Dossier Eurostadion

Op vrijdag 20 januari lopen de openbare onderzoeken inzake het Eurostadion af. Het ziet ernaar uit dat bijzonder veel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om bij de provincie Vlaams-Brabant en het Grimbergse gemeentebestuur protest te laten horen, en dat is natuurlijk een goede zaak.

Overigens, tijdens het onderzoek zijn nieuwe elementen aan het licht gekomen waaruit blijkt dat de door Ghelamco voorgestelde invulling van Parking C een enorme bijkomende mobiliteitsstroom op gang zal trekken, iedere dag opnieuw.

Dagelijks 21.000 bezoekers

Volgens studies die Ghelamco zelf heeft laten uitvoeren door het studiebureau Tractebel, gaan het vooral de vele privébedrijven zijn die zich op Parking C zullen vestigen, die dagelijks duizenden personeelsleden en bezoekers op de been zullen brengen. Alleen al de zogeheten ‘diensten’ in het stadiongebouw zouden goed zijn voor een dagelijkse opkomst van bijna 7.000 mensen. Naast het stadion komt een reusachtig commercieel gebouw van 200.000 m² in de vorm van een donut, de zogeheten Campus. De bedrijven en diensten in dat gebouw zullen dagelijks meer dan 8.000 mensen over de vloer krijgen. Daarnaast worden er ook nog eens 900 hotelgasten verwacht, 1.000 externe restaurantbezoekers, 1.000 kantoorbedienden en 3.000 gebruikers van de pendelparking. Zo komen we op een totaal van 21.000 bezoekers op Parking C, op een doodgewone werkdag, zonder voetbal of een concert in Paleis 12.

Daarnaast is er ook het Brusselse Neo-project rond het Atomium en het Koning Boudewijnstadion. Daar worden op een gewone werkdag tussen 25.000 en 30.000 mensen verwacht. Samen dus een dagelijkse toeloop van 50.000 mensen, wat volgens de cijfers van Tractebel goed zal zijn voor 32.000 bijkomende voertuigbewegingen alleen al op de Ring. Met een wedstrijd van Anderlecht op een woensdagavond komen daar nog eens 16.000 bewegingen bij. We zwijgen dan nog over de combinatie met een of andere beurs in de Heizelpaleizen.

Intelligente slagbomen

In 2015 bedroeg het aantal voertuigbewegingen op een werkdag ter hoogte van Wemmel zo’n slordige 227.000. Daarmee zit het verkeer nu al van ’s morgens tot ’s avonds vast. Met de vele activiteiten die Ghelamco erbij wil op Parking C, wordt het zodanig druk op de Noorderring, dat we er dagelijks urenlang zullen kunnen kaarten.

Ghelamco voert aan dat dit allemaal zal opgelost worden door een systeem van intelligente slagbomen op Parking C, waardoor de bezoekers veel sneller dan vandaag kunnen binnenstromen. In het parkeergebouw zal het waarschijnlijk allemaal vlot verlopen, maar Ghelamco wil niet zien dat de Ring die bijkomende toevloed (én de versnelde uitstroom uit de parking na de wedstrijden en concerten) gewoon niet kan slikken. Bovendien zal de Ring tijdens de grote werken vanaf 2019 tijdelijk versmald worden, zodat we afstevenen op een regelrecht infarct.

Leerling-tovenaars

Met de bouwaanvraag zijn nu ook de commerciële oppervlaktes bekend die Ghelamco wil realiseren op Parking C. Het plafond voor kantoren werd in 2011 door de Vlaamse regering vastgelegd op 20.000 m², precies om de aantrek van extra verkeer te beperken. Met een slordige 15.000 m² doet Ghelamco alsof het zich netjes aan die limiet wil houden. Maar tegelijkertijd worden in het stadiongebouw en het campusgebouw wel 100.000 m² gereserveerd voor ‘bedrijven’ en ruim 60.000 m² voor ‘diensten’. Het kleinste kind weet dat al die ruimten in de praktijk volgestouwd zullen worden met kantoren, zodat we te maken hebben met een waanzinnige omzeiling van de regelgeving. Die oppervlaktes liggen bovendien nog 45 procent hoger dan die waarmee Tractebel in zijn studies had rekening gehouden, zodat de verkeersstroom nog aanzienlijker zal toenemen dan hierboven geschetst.

Redenen genoeg voor een verantwoordelijk bestuur om de stad Brussel en de leerling-tovenaars van Ghelamco de deur te wijzen. Maar het is zeer de vraag of de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant en het schepencollege van Grimbergen zich zullen gedragen als een verantwoordelijk bestuur, dan wel of ze zullen zwichten voor de zware druk die op hen wordt uitgeoefend. Ghelamco probeert het Grimbergse bestuur ook financieel te verleiden: de bouwtaksen zouden een smak geld opleveren en de onroerende voorheffing zou jaarlijks goed zijn voor ruim 6 procent van het Grimbergse budget. Zal Grimbergen zijn ziel verkopen en een stuk van zijn grondgebied de facto laten annexeren door Brussel in ruil voor financieel profijt?

Zeer positief is alvast dat het gemeentebestuur van Wemmel en het stadsbestuur van Vilvoorde in de aanval zijn gegaan met uitgebreide en goed gemotiveerde bezwaarschriften. Ze benadrukken daarbij dat er voor het Eurostadion in de Noordrand helemaal geen draagvlak bestaat, in de eerste plaats omdat het verkeer, zowel op de Ring als op de lokale wegen, helemaal zal vastlopen. Wie kan hen ongelijk geven?

BL