André van de Vyver, burgemeester van Zwijndrecht voor Groen (en vroeger communist), ontdekte nog net op tijd dat er aanvoerwegen naar de Oosterweelverbinding door zijn gemeente lopen. Daar moeten werken op uitgevoerd worden door de BAM. Maar de gemeenteraad van Zwijndrecht, die vorige week samenschoolde, verwees de bouwtoelating onder zijn invloed naar de prullenmand. Daardoor vervalt de hele vergunning voor de werken op de Linkeroever.

De bouw van de Oosterweelverbinding is verder weg dan ooit, schreven bepaalde kranten. “De werken op de Antwerpse Rechteroever kunnen ten vroegste in 2018 starten. Het enige lichtpuntje was tot nu toe dat de werken op Linkeroever dit jaar al zouden beginnen. Maar de meerderheid van Groen en CD&V in Zwijndrecht keurde de geplande aanpassingen van de wegen op hun grondgebied af.”

Gevolg: zonder het akkoord van Zwijndrecht kan Vlaanderen geen bouwvergunning afleveren. “De plannen zijn bijzonder schadelijk voor de leefbaarheid in onze gemeente”, zei burgemeester Van de Vyver. “Aangezien er geen rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden, hebben wij geen andere keuze. “Sommigen zullen nu zeggen: “Van de Vyver is, in vergelijking met zijn voorganger Willy Minnebo, een zuurpruim die op alle slakken zout legt.”

Hij wil bovendien dat er een overkapping wordt gelegd over het gedeelte van de autoweg E17 dat midden door Zwijndrecht en deelgemeente Burcht loopt. Een referendum onder de inwoners, waarvan de uitslag op voorhand vastlag, onderstreepte die eis. Goed gezien van de burgemeester, die we een zeldzame keer grijnzend zagen glimlachen. Hoe zou je zelf zijn, als de kans zich aandient om mee de vruchten te plukken van zo’n enorm werk dat, hoe dan ook, heel wat impact heeft op de Linkeroever en Zwijndrecht-Burcht.  Trouwens, hoe langer de zaken aanslepen, hoe moeilijker de uitvoering wordt. Want steeds meer actiegroepen ontstaan en stellen hun eisen. In de tijd toen de dieren nog spraken en de Oosterweelverbinding werd gepland, was er alleen “Zot van A” die een volledige draai maakte. Intussen vond een Nederlander het fijn stof uit en kwam die voor de dag met de actiegroep “Ademloos”. In het vooruitzicht van het nep-referendum kwam ook nog de StRaten-generaal opdagen, gevolgd door Ringland en Forum 2020.

We schrijven 2017. De Lange Wapper is afgeschaft en vervangen door een tunnel. Zowat iedereen heeft het nu over een volledig overkapte Ring. De prijs van de werken is opgelopen tot zo’n 11 miljard euro (overkapping inbegrepen). Als de eisen van Van de Vyver ingewilligd worden, komt daar nog een pak bij. Nooit eerder was er in dit land een grotere en duurdere bouwwerf in de maak. Er wordt nu gehoopt op 2018 om “de spade in de grond te steken”. Als tegen dan weer geen hinderpalen opduiken.

Pagadder