In de Vlaamse faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem is commotie ontstaan over de mogelijke aanstelling van Nathalie Leclaire (Défi, voorheen FDF) als voorzitter van het OCMW. Bij het begin van de bestuursperiode had de Franstalige meerderheidspartij UF het mandaat van het OCMW-voorzitterschap in drie verdeeld.

Dit is zeer ongebruikelijk, want doorgaans krijgt iemand zo’n mandaat voor de volle zes jaar. Hoogstens wordt het in twee gedeeld. Een opdeling in drie verraadt dat er onenigheid is binnen de meerderheid. MR, cdH en Défi wantrouwen mekaar in Wezembeek zodat een opdeling in drie de enige oplossing bleek.

Nederlandsonkundige OCMW-voorzitter?

Nathalie Leclaire, een juffrouw die nog maar net van de hogeschool komt (ze studeerde toerisme) wist vooraf dat ze in 2017 het mandaat van OCMW-voorzitter zou verkrijgen, maar vond het gedurende vier jaar niet nodig een elementaire kennis Nederlands te verwerven. Ze kan niet eens een fatsoenlijke vraag stellen in het Nederlands, laat staan dat ze in staat zou zijn op vragen van de andere raadsleden te antwoorden (ook de Franstaligen moeten Nederlands spreken in een Vlaamse OCMW-raad). De Vlaamse lijst WO-Plus heeft nu een dubbele klacht neergelegd bij de gouverneur en bij Vlaams minister Homans. Die laatste moet binnenkort de knoop doorhakken en WO-plus hoopt terecht dat Homans op zoek gaat naar een andere OCMW-voorzitter, net zoals dat in Linkebeek is gebeurd met de burgemeester.

De minister mag ineens orde op zaken stellen in het Wezembeekse OCMW. Blijkbaar is iedereen binnen de meerderheid zodanig gehecht aan zijn postje in het OCMW-bestuur (de talrijke vergaderingen leveren behoorlijk wat zitpenningen op), dat niemand daar plaats wil ruimen voor Leclaire. Het OCMW-bestuur telt nu zeven leden in plaats van zes, waardoor het onwettig samengesteld is en geen rechtsgeldige beslissingen kan nemen. Mogen we ervan uitgaan dat hetzij de gouverneur, hetzij de minister, binnen korte tijd ingrijpt?

BL