2017-02_02_mad-pedagtik-mediumHet kernkabinet van de Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. Krijgt men ze rond tegen 1 september 2018, zoals afgesproken? De nieuwe ministerraad van vrijdag zou ons iets wijzer moeten maken. Mogen we even het vingertje opsteken? Wijs zou zijn de boel uit te stellen, tot de driftkikkers zijn bedaard.

Hoe organiseer je het secundair onderwijs zodat studierichtingen het best voorbereiden op het hoger onderwijs (doorstroming, ASO-TSO-KSO) of op de arbeidsmarkt (TSO-BSO)? Links komt niet veel verder dan de dooddoener dat we “alle kinderen in Vlaanderen alle kansen willen geven” (Joris Vandenbroucke, sp.a) en zeurt maar door over de kwadratuur van de ongelijkheid (Elisabeth Meuleman, Groen). De droom over een perfecte maatschappij is nooit veraf. Elk verschil in studiekeuzes, rapporten en resultaten is voor hen een bedreiging.

Ondertussen stapelen de onnozelheden zich op, ook in de recente “nieuwsjes” over ons onderwijswereldje.

Centrale figuur in dit circus is Lieven Boeve, de chef van het katholiek onderwijs. Hij werkte zich al in de kijker met het opnemen van islam in de lerarenopleiding van drie katholieke hogescholen.

Niet zoveel later volgde zijn mars naar de “dialoogschool”. Binnen zijn scholen – hoelang nog de zijne? –  moest er ruimte komen “voor religieuze symbolen, zoals een hoofddoek”, voor bidplaatsen die geen “kapel” meer heten, voor islamlessen en moskeebezoek… Een uitgestoken hand, maar dan toch niet naar de ongelovigen. Wel naar de middeleeuwen. Mogen we aannemen dat rationalisme en verlichting nog mee te geven waarden zijn?

Boeves project, mede uitgetekend door de alwetende pedagogen die hem omringen, was voor Marc Eyskens “praat voor holbewoners”, voor De Morgen “platte commercie”(jacht op inschrijvingen), volgens Jan Segers in Het Laatste Nieuws “katholiek onderwijs zero”.

Het project kreeg de wielklem om, gelukkig. Schoolbesturen verplichten te hervormen lukt voorlopig niet, maar wie volgt, zou geld krijgen. Een redelijk gemeen trucje om via de portemonnee de droom van de éénpotnat-scholen toch het strot van de Vlamingen te duwen. We zullen zien…

Leraars

Nog recenter nieuws uit Lievens hoedje: “Gedaan met de vinger opsteken”, want dat is stigmatiserend en discriminerend. Reden: alleen de goede leerlingen zouden zo aan bod komen en dat zou de sociale ongelijkheid vergroten. Moeder!…

Bouve haalde zijn oorverdovende onnozelheid in een psychologisch onderzoek uitgevoerd in… Poitiers. Waar Karel Martel de islam overwon, zal hopelijk Boeve van zijn paard donderen.

In een aantal kranten reageerden leerkrachten met vuur: “Laat leerlingen die het antwoord weten het dus gewoon zeggen (lees: ‘roepen’) in de klas. Het is toch zo gemakkelijk om van bovenuit de regels te stellen zonder ook maar enige bevraging bij de leerkrachten te doen. Precies de zwakkeren hebben rust en aandacht nodig om de lessen goed te kunnen volgen.”

Alsof de meeste Vlaamse leraars (sorry, ‘coaches’ in ‘duo-jobkes’) niet weten hoe ze in de les (sorry, ‘sessies’ of ‘groepslesjes’) ook zwakkeren aan bod moeten laten komen, moet er in de hallen van de Guimardstraat, de Arteveldehogeschool (Pedro Dde Bruyckere) en het Gemeenschapsonderwijs zo nodig nog maar eens worden geblaft…

Vacatures

Nog nieuws: de Vlaamse scholen vinden geen leraars meer. Tiens… Het aantal vacatures is verdubbeld (van 450 in oktober 2015 naar 1.016), maar ook het aantal werkzoekende leraars daalt (van 4.672 naar 4.079, -14 procent). In 2024 zouden liefst tien procent meer leraars nodig zijn dan in 2014, of gemiddeld 6.000 extra leraars per schooljaar.

Hebben de geleerde dames en heren onderwijsexperts dan nooit eens een lesje demografie gevolgd? Wat nu gebeurt – de snelle vergrijzing – is twintig jaar geleden al voorspeld: ook babyboomleraars gaan ooit met pensioen…

Konden die experts niet voorzien dat de hypermigratie met alle problemen vandien (taalachterstand, sociale kloof, et cetera) eerder klaslokalen zou vullen dan leraarskamers? Ziende blind zijn de roeptoeters van de onderwijskoepels. Ze blijven de échte problemen van het onderwijs en bij uitbreiding van de samenleving maar verdoezelen. Over het omverrijden van alle traditionele normen en waarden horen we hen nooit.

