Geen gevaar voor de samenleving, of het grootste gevaar voor de democratie?

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD zei voorzitter Gwendolyn Rutten in duidelijke toonaarden dat radicale moslims ‘achterlijk’ zijn. Hopelijk knoopte haar partijgenoot Bart Somers, burgervader van Mechelen, het goed in zijn oren. Niet dat hij hun aanwezigheid in zijn stad ontkent, maar als men hem mag geloven, vormen de salafisten bij hem geen probleem. Die zijn weliswaar radicaal en met een heel conservatief-religieuze maatschappijvisie, zo liet hij optekenen, maar ze zijn geen extremisten, opereren binnen de rechtstaat en wijzen geweld af. Laat de burgervader zich verblinden door een schone schijn? Er zijn in elk geval tal van kanttekeningen te maken als men even dieper graaft. Somers: de realiteitsblusser van Mechelen?

2017-03_13_Suhayb Salaam (Medium)
Suhayb Salaam

Zoek op het internet naar uitleg over het salafisme en men leest dat het om een stroming gaat binnen de moslimwereld die meent de islam te volgen op de manier van de eerste drie generatie moslims sinds de komst van de profeet Mohammed. Een moderne stroming is het niet, wat duidelijk wordt als men weet dat het ontstond in Saoedi-Arabië onder toedoen van Mohammed Ibn Abdul Wahhab, een naam die refereert naar het wahabisme dat men met enige nuance kan vergelijken met het salafisme. Het is een vorm van salafisme en is de voedingsbodem voor groeperingen als Al Qaida en Islamitische Staat (IS).

Het is door toedoen van het salafisme en de letterlijke interpretatie van de Koran en de overleveringen van de profeet dat daaruit veel extremisme en radicalisme is ontstaan. Salafisten leven in een ‘wij-zij’-logica en beschouwen de democratie als ‘wet van de ongelovigen’. Ze erkennen de democratie dus niet. Salafistische mannen herkent men aan hun baard, hoewel niet alle bebaarde moslims salafisten zijn. Het schudden van de hand van een vrouw is voor hen uit den boze. Er zijn drie soorten salafisten, kan men lezen op Wikipedia. Er zijn de puristen die niet politiek actief zijn omdat ze vinden dat leiding geven aan de mensheid de taak van God is. Geweld wordt principieel verworpen. Politieke salafisten zien politiek als een middel om een islamitische samenleving te verwezenlijken. Geweld is enkel toegelaten ter verdediging. En dan zijn er de jihadistische salafisten, de meest radicale stroming die in zijn extreme vorm zelfs geweld geoorloofd vindt om de islam te verspreiden.

De Staatsveiligheid maakte in maart 2012 geen onderscheid tussen de drie stromingen toen die onomwonden stelde dat er geen gematigde salafisten bestaan, dat zij het ‘grootste gevaar voor onze democratie’ vormen en een ‘parallelle samenleving’ vormen. Er zouden in ons land volgens de Veiligheid van de Staat toen al honderden militanten en duizenden sympathisanten van het salafisme in ons land geweest zijn. Bekend was toen nog Sharia4Belgium dat vooral aanstuurde op provocatie, terwijl de meeste salafisten in stilte werken. Zo vertrekken elk jaar honderden studenten op onopvallende wijze naar vooral Egypte, Saoedi-Arabië, Pakistan en Jemen om er in salafistische instellingen religieus gevormd te worden. Bij hun terugkeer hebben ze veel invloed op hun omgeving. Nog dit: vanuit het salafisme komen er geregeld vreemde fatwa’s, juridische adviezen van islamitische specialisten. Zo was er de fatwa van de hoogste mufti (wetsgeleerde) van Saoedi-Arabië dat je mag trouwen met minderjarigen van tien jaar. Daar is bij ons een term voor: pedofilie. Maar nu even naar Mechelen waar alles ‘peis en vree’ is.

Mechelen: enkele voorbeelden

April 2016. ‘Jongeren intimideren kasseileggers: ‘ISIS zal jullie keel oversnijden’. Het is een krantenkop boven een artikel over een tiental jongeren die al weken enkele kasseileggers in Mechelen intimideren, een keer voor schermutselingen zorgden, werkmateriaal stalen en zelfs dreigden met ISIS. Een kasseilegger die zijn beklag wou gaan doen aan de school van de jongeren werd te lijf gegaan door enkele jongeren, werd geslagen en was enkele dagen arbeidsongeschikt. Het hield niet op. Een bouwvakker in de krant: “Twee onder hen hebben ons ook al bedreigd. Dat ISIS onze keel zal oversnijden en ons allemaal zal afschieten met een AK-47. Ik vind dat niet normaal en toch heb ik het gevoel dat dit in de doofpot wordt gestopt.” De doofpot? Er viel nadien in elk geval niets meer over te lezen.

