwaar in te dienen.

Buurtweg

Een eerste openbaar onderzoek was reeds gestart op 24 november en liep af op kerstavond, met name dat over de fameuze ‘buurtweg nr. 3’. Het bestaan van deze ‘vergeten’ buurtweg was een zeer pijnlijke verrassing voor de voorstanders van het stadion, want hij ligt letterlijk in de weg en zorgt voor een behoorlijke vertraging van het dossier.

Nadat de vrederechter, dankzij de tussenkomst van de alerte buurtbewoners, terecht beslist had dat deze voetweg niet in onbruik was, moet nu de gewone administratieve procedure worden doorlopen om zo’n voetweg formeel af te schaffen: na een beslissing van de gemeenteraad krijgt de bevolking gedurende 30 dagen inspraak. Nadien moet de gemeenteraad antwoorden op alle bezwaren en een gemotiveerd advies bezorgen aan de bestendige deputatie van de provincie, die de knoop uiteindelijk doorhakt. Tegen deze beslissing is evenwel beroep mogelijk bij de Vlaamse overheid en vervolgens bij de Raad van State.

Zolang die voetweg niet afgeschaft is, kan er geen bouwvergunning worden afgeleverd. ‘Buurtweg nr. 3’ kan de boel nog een tijdje vertragen, maar dat hebben de heren van Ghelamco uitsluitend aan zichzelf te danken: indien zij in het voorjaar zo respectvol waren geweest om het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen, in plaats van het gemeentebestuur op arrogante wijze voor de rechter te sleuren, dan hadden ze een half jaar gewonnen.

Turf

Het dossier voor de bouwaanvraag is een turf van 2.500 bladzijden. Het ligt sinds 22 december ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen en is op geen enkele andere wijze te consulteren. Wie het dossier wil bestuderen, zal zich tijdens de kerstvakantie enkele dagen moeten afzonderen tussen gezellige bureaukasten. Vanzelfsprekend is het niet nodig om dit dossier ten gronde uit te spitten om toch een bezwaar in te dienen. Vele argumenten zijn intussen bekend en iedere Vlaming kan met eigen woorden een schrijven richten aan het gemeentebestuur om zijn bedenkingen kenbaar te maken. De bezwaarperiode loopt af op 20 januari.

Het dossier van de milieuvergunning wordt behandeld door de provincie Vlaams-Brabant, maar ligt eveneens ter inzage in het gemeentehuis van Grimbergen. Bezwaren kunnen verstuurd worden naar de provincie, maar ook naar Grimbergen. Dit dossier is al in openbaar onderzoek sinds 16 december en bezwaren kunnen nog tot en met 14 januari worden ingediend. Op woensdag 4 januari is er hierover om 20 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. Het grootste onderdeel van het milieudossier is vanzelfsprekend het goedgekeurde Milieueffectrapport (MER) van 1.200 bladzijden. Dit kan wel van thuis uit digitaal geraadpleegd worden. Belangstellenden zullen we graag de digitale linken bezorgen (een mailtje naar redactie@pallieterke.net volstaat).

Heeft het zin uw bezwaren kenbaar te maken? Zeer zeker. Zowel de deputatie (CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) als het Grimbergs gemeentebestuur (CD&V, Open Vld en Groen) worden vanuit het establishment zwaar onder druk gezet om hun fiat te geven voor dit megalomane Brusselse project. Niet alle schepenen en gedeputeerden zijn evenwel voorstander en hun positie wordt versterkt indien er veel bezwaarschriften met sterke argumenten worden ingediend. Op al deze argumenten zal immers moeten geantwoord worden en elk van die antwoorden kan van belang zijn in de vernietigingsprocedure achteraf.

Media worden kritischer

Intussen stellen we bij de media een kentering vast. Op 12 december vond er een openbare vergadering plaats in het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever. Naast een 150-tal Grimbergenaars waren daar ook heel wat journalisten aanwezig, die geen klein beetje verbaasd waren door de eensluidende, zeer kritische reacties vanuit de zaal. Dit leidde onder meer tot degelijk journalistiek werk van TV-Brussel, waar journalist Dries Ceuppens zich heeft vastgebeten in het dossier.

In een uitgebreid overzicht wees hij op de vele moeilijkheden die met de bouw van het stadion gepaard zullen gaan. Zo zal er 1,5 miljoen kubieke meter grond moeten uitgegraven worden, waarvoor men 75.000 (volle) vrachtwagens zal nodig hebben of 400 per werkdag. Deze karavaan zal de files op de Ring nog gezelliger maken. ’t Pallieterke bracht dit reeds uit in de zomer van vorig jaar, maar het is goed dat andere media volgen. Dries Ceuppens had het tevens uitvoerig over de lange procedureslag die komende is, waardoor de plannen van Ghelamco om in april 2017 met de bouwwerken te starten, wel erg onrealistisch zijn.

Ghelamco heeft ongeveer twee jaar nodig om dit bouwwerk te realiseren. Ze werden tijdens een hoorzitting in de gemeenteraad geconfronteerd met de krappe timing en ze schrikten er niet voor terug de buurtbewoners in de tang te nemen: “Indien de procedures zolang aanslepen dat de werken pas veel later kunnen starten, dan nog zullen we de timing van het EK 2020 halen: we zullen dubbel zo hard werken en ook ’s nachts continu doorgaan.”

Ze dreigen dus met grote lawaaihinder tijdens de nacht in de hoop dat ze daarmee de buurtbewoners kunnen ontraden om vertragende procedures in te stellen. Het gemeentebestuur van Grimbergen zou deze chantage kunnen counteren door in de bouwvergunning (indien ze die inderdaad afleveren) uitdrukkelijk te bevelen dat er alleen overdag kan gewerkt worden, maar het is zeer de vraag of de schepenen dat kleine beetje moed zullen opbrengen.

Merkwaardig stilzwijgen

Terecht verwees TV-Brussel naar de grote onzekerheid omtrent de toekomstige gebruikers van het stadion. Er is tot op heden nog altijd geen sluitend akkoord met de voetbalbond (die de wedstrijden van de Rode Duivels liever zou willen spreiden over de provincies), noch met Anderlecht. Zowel de KBVB als Anderlecht hullen zich momenteel in een merkwaardig stilzwijgen en kijken de kat uit de boom. De vertegenwoordigers van Ghelamco lieten verstaan dat zij als enige verplichting hebben dat er jaarlijks vijftig wedstrijden in het stadion moeten gespeeld worden. De plaats van Anderlecht kan bij wijze van spreken nog worden ingenomen door Zulte-Waregem. Het worden voor Ghelamco in ieder geval heel onzekere tijden.

BL

Lezers die bezwaren hebben tegen de bouw van het Eurostadion (en dat zijn er hopelijk heel veel), kunnen deze opsturen per brief of per mail naar volgend adres: Gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be.

Zo’n bezwaarschriften zijn niet aan vormvoorwaarden verbonden, maar ze moeten wel uw volledige naam en adres bevatten. Tevens moet u vermelden of het gaat om een bezwaar inzake de bouwvergunning dan wel om een bezwaar inzake de milieuvergunning.