Deze week

Moed in het onderwijs? Het applaus van de kiezer is al hoorbaar Het kernkabinet van de Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. Krijgt men ze rond tegen

Read More

De Standaard zet Abou Jahjah aan de deur

Zondag kwamen vier Israëlische soldaten om het leven. Zeventien anderen werden gewond. Een Palestijnse terrorist (waarschijnlijk een IS-sympathisant) reed met een vrachtwagen in op een groep soldaten die net uit een bus waren gestapt. Hij reed daarna nog eens achteruit, om zoveel

Read More

Moed in het onderwijs? Het applaus van de kiezer is al hoorbaar

Het kernkabinet van de Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. Krijgt men ze rond tegen 1 september 2018, zoals afgesproken? De nieuwe ministerraad van vrijdag zou ons

Read More

Fedasil kost dit jaar 300 miljoen euro

De exacte kostprijs van de migratie in ons land berekenen, is geen eenvoudige klus. Dat komt omdat de kostprijs verdeeld is over verschillende departementen. En sommige kosten zijn verborgen. Zoals mijn voormalige mentor Jean-Marie Dedecker het recent plastisch stelde: ‘De

Read More

De twee gezichten van Luc Coene

De lofbetuigingen voor de vorige week overleden Luc Coene (1947-2017) waren terecht. Als vicegouverneur van de Nationale Bank behoedde hij de financiële instellingen in 2008 van een ondergang. En als gouverneur waarschuwde hij de regeringen die een gebrek aan daadkracht

Read More

Briefje aan Bart Tommelein

Vooralsnog op de pedestal Mijnheer de ambitieuze, Neen, het was helemaal geen verrassing toen de goegemeente vorige week in alle media kon vernemen dat gij niet alleen de lijst van uw partij zult aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in

Read More

Het feest van de haat

Ze zijn nog met z’n dertigen en ze zijn minstens 90 jaar oud. Ze hebben een woelig leven meegemaakt, en ze hebben op een zeker moment een keuze gemaakt die achteraf bekeken als ‘fout’ werd gecatalogeerd. Meer nog: zij zijn

Read More

Niets aan de hand

Het is altijd leerrijk bij een jaarwisseling eens naar de werkloosheidscijfers te kijken. Al was het maar om de demagogie van de liberalen over een fataal “tekort aan arbeidskrachten” en die van de progressieven over de “evidentie” van (massa)migratie te

Read More

Zuur & Zoet

De bruine Alpen Wat een gedoe weer met dat weer in dit eerste putje van de winter. Neem nu De Ochtend. De makers van dat informatieve radioprogramma haalden hun mosterd bij prentjes in De Morgen over de “bruine Alpen”. Voor

Read More