Juni 2016. Er breekt een schandaal uit over het politiekorps van Mechelen. Een agent: “Er komen rare dingen aan het licht die het gevolg zijn van het benoemen van politieke vriendjes op plekken waar ze disfunctioneren. En de oorlog tegen de moslimterreur heeft veel politieke dimensies en loopt zodoende van geen kant.” Die straffe quote heeft te maken met het verhaal dat de Mechelse korpschef begin december 2015 belangrijke informatie over de schuilplaats van Salah Abdeslam achterhield. Abdeslam was toen de meest gezochte terrorist van Europa. De tip kwam van een voormalige medewerker waarmee de korpschef al maanden op voet van oorlog leefde.

December 2015. In een voormalige kapperszaak gaat een nieuw filiaal van het centrum Arrahma open, een initiatief van zestien Mechelaars, en tegelijk een bibliotheek, boekwinkel als leslokaal. Zelf omschrijft de vereniging Arrahma als de leer van de ‘Selef Saalih’, wat verwijst naar ‘de methodiek van de Vrome Voorgangers’. “Omdat salafisme onterecht een heel erg slechte bijklank heeft gekregen”, zegt medeoprichter Omar E. over de reden van de oprichting. “Iedereen heeft het over jihadisme of extremisme, maar daar hebben wij niets mee te maken.” Later zal blijken dat Omar E. een verleden had bij Sharia4Belgium, die niet bepaald een vredelievende boodschap uitdroeg.

Duiveluitdrijving voor homoseksuelen

De winkel heet Ma’had Arrahma en verkoopt naast boeken ook cd’s en kleding. Het twintigtal boeken die er worden verkocht, zijn afkomstig van de uitgeverij Daar al-Athaar. Het twintigtal boeken die de winkel via het internet verkoopt lijken op het eerste zicht niet echt problematisch. “Maar vergis u niet,” zegt de Vlaamse jihadexpert Peter Velle, in een vorig leven zelf moslim tot hij ontdekte wat de dieperliggende gronden zijn onder het broederschap binnen de islam. “Daar al-Althaar is heel duister van aard. Ze verspreidt onder meer lectuur over roqya, duiveluitdrijving volgens de genadeloze sharia.”

Hij herinnert aan de gruwelijke dood van Layla Achichi (18) in 2009. Het meisje had in haar dagboek geschreven over haar lesbische gevoelens. Ze werd door een Antwerpse moslimgeestelijke dagenlang gemarteld om haar te ‘genezen’ van de duivel. Het werd haar fataal. De geestelijke werd veroordeeld tot tien jaar effectieve celstraf, wat men in salafistische kringen zeer onrechtvaardig vond. Volgens de ‘zuivere’ islam is een homo of lesbienne immers bezeten door de duivel, zodat het inschakelen van een gebedsgenezer voor het uitdrijven van de demon voor de hand ligt.

Ook wijdverspreid in Mechelen zijn boeken van de Amsterdamse uitgeverij Al Tawheed, weet Peter Velle. “Het meest bekende is ‘De Weg van de Moslim’ waarin onomwonden wordt opgeroepen homo’s van de hoogste daken te duwen. Dergelijke boeken vormen een echte voedingsbodem voor de radicalisering van jongeren. Die denken dat wat in die haatboeken staat overeenstemt met de islam. Voeg daar wat ze op het internet vinden en wat ze horen van een extremistische imam aan toe en je hebt een dodelijke cocktail die de geesten van die jongeren echt vergiftigt.”

Er valt over het boekenaanbod van Ma’had Arrahma wel duidelijk iets te zeggen. De salafisten organiseren ook lezingen. Op de website van Arrahma wordt bijvoorbeeld ook Shaykh Bin Baaz aangeprezen. Deze Saoedische prediker keurt zelfmoordaanslagen met bomauto’s goed. En dan zijn er de banden van Arrahma met Ahmad en zoon Suhayb Salaam. Daarover verder meer. Maar eerst even terugspoelen naar een eerdere bijdrage in ’t Pallieterke over salafistische haatpredikers die onze grens passeren alsof ze naar Plopsaland gaan. We hadden het onder meer over de beruchte salafistische jihadistische imam Hamzat Chumakov uit de Kaukasus die in Zaventem onder de ogen van militairen werd onthaald door zijn discipelen om te gaan spreken in moskeeën in Antwerpen, Gent, Brussel en … Mechelen. Jihadwatcher Peter Velle en een van onze bronnen bezorgde ons foto’s van zijn onthaal aan de Mechelse Moskee. Hij is omringd door bodyguards.