Hebben Boeve en zijn “voorgangers” gezorgd voor een school waar leraars nog leraar mogen zijn? Was het omvergooien van het puntensysteem nu echt een stap in de goeie richting? Wat heeft het VSO verknoeid in plaats van verbeterd? Hoeveel vreugde beleven directies en leraars aan het tijdrovende gedaas van oudercomités, studentenraden? Aan almaar nieuwe wetjes en reglementen? Wat zijn de financiële en pedagogische gevolgen van hun hemel op aarde (duojobs, almaar kleinere klassen, M-decreet…)

Wat schieten we op met de luxevakanties via Erasmusprojecten? Leuk, zo’n tripje naar het buitenland. Maar hebben we geld te veel, of zo?

De verlofstelsels in het onderwijs zijn in september verstrengd. Velen maken er gebruik (of misbruik) van, klaagt Boeve. Kunnen we de ‘vluchtelingen’ ongelijk geven?

Vlor

Natuurlijk is Boeve maar één pion op het bord. Een hoofdrolspeler in het onderwijsdebat is de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), die “onafhankelijk”  werkt en de onderwijsminister adviseert. De samenstelling ervan laat al vermoeden dat dit orgaan letterlijk “niet meer van deze tijd is”. Het is samengesteld uit “spelers” die vooral sterk en machtig waren in de 20ste eeuw: inrichtende machten,  allerlei “instellingen” (onderzoekscentra, onderwijsdeskundigen), centra voor leerlingenbegeleiding, studenten- en ouderverenigingen en natuurlijk de vakbonden.

Goed dat er inspraak is, maar het vehikel zit niet op het spoor van de meerderheid van de Vlaamse kiezers. De politieke aardverschuiving van 2014 is onvoldoende weerspiegeld in de samenstelling van de Vlor. De raad draagt een versleten kostuum.

Het is deze versleten Vlor die niet wil dat leerlingen al in de eerste graad van hun onderwijsloopbaan “determinerende keuzes moeten maken”. En die wel wil – centen of niet – dat er meer wordt gedaan voor “gelijke onderwijskansen”, daar waar hij eigenlijk “genivelleerde schoolresultaten” bedoelt.

Media

In het debat over die materie in de ivoren torens van de reguliere media zijn de progressieven (socialisten, beweging.net/Groen) de baas. Ook dat is een anachronisme, bij ons, maar ook in grote delen van de westerse wereld.

Op de sociale media tikt de polsslag van de Vlaming. Tot dusver is dat getik voelbaar bij verkiezingen. Laat fantasten als David van Reybroeck en co nog wat meer speelruimte en we schaffen de verkiezingen af…

Knack.be is een van de weinige oorden van verderf, waar (soms langs beide kanten veel te hitsige) Vlamingen op het forum eens ferm hun gedacht zeggen. We gaan er even door: “Stop met het uitdelen van diploma’s.. Ondanks alle pamperpogingen kan je van een Lada geen Ferrari maken… Enkel streven naar topkwaliteit en topvorming (ook permanent in het ganse leven) zal ons in een globaliserende wereld competitief houden…The Muppets against de N-VA… ‘t Is nog al nie naar de wuppe. Doe maar voort!? …” Gelukkig zijn de aloude leerplannen, die meestal zeer concreet en duidelijk waren, weg. En nu we eindtermen hebben, gaat het veel beter!… Niet zolang geleden werd bekend dat studenten leerkracht zelf niet genoeg basisvaardigheden (zeg niet basiskennis, mag niet meer)…

En wat te denken van deze: “De Leeuw en Leemans, beide notoire niet verkozenen, hebben meer te zeggen aan de manier hoe onze kinderen moeten worden opgevoed dan onze volksvertegenwoordigers… Al veertig jaar wordt er hervormd in het onderwijs door de traditionele partijen (dus zonder NVA). Veertig jaar gaan we achteruit. En dan is de NVA hier de schuld van?…  Het ‘sociale’ systeem van buisvakken camoufleert al jarenlang fundamentele tekortkomingen… De papierberg moet worden bijgehouden voor zotgedraaide ouders die slechte rapporten van hun kinderen komen aanvechten… Een verwende smartphone-generatie mag de schuld steken op de leraar die niet voldoende gemotiveerd en geremedieerd heeft… Op één dag na komen we uit drie weken vakantie. Tel daar nog anderhalve week examens bij en je draait gek… De krokus komt eraan, de paasvakantie wenkt, en binnenkort kunnen de leerlingen eindelijk voor negen weken op zomervakantie…”

Volgens de recentste berichten gaan Boeve en zijn collega Raymonde Verdyck van het gemeenschapsonderwijs ervan uit dat een onderwijshervorming er voor de huidige regering niet meer inzit. Laat ons ervan uitgaan dat er genoeg mensen met gezond verstand hun dikste voet zetten voor de zoveelste nieuwlichterij. Wat ons betreft, hoeven ze hun vinger niet op te steken om te mogen praten. Het applaus van de dankbare kiezer bij de volgende verkiezingen is nu al hoorbaar…

‘t Pallieterke