Nog niet vergeten

Mijnheer de twitteraar,

Op 30 januari mocht gij uw honderdste verjaardag vieren. Onder meer via Twitter kwamen wij dat te weten, want gij tweet nog steeds dat het een lieve lust is. Zo houdt gij contact met de buitenwereld. Sinds gij dat medium ontdekte, een zestal jaar geleden, stuurde gij al ruim 23.000 tweets de wereld in en kreegt gij bijna 2.500 volgers. @verroken is een bijzonder actieve twitteraar! Toen gij onlangs klaarstondt om 100 kaarsjes uit te blazen, stuurde gij al een tweet de wereld in, die meteen onvergetelijk werd: “Ik word overrompeld omwille v m 100ste verjaardag> ik deed daar niets voor> alleen blijven asemen.” Geweldig, die relativering en die nuchterheid! Dit rioolblaadje, dat uw naam zo vaak heeft genoemd in de woelige jaren van de taalgrensstrijd, Leuven Vlaams en Egmont, wenst u daarmee graag te feliciteren en hoopt dat gij nog lang moogt blijven ‘asemen’.

Voor de jongere generaties zijt gij zonder meer iemand ‘van vroeger’. Behoudens enkele geschiedeniskenners zullen de meesten u niet meer kunnen plaatsen in de naoorlogse geschiedenis. Om maar iets te zeggen: gij waart er als Vlaamsgezinde katholiek – gij kwaamt immers uit de KSA-Jong-Vlaanderen – nog bij toen in 1945 de CVP werd opgericht en in de streek van Ronse had men zo iemand nodig om het grote onrecht dat Leo Vindevogel tijdens de repressie aangedaan was – executie! – te kanaliseren. Toen jaren later de Volksunie werd opgericht, vondt gij dat een blunder van de CVP die gij daardoor een leidende rol voor een zelfbewust Vlaanderen uit de handen zaagt glippen. Als een duiveltje uit een doosje bleeft gij ook daarom het Vlaamsgezinde ‘enfant terrible’ van die partij en deedt gij op dat vlak – niet zonder invloed – uw goesting.

Het was de tijd dat Komen-Moeskroen naar Wallonië werd overgeheveld en Voeren naar Vlaanderen. Dat eerste hebt gij altijd verdedigd als een middel om de verfransing en de invloed van de franskiljons in West-Vlaanderen (tot aan de kust) tegen te houden. Hoe dan ook, daarin hebt gij gelijk gekregen. Later legde gij mee de taalgrens vast en waart gij de drijvende kracht in de Groep van Acht, een groep CVP’ers die een belangrijke rol speelde in de totstandkoming van de taalwetten in 1963-1966 die ervoor zouden zorgen dat Vlaanderen als homogeen Nederlands taalgebied werd erkend en de franskiljons zich moesten aanpassen. Enkel de onvolmaakte kwestie van de faciliteiten, waarmee gij het overigens niet eens waart, blijft Vlaanderen tot vandaag parten spelen. In 1968, toen de kwestie Leuven het land in zijn greep hield, eiste gij in een interpellatie in de Kamer van uw eigen regering-Van den Boeynants een formele overhevelingsverbintenis, waardoor de Franstalige afdeling van de KUL zou moeten uitwijken naar Wallonië. De regering viel en … Leuven werd gesplitst. De UCL in Waver was geboren. Nog later zoudt gij aan de kant van de flaminganten gaan staan om het onzalige Egmontpact uit 1977-‘78 mee te bekampen. In 1979 werd het Europees Parlement voor het eerst rechtstreeks verkozen, en gij werdt naar Straatsburg ‘gestuurd’. De CVP was net na het Egmont-debacle daarmee verlost van de communautaire dwarsligger en kwelgeest. En Wilfried Martens, die toen zijn opgang als premier maakte, kon u missen als kiespijn. In 1988 na de zoveelste staatshervorming verliet gij dan de CVP om  in Oudenaarde als onafhankelijke te zetelen, wat gij prompt deedt tot in 2000. Gij waart toen al 83 jaar!

Ik heb u als Pallieterke herhaaldelijk toegejuicht, maar ook bekritiseerd. Onze strategische inzichten waren niet altijd dezelfde. Maar nu, na zoveel jaren en de geschiedenis aanschouwend zoals ze is, moet ik eerlijk bekennen dat gij vanuit uw gezichtsveld een eerlijke inzet hebt geleverd voor Vlaanderen en dat wij altijd dichter bij elkaar stonden dan wij toen meenden. Dat gij vandaag liever bloemen hadt gezien van Bart de Wever dan van Wouter Beke, zegt genoeg. En dat gij democraat in hart en nieren zijt gebleven, kan ik ook best pruimen, getuige daarvan uw vernietigende uitspraak over het cordon sanitaire tegen die andere Vlaamsgezinde partij: “Een cordon sanitaire is een product van antidemocratische waanzin.”

Jawel, gij zijt een monument voor het strijdende Vlaanderen. Ik wens u nog mooie jaren. Er zijn maar bitter weinig CVP’ers/CD&V’ers waarop Vlaanderen zo trots kan zijn. Dat gij vandaag haast uitsluitend applaus krijgt van het strijdende Vlaanderen, spreekt boekdelen.

’t Pallieterke