2017-03_13_Tarik Ibn Ali bij Al Ikhlaas (Medium)Cocaïnedealer financiert moslimschool

De Mechelse Moskee – vroeger Al Sunna genaamd – is niet onbesproken. Die kwam in 2012 in het nieuws toen de politie na een tip kinderporno vond op de computer van de moskee. Omdat meerdere personen toegang hadden tot de pc en men twijfelde aan de minderjarigheid van de betrokkenen, kwam er geen gevolg aan de zaak. “En dit enkel en alleen om de lieve vrede met de moslimgemeenschap te bewaren”, beweerden boze stemmen over een onderzoek dat er eigenlijk geen zou geweest zijn.

De moskee kwam drie jaar later nog eens in het nieuws toen daar door de salafisten van Al Mawada geld werd ingezameld voor de Vrije Islamitische Basisschool Mechelen, een initiatief dat gesteund werd oor burgemeester Bart Somers. Bepaald vervelend was toen kranten berichtten dat Marokkaanse criminelen – zoals de ‘Antwerpse’ cocaïnedealer Othman El B. – aanzienlijke bedragen hadden gestort. Er is nog iets aan de Mechelse Moskee. Die biedt onderdak aan het Instituut voor Opvoeding & Educatie (IVOE). En dat roept best wat vragen op. Want zo komen we terug op de naam van Suhayb Salaam, die directeur is van IVOE in ons land. Hij is een salafist van de harde lijn. In Nederland is hij imam van de extremistische moskee alFitrah in Utrecht. De naam alFitrah komt ook in ons land voor, meer bepaald in het Antwerpse Deurne met het Islamitisch Centrum alFitrah, een onderdeel van het IVOE. Het kan dus niet anders dan dat Suhayb Salaam ook met dat centrum in Deurne heeft te maken.

Rond die moskee in Utrecht vindt men de liefdadigheidsorganisatie Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) met wereldwijde vertakkingen. RIHS is in de Verenigde Staten vernoemd als een van de financiers van Al Qaida. In september 2016 kwam ook de afdeling van RIHS uit Koeweit in Nederland in het nieuws. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek dat was geopend door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) naar het witwassen van honderdduizenden euro’s door de alFitrah-moskee van Suhayb Salaam en andere islamitische organisaties. De FIOD viel ook binnen in de Al-Sunmah-moskee in Tilburg waar Ahmad Salaam, de vader van Suhayb, imam is.

Met hart en ziel haten

Over het onderzoek is vooralsnog geen verder nieuws, maar dat vader en zoon in Nederland nauwlettend in de gaten worden gehouden, staat wel vast. Dat is bij ons duidelijk minder het geval. Ze strijken voor het eerst in 2013 bij ons op in Hoboken met hun vzw alFitrah. Een jaar later richten ze in Mechelen het filiaal Stichting SOS op en duiken ze ook op in de Mechelse Moskee. Omdat vader en zoon die niet radicaal genoeg vinden, richten ze vanuit Stichting SOS in het naburige Hofstade de moskee Al Ikhlaas op.

Een van de personen die geld inzamelde voor de moskee was Tarik Ibn Ali, alias Tarik Chadlioui, lid van de radicaal islamitische beweging Jamaat Tabligh die geregeld jongeren op eigen kosten naar Pakistan stuurt om er te studeren en terug te keren als vurige jihad-militanten met wapenkennis. Tarik Ibn Ali, een prediker uit Borgerhout, is ongewenst in Nederland, maar mag hier vrij komen praten. Hij is bijzonder actief in Mechelen.

Nog iets over Ahmad Salaam, de vader van Suhayb en imam in Tilburg. Het spreekt boekdelen over het gedachtegoed van de twee en doet vragen rijzen over het feit dat ze hier niet gestopt werden in hun activiteiten. Reeds in 2008 publiceerde de Nederlandse journalist Patrick Pouw in zijn boek ‘Salaam, een jaar onder orthodoxe moslims’ ontluisterende zaken. Hij beschrijft hoe Salaam cursussen organiseert waarin hij zijn leerlingen diets maakt dat zelfstandig denken, twijfel en persoonlijke lezing van de leerstof uit den boze zijn, en dat andersdenkenden, ongelovigen en aanhangers van andere godsdiensten met hart en ziel moeten gehaat worden. Hij vindt dat mannen en vrouwen gescheiden moeten leven, dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen, dat anticonceptie en abortus ongeoorloofd zijn en dat Joden en homo’s de dood verdienen.

Als Ahmad en zoon Suhayb Salaam in Mechelen dezelfde ideeën komen verspreiden via hun Stichting SOS, de moskee Al Ikhlaas in Hofstade-Mechelen en/of de IVOE-school in de Mechelse Moskee, mag men zich best (veel) vragen stellen. Wie zou gelijk hebben? Burgemeester Bart Somers, die vindt dat de salafisten geen probleem vormen in zijn stad, of de Staatsveiligheid, die oordeelt dat ze het grootste gevaar betekenen voor onze democratie?

RVL