We schreven het vorige week reeds: de werkelijke agenda van Brussel inzake de luchthaven van Zaventem is de liquidatie ervan. Brussel wil de luchthaven van Zaventem goeddeels slopen om de trafiek en tewerkstelling maximaal naar Wallonië te versassen. Het personenverkeer richting Charleroi, de cargo naar Bierset bij Luik. Dit is zelfs geen verborgen agenda. FDF’er Didier Gosuin heeft dit maanden geleden al onverbloemd verklaard. Afgelopen weekend deed zijn slippendrager Guy Vanhengel daar nog een schep bovenop met zijn voorstel in La Libre Belgique om de luchthaven twee kilometer oostwaarts te verhuizen.

2017-08_03_Eric - Guy Vanhangel wil luchthaven Zaventem verplaatsen_NEW (Medium)Zo’n verplaatsing zou neerkomen op de volledige verdwijning van het centrum van Steenokkerzeel, een dorp van zo’n zesduizend inwoners. Natuurlijk weet Vanhengel dat dit plan totaal onrealistisch is en dat Vlaanderen hiermee nooit zal instemmen. Zijn voorstel is er enkel op gericht het draagvlak voor de huidige luchthaven verder uit te hollen. In zijn voorstel zouden alle opstijgende vluchten nog vóór het bereiken van de grens met Brussel kunnen afbuigen, zodat elke morzel grond van het Brussels gewest gespaard zou blijven en alle last van de luchthaven kan afgewenteld worden op de Vlaamse gemeenten ten noorden en ten zuiden van Brussel.

Flamand de service

Nadat Vanhengel zaterdag was teruggefloten door zijn partijvoorzitter, loog de man dat hij enkel een verlenging van de zuidelijke startbaan voor ogen had, maar de tekst van het interview is overduidelijk: de luchthaven moet verplaatst worden omdat Brussel is gegroeid. Uit dit interview valt vooral te leren dat de Brusselse regering niet zal bewegen in dit dossier en dat de VLD-minister daar voor de volle honderd procent achter staat. Vanhengel ontpopt zich hiermee als de beste ‘Flamand de service’ die de Franstaligen zich ooit konden dromen. De CVP’er Jos Chabert werd destijds terecht verweten dat hij erg toegeeflijk was voor de Franstaligen, maar die man had tenminste nog een geweten. Vanhengel daarentegen zou zelfs zijn schoonmoeder verkopen om aan de macht te kunnen blijven.

Belangenconflicten

De arrogantie van Brussel kreeg dinsdag hallucinante proporties toen bleek dat de Brusselse regering het tweede belangenconflict van Vlaanderen gewoon naast zich zou neerleggen, maar uiteindelijk werd dan toch beslist om geen boetes te innen. Dit tweede belangenconflict was er gekomen op aangeven van grondwetspecialist en Kamerlid Hendrik Vuye. Volgens de officiële leer kan de Vlaamse regering over dezelfde materie maar één belangenconflict inroepen, maar Vuye betwistte dit zeer terecht omdat de Vlaamse overheid tegelijk kan optreden als gewest en gemeenschap.

Onvoorstelbaar eigenlijk dat de Brusselse regering zich tegen dit tweede belangenconflict heeft verzet. De Franstaligen kunnen zelf namelijk veel méér belangenconflicten inroepen om een dossier te vertragen dan de Vlamingen: zij hebben niet alleen de regering van het Brussels Gewest, maar tevens die van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de bevriende Duitstalige Gemeenschap en tenslotte de Cocof (de Franstaligen in Brussel). Dit kan dus leiden tot vijf vertragingen op een rij.

In de kwestie BHV hebben ze niet geaarzeld om hiervan kwistig gebruik te maken: viermaal achter mekaar werd er toen door een parlement een belangenconflict ingeroepen. Zelfs de Duitstalige Gemeenschap deed alsof ze in haar belangen geschaad was door de dreigende splitsing van BHV. Omdat een belangenconflict vanwege een parlement veel langer duurt dan wanneer het wordt ingeroepen door een regering, duurden de vertragingen toen in totaal 880 dagen. Hierdoor kon de splitsing van BHV een hele legislatuur lang geblokkeerd worden, tot de federale regering er in 2010 over struikelde.

Eigenlijk is de Vlaamse regering nog te braaf. Zo had ze het eerste belangenconflict kunnen uitbreiden met 16 dagen kerstvakantie. De belangenconflicten inzake BHV werden destijds altijd geschorst tijdens de vakanties. Door de krokus- en de paasvakantie kan de Vlaamse regering de zaak rekken tot 17 mei, waarschijnlijk zelfs langer.

Dwergen

Je kan er donder op zeggen dat de impasse over enkele maanden nog steeds niet zal doorbroken zijn. Bijgevolg moeten er tegelijk andere paden bewandeld worden. Zo moet de druk worden opgevoerd op de Vlaamse ministers Vanhengel en Smet en CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets. Het volstaat dat eén van deze drie opstapt of dat één partij de Brusselse meerderheid verlaat en de Brusselse regering ligt op haar achterwerk.

Het valt in Vlaanderen gewoon niet uit te leggen dat die ministers van Open VLD, sp.a en CD&V ten volle medeplichtig zijn aan de Franstalige wurgpolitiek tegen de luchthaven. Dit moet uitgespeeld worden in de media en in de Vlaamse brievenbussen. Iedereen moet weten dat die drie partijen de essentiële belangen en de welvaart van Vlaanderen op het spel zetten. Geen medelijden met deze drie ministeriële dwergen. Er staat te veel op het spel.

’t Pallieterke