2017-08_03_Nollet - blinde.boekhouder (Medium)Vervaagd normbesef

Mevrouw de nonchalante,

In heel de heisa die vorige week ontstond met betrekking tot de prebenden van de politici in intercommunales, hun afgeleiden en in allerlei andere organen, waarbij zij al dan niet grote bedragen opstrijken voor hun ‘vertegenwoordigende rol’, hebt gij zonder enige twijfel de hoofdvogel afgeschoten. Alleen al de wijze waarop gij omgingt met uw betrokkenheid, tart alle verbeelding. Hoe ingrijpend moeten uw normen al vervaagd zijn dat gij, met een uitgestreken pokerface, met zo’n hilarisch verhaal op de proppen durft komen?!

Even recapituleren. Van 2007 tot 2012 waart gij in het college van Patrick Janssens (sp.a) schepen van Jeugd, en eind 2011 volgde gij Monica de Conick op als Antwerps OCMW-voorzitster tot het einde van de legislatuur van Janssens. Na de machtsovername door de N-VA werdt gij gewoon gemeenteraadslid. In uw bestuursperiode geraakte gij gepokt en gemazeld in de socialistische graaicultuur door het mogen bekleden van bijkomende goedbetaalde mandaten in diverse organen, waaronder Telenet. Dat mandaat werd op een zeker moment overgenomen door N-VA-schepen Koen Kennis. Vorige week bleek echter dat Kennis dat niet had aangegeven op zijn belastingaangifte, want hij kwam zeggen dat hij geld noch een belastingfiche voor ‘zijn werk’ bij Telenet had ontvangen. Dus rees de logische vraag waar het geld dan wel terechtgekomen was. En toen kwam de aap uit de mouw. Wat bleek? Telenet zou per vergissing de jongste twee jaar de bestuurdersvergoeding van Kennis – ter waarde van 30.000 euro – gewoon zijn blijven doorstorten aan u.

Al dan niet geveinsd, kwaamt gij dan maar rap rap vertellen dat dat geld gestort was op de zakenrekening van uw echtgenoot (wat op zich al een merkwaardige constructie is)… Meer nog: gij zegde ook dat die 30.000 euro niemand opgevallen was… Hoever moet gij al van de basis van uw partij van kleine lieden afgedreven zijn, en hoeveel geld moet een mens hebben, om te komen zeggen dat gij niet hadt gezien dat gij het gekregen hadt?! Meteen kreegt gij, vooral via de sociale media, de wind van voren van de goegemeente, die u genadeloos, spottend en honend neersabelde. Onvergetelijk is volgende tweet: “Beste Leen Verbist, kun je ook eens kijken of ‘t ontbrekende paneel van De Rechtvaardige Rechters toevallig nergens bij jullie thuis staat?”

Gij kondt dan ook niet anders dan uw staart intrekken en beslissen ontslag te nemen uit de Antwerpse gemeenteraad en de onterecht ontvangen poen onmiddellijk terug te storten. “Aan de politieke kant van dit verhaal komt nu een einde, maar ik blijf verder werken aan een warmere samenleving”, besloot gij. Bedoelt gij met die warmere samenleving misschien ‘er warmpjes inzitten’?

Eigenlijk waart gij al vergeten, Leen, want haast niemand herinnerde zich nog uw schepenambt, of uw OCMW-voorzitterschap. Gij waart een kleur- en reukloze bloem geworden die politiek zat te verwelken tijdens de raadszittingen op het Schoon Verdiep. Maar kijk, door uw demarche van vorige week hebt gij u plots onsterfelijk gemaakt. Niet alleen onsterfelijk belachelijk, maar ook onsterfelijk door het boegbeeld van de normvervaging te worden. Het is dus maar goed dat gij uit de gemeenteraad verdwijnt, want de nieuwe sp.a-chef in uw stad, Tom Meeuws, heeft al laten verstaan dat men dit verhaal niet uitgelegd krijgt bij de militanten, die dit als een pijnlijke blamage aanvoelen.

Ik kan u aanbevelen u eens een tijdje af te zonderen – op retraite gaan, noemde men dat vroeger -, om tot inkeer te komen en te proberen te begrijpen hoe mensen zich voelen bij uw strapatsen terwijl zij zelf maar een leefloon krijgen of een pensioentje van 1.000 euro per maand. Misschien kunt gij bij gelegenheid ook eens aan Koen Kennis vragen of hij het dan echt nooit vreemd heeft gevonden dat hij niet betaald werd voor het Telenet-mandaat. Want hij verklaarde het bedrag nooit gemist te hebben… Ook dat is toch straf. Hebben we hier te maken met een vorm van collectief geheugenverlies van politieke lotgenoten?

Ik denk dat ge blij moogt zijn dat er vandaag geen verkiezingen zijn.

‘t Pallieterke