Kwistig met euro’s smijten

We hebben met enige verbazing de soap gevolgd rond regisseur Robbe de Hert. Even een samenvatting: Robbe de Hert, vuurrood filmregisseur, zit financieel aan de grond, woont in een flatje van het Antwerpse OCMW, zit in een schuldbemiddeling, en sukkelt met zijn gezondheid. Een interview met hem in Humo (november 2016) brengt een en ander aan het licht, en een student start uit sympathie en uit medelijden met een inzamelactie. Via internet worden al snel de eerste duizenden euro’s opgehaald. Lees meer …

Raad van Europa daalt neer in Vlaamse Rand

De Raad van Europa stuurt begin februari een missie naar de Vlaamse Rand, meer bepaald naar de faciliteitengemeente Linkebeek. MR-Kamerlid Damien Thiéry ligt mee aan de basis van de klacht. Daarmee zit het communautaire spel op de wagen. Lees meer …

NPD toegelaten, Duitse volk verboden?

Terwijl de ogen dezer dagen op de groeiende populariteit van de jonge rechtse partij AfD gericht zijn, was het vorige week uitzonderlijk nog eens de veel oudere (radicaal-)rechtse Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) die alle aandacht naar zich toetrok. De ‘Bundesrat’, het parlement van de deelstaten, had jaren geleden een verbod geëist, en in Karlsruhe spraken de rechters van het ‘Bundesverfassungsgericht’ (Grondwettelijk Hof) vorige week het laatste woord: de NPD mag blijven bestaan. Gejuich aan rechtse zijde, al roept de tekst van het arrest vragen op: is het voortaan nog toegestaan in Duitsland op te komen voor een ‘Duits volk’? Lees meer …

Geen schandaal te veel voor de PS

De affaire-Publifin toont nog maar eens aan dat de graaicultuur in het DNA van de Parti Socialiste zit. De Agustazaak van de jaren negentig is bekend, en het gesjoemel in Charleroi dat zo’n tien jaar geleden aan het licht kwam, eveneens. Toen liepen de Franstalige socialisten averij op, maar ze overleefden de schok. Ook nu zal de PS geen schipbreuk lijden. Lees meer …

Brood en spelen (Dalrymple)

We leven onder een regime van brood en spelen. Daarmee bedoel ik niet dat er ergens in de wereld een samenzwerende groep bestaat die als taak heeft ervoor te zorgen dat hele bevolkingen dom worden gehouden met triviaal amusement om hen beter te kunnen uitbuiten; het is eerder zo dat, op een nooit eerder geziene wijze in de menselijke geschiedenis, dat amusement de belangrijkste, meest serieuze zaak van het leven is geworden. Ik ben lang niet de eerste om deze vaststelling te doen. Lees meer …

Eendracht maakt macht! (en af en toe een gin-tonic)

“Ik was niet dronken. Echt niet. Ik ben een racist! Een racist, zeg ik u. Alle Marokkanen moeten terug naar Marokko!” De wanhoopskreet en bekentenis van Luk van Biesen kwam te laat. De deontologische commissie van de Kamer adviseerde na zijn uithaal aan het adres van Meyrem Kitir om gratis alcohol van de lijst ‘parlementaire voordelen’ te schrappen… Lees meer …

 

abonneer-